Поделиться Поделиться

РИНКИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

Утворення похідного попиту

Згадайте загальну схему кругообігу товарів і грошей (див. тему 1, рис. 1.1). Згідно з цією схемою підприємства і домогосподарства на ринку зустрічаються двічі: на ринку ресурсів домогосподарства є продавцями, а підприємства - покупцями; на ринку кінцевих товарів і послуг - навпаки. Таким чином, дані два ринки тісно пов язані поміж собою. Адже для підприємства ціни ресурсів визначають рівень виробничих витрат, обсяг виробництва товарів та його прибуток. А для домогосподарства ціна на ресурси визначає його грошові доходи та споживчий вибір. Співвідношення цін на різноманітні ресурси формує структуру споживання та структуру доходів.

Через те завдання даної теми: дослідити ті фактори, що впливають на попит на економічні ресурси.

Похідний попит за досконалої конкуренції

Ресурси задовольняють потреби виробника не безпосередньо, а опосередковано: виробник не купуватиме працю чи капітал, коли вони не можуть бути використані продуктивно. Через те попит на будь-котрий ресурс залежить від продуктивності ресурсу при створенні товару.

У той же час, попит навіть на найпродуктивніший і найунівер-сальніший ресурс буде близький до нуля, коли товар, виготовлений з нього, не матиме збуту. Таким чином, попит на певний ресурс залежить також від попиту та ціни на виготовлений з нього товар, що реалізується на ринку кінцевих продуктів. Не через те дороге вино "Мускат червоний білого каменя", що дорогий виноград, з якого воно виготовлене, а навпаки: виноградники, що ростуть в унікальній відносно кліматичних

умов долині біля села Білокам'янка в Криму, дорогі через те, що з них виготовляють це вино.

Таким чином, попит на ресурси с похідним попитом, тобто таким, що залежить від попиту на товари, що виробляються з їх допомогою.

Проаналізуємо ситуацію, коли виробник купує ресурси та продає продукт на конкурентному ринку.

Як відомо, в короткостроковому періоді діє закон спадної граничної продуктивності змінного фактора, тобто, починаючи з певного моменту, кожна нова додаткова одиниця змінного фактора призводить до меншого приросту продукту, ніж попередня (табл. 13.1)'.

Таблиця 13.1

Граничний продукт змінного фактора в грошовому вираженні на конкурентному ринку (праця - змінний фактор, капітал - постійний)

L, чол.

ТР, шт.

МР, шт.

Р, грн.

TR, грн.

MRP, грн.

0

0

-

4

0

_

1

10

10

4

40

40

2

19

9

4

76

36

3

27

8

4

108

32

4

34

7

4

136

28

5

40

6

4

160

24

6

45

5

4

180

20

7

49

4

4

196

16

00

52

3

4

208

12

9

54

2

4

216

8

10

55

1

4

220

4

Граничний продукт у грошовому вираженні (MRP) - це продукт загальної виручки внаслідок використання кожної додаткової одиниці змінного фактора виробництва:

MRP = ATR/AL.

Граничні витрати на ресурси (MRC) - це величина, на якому зростають сукупні витрати при збільшенні залучених ресурсів на олинишо:

MRC = ATC/AL.

Щоби максимізувати прибуток, фірма повинна використовувати додаткові одиниці будь-якого виду ресурсів до тих пір, поки кожна наступна одиниця дає приріст валової виручки фірми більший ніж приріст її сукупних витрат. Межею діяльності залучення додаткових ресурсів буде точка, в якій врівноважуються граничний продукт у грошовому вираженні та граничні витрати на ресурс:

MRP = MRC.

Оскільки виробник купує ресурси на конкурентному ринку, то ціни на них залишатимуться незмінними і не залежатимуть від кількості залучених ресурсів. Відносно ресурсу праці, то граничні витрати на ресурс будуть дорівнювати заробітної платі (W), тоді:

MRP = W.

Наприклад, коли зарплата становить 20 грн., то для ситуації, що наведена в табл. 13.1, доцільно залучати 6 працівників, оскільки сьомий працівник коштуватиме виробникові 20 грн., а приріст валової виручки буде лише 16 грн.

Для моделі конкурентного ринку ресурсів крива попиту на певний ресурс збігатиметься з кривою граничного продукту у грошовому вираженні (рис. 13.1).

Фактори, що впливають на обсяги залучення ресурсів до

виробничої діяльності:

1) рівень зарплати, котрий склався на ринку праці. Його зміна перемістить лінію W, вгору чи вниз, що змінить точку її перетину з кривою MRP;

2) зміна цін на продукт, тоді переміститься сама крива MRP;

3) зміна продуктивної

праці.

← Предыдущая страница | Следующая страница →