Поделиться Поделиться

Розрахунок планового товарообороту по підприємству на основі економіко-статистичних методів

(1)

За даними таблиці розрахувати можливий плановий обсяг товарообороту підприємства за такими методами:

1) на основі середніх темпів зростання;

2) на основі середнього абсолютного приросту;

3) на основі ковзної середньої, попередньо здійснивши згладжування динамічного ряду товарообороту за 2-ома членами ряду.

Обрахуйте плановий обсяг товарообороту по підприємству, вважаючи, що усі методи планування мають однакову достовірність.

Таблиця

Інформація для розрахунків

Показники

Періоди (квартали)

1

2

3

4

5

6

7

8

Товарооборот

ПО підприємству,

112

105

103

115

120

122

102

117

тис. грн

Розв'язок

Показники

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

1. Середній темп зростання товарообороту, %

5>-="-/0п іоо, У то,

де ТОп - товарооборот звітного (останнього) періоду; ТО - товарооборот базового (першого) періоду; п - кількість періодів.

8-1^100=100,63 Ш2

Закінчення табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

2. Товарооборот плановий,грн

ТОплх = ТОпТрІШ

117 100,63/100= 117,73

3. Середній абсолютний приріст товарообороту, тис. грн

- Удто

дГО = -=*-

п

(105-112+103-105+113--103+120-115+122--120+102--122+117--102)/7=0,71

4. Товарооборот плановий,грн

ТОпя1 я ТОп+АТО

117+0,71-117,71

5. Середній приріст товарообороту підприємства, обчислений по згладженому динамічному ряду, тис. грн

АТ03гпадж^ТОшадЖ п

(-4,5+5+8,5+3,5-9--2,5)/6=0.167

6. Товарооборот плановий, грн

ТОпЛу = ТОп+АТОзгладж

117+0,167=117,167

7. Плановий товарооборот по підприємству з врахуванням достовірності окремих методів планування, тис. грн

(ТОпл, +ТОпл7 +Т0ппш) 3

(117,73+117,71+117,167)/ /3=117,538

Розрахунок згладженого ряду товарообороту

Показники

Періоди (квартали)

1

2

3

4

5

6

7

8

Товарооборот згладжений (за 2-ми членами ряду)

108,5

104,0

109,0

117,5

121,0

112,0

109,5

Абсолютний приріст ковзного ряду, тис. грн (за згладженим рядом товарообороту)

-4,50

5,00

8,50

3,50

-9,00

-2,50

ТЛ . 112 + 105 1Л0. ТОзгладж2пер =-= 108,5 тис. грн.

тп л 105 + 103 1Л. ТОзглаожгтр--= 104 тис. грн.

Тп ч 103 + 115 1ЛЛ

ТОзглаож4пер =-= 109 тис. грн і т.д. за кожним з періодів.

Розрахунок планового товарообороту по підприємству на основі економіко-статистичних методів

(2)

За даними таблиці розрахувати плановий обсяг товарообороту підприємства за такими методами:

1) на основі середньорічних темпів зростання;

2) на основі оцінки та прогнозування частки товарообороту підприємства у загальному товарообороті району діяльності підприємства;

3) на основі коефіцієнта еластичності до зміни грошових доходів населення району діяльності.

Таблиця

Інформація для розрахунків

тис. грн

.-------

Показники

Періоди (роки)

1

2

3

4

5 (поточний)

Товарооборот по підприємству

112

161

-і 158

115

120

Загальний товарооборот району діяльності підприємства

30124

29220

30973

28928

31242

Грошові доходи населення району діяльності підприємства

52416

47629

58850

41078

62172

Очікується, що грошові доходи населення в плановому періоді будуть зростати - 1%;

Загальний товарооборот району діяльності підприємства буде зростати згідно до збільшення грошових доходів з коефі нтом випередження - 0,003.

Обрахуйте середньозважений обсяг товарообороту по підприємству, коли коректність (достовірність) кожного з методу оцінена таким чином:

1) на основі середньорічних темпів зростання - 0,02;

2) на основі оцінки та прогнозування частки товарообороту підприємства у загальному товарообороті району діяльності підприємства - 0,02;

3) на основі коефіцієнта еластичності до зміни грошових доходів населення району діяльності - 0,96.

Розв'язок

Показники

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

1. Темп зростання товарообороту підприємства середній за період, %

7>=и-./ГО"іОО,

И утох

де ТОп - товарооборот звітного

(останнього) періоду;

ТО - товарооборот базового

(першого) періоду;

п - кількість періодів.

/120

з-." -100 = 101,73

2. Товарооборот підприємства плановий, тис. грн

ТОпя1 =ГОп ■2>/100

120-101,73/100= =122,06

3. Середня абсолютна зміна частки підприємства у загальному товарообороті за період середня, %

(ТОк-ствапш ТОп-стеаХ^ - ^ ТОгалузі п ТОгапузїі )

(120-100/31242--112-100/30124)/ /4=0,0031

и і - 1

я-1

4. Частка підприємства у загальному товарообороті у плановому періоді, %

ЧпллТОп-стеапт+ш ТОгалузі п

120100/31242+ +0,0031=0,3871

5. Обсяг загального товарообороту району діяльності підприємства, плановий, тис. грн

ТОгапузі план - ТОгалузі п ж

31242 (1+1/100* * (1+0,003))= "31555,79

Закінчення табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

6. Товарооборот підприємства плановий, тис. грн

ТОпя2 =ТОгалузі-ПВпл/0

31555,79-0,3817/ /100=122,14

7. Темп приросту товарообороту по підприємству середній, %

ТпрТОп-ва = Тр-Ш

101,73-100=1,73

8. Темп приросту грошових доходів населення середній, %

ТпрДН =л-ір^Ч00 -100 V і

<(б2172іоо-юо =

V52416 = 4,36

9. Коефіцієнт еластичності товарообороту підприємства до зміни грошових доходів

,„ TnpTOn-ea

КеЛ = -г--■-

ТпрДН

1,73/4,36=0,4

10. Товарооборот підприємства плановий, тис. грн

ТСпх _ ТОп-^ОО+ТпрДІЬ-Кел) 100

120(100+1 0,4)/ /100=120,45

11. Плановий товарооборот по підприємству з врахуванням достовірності окремих методів планування, тис. грн

ТОпл = ТОплх * Коеф] +ТОпл2 • Коеф2 + + ТОпя3 -Коефъ

122,060,02+ 1 +122,140,02+ +120,45 0,96= =120,524

← Предыдущая страница | Следующая страница →