Поделиться Поделиться

Ринок позичкового капіталу. Процент. Сутність і види кредиту

Ринок позичкового капіталу- сукупність економічних відносин з приводу перерозподілу тимчасово вільних коштів між кредиторами і позичальниками за участі посередників (кредитно-фінансових інститутів) на основі попиту на капітал і його пропозиції.

Ринок позичкового капіталу. Процент. Сутність і види кредиту - Инвестирование - 1


Ринок позичкового капіталу. Процент. Сутність і види кредиту - Инвестирование - 2

Основні види цінних паперів:

Акція– це емісійний, безстроковий цінний папір, що засвідчує відносини співволодіння і надає власнику права на: отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивіденду; участь в управління товариством; частину майна в разі ліквідації товариства.

Дохід на акцію може включати такі складові: дивіденд (частина прибутку товариства; залежить від наявності та обсягу прибутку, рішення зібрання акціонерів щодо розподілу прибутку та кількості акцій у володінні особи); приріст курсової вартості (результат спекулятивного піднесення на ринку або реального приросту активів емітента; отримання потребує продажу акції).

Облігація– строковий борговий цінний папір, що засвідчує відносини позики між власником і емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути номінальну вартість у визначений термін (погасити) й виплатити дохід.

Дохід на облігацію найчастіше отримується у вигляді відсотка (купона) і не залежить від результатів господарської діяльності емітента.

Ринок цінних паперів – це сукупність економічних відносин між учасниками з приводу випуску та обертання цінних паперів.

Поняття часто ототожнюється з фондовим ринком , утім відмінність існує: на фондовому ринку розміщуються та обертаються лише фондові цінні папери (є інструментами утворення грошових фондів), і не обертаються комерційні (векселі, чеки).

Учасники фондового ринкуподіляються на: основні (інвестор – покупець цінних паперів, суб’єкт попиту; емітентсуб’єкт пропозиції) і професійні (надають послуги у сфері розміщення та обліку цінних паперів і прав за ними).

Інфраструктуру фондового ринкуутворюють: клірингові системи, системи обліку прав (реєстратори, депозитарії), платіжні системи (банки), рейтингові агенції, брокери, дилери.

Функції ринку цінних паперів:

1) Акумуляційна – мобілізація вільних коштів для інвестицій

2) Перерозподільча – перерозподіл коштів, власності між сферами діяльності, населенням, підприємствами, державою

3) Організаційна – створення умов для трансформації тимчасово віль-них коштів на капітал

4) Регулятивна – формування оптимальної структури виробництва

5) Інформаційна – дозволяє судити про тенденції розвитку економіки; орієнтири розміщення капіталів

6) Ціноутворення – формування і рух цін на цінні папери

7) Стимулююча – мотивує учасників ринку

8) Страхування ризиків – через укладення строкових контрактів (ф’ючерсних, опціонів тощо).

← Предыдущая страница | Следующая страница →