Поделиться Поделиться

Рівновага фірми як виробника

Рівновага фірми як виробника– це такий стан виробництва, за якого використання ресурсів дає змогу отримати максимальний обсяг продукції.

Виробнича функція :

Q = f (C, L),

де Q – обсяг виробництва;

С – обсяг капіталу;

L – обсяг праці;

f – функція, що описує залежність обсягу виробництва продукту від кількості та співвідношення праці і капіталу.

Ізокванта– крива, що демонструє різні варіанти комбінації ресурсів, які можна використовувати для випуску певного обсягу продукту. Будь-яка точка ізокванти показує однаковий обсяг виробництва, проте на основі різних співвідношень праці та капіталу.

Рівновага фірми як виробника - Инвестирование - 1

Карта ізоквант –набір ізоквант, що ілюструють можливості виробництва різних обсягів продукції.

Ізокоста– лінія, що демонструє комбінації ресурсів, які може придбати фірма за ринковою ціною відповідно до її бюджету. Будь-яка точка ізокости показує однаковий обсяг витрат, проте на різні комбінації праці та капіталу.

Рівновага фірми як виробника - Инвестирование - 2

Карта ізокост –набір ізокост, які ілюструють різні комбінації факторів виробництва, що можна придбати за різні суми грошей.

Максимально ефективною комбінацією ресурсівє комбінація капіталу (0C1) і праці (0L1) у точці дотику ізокванти та ізокости (E), яка демонструє рівновагу фірми як виробника (рис. 4).

Рівновага фірми як виробника - Инвестирование - 3

Додаткова (не обов’язкова) інформація:

Джерело: http://yur-gazeta.com/publications/legal-business/bez-komandi-nemae-roboti.html

Юридичний бізнес– це поєднання майстерності та управлінських рішень керуючого партнера, що спрямовані на досягнення мети діяльності юрфірми. Цей бізнес характеризується, зокрема, великими обсягами інформації та рутинної адміністративної роботи; потребою в спеціальних знаннях для управління бізнесом; розривом між новими практиками, які потребують багато зусиль для розвитку, та старими, вже усталеними практиками, робота за якими налагоджена; специфікою відносин з клієнтами.

Зважаючи на вказані особливості, для юридичного бізнесу вкрай важлива злагоджена робота всіх співробітників фірми, незважаючи на те, юристи вони чи офіс-менеджери. При цьому варто відзначити важливу роль допоміжного персоналу в юридичній фірмі, адже це люди, котрі звільняють юристам час для виконання більш складної професійної роботи, яка залежить від їх особистої майстерності.

Персонал – основна цінність юридичної фірми. Для успішного ведення бізнесу юристи та адміністративний персонал однаково важливі, і вкрай необхідно, щоб вони налагодили між собою взаєморозуміння та ефективну співпрацю.

Основна мета керуючого партнера при формуванні колективу юридичної фірми – створити команду, в якій кожний співробітник підкорить особисті інтереси інтересам фірми і буде безумовно лояльним до неї. Щоб добитися цього, керівник має визначити стратегічну мету роботи з персоналом на найближчі роки й порядок взаємодії всіх співробітників. Вони мають розподіляти між собою юридичну та адміністративну роботу в залежності від покладених на них повноважень з тим, щоб забезпечити бажаний результат у найкоротший час. Не варто забувати, що успіх будь-якої компанії залежить від зусиль кожного її працівника.

Важливим для юридичної фірми є й маркетинг. Від формування правильної маркетингової стратегії фірми в значній мірі залежить її фінансовий успіх. Юридичний маркетинг – це дії з використанням маркетингових інструментів, що спрямовані на задоволення потреб клієнтів, формування ринку та побудову оптимальних відносин з замовниками. Маркетингова стратегія фірми – це один з найважливіших документів її діяльності, авторами якого зазвичай є управляючий партнер, партнери, директор з розвитку бізнесу та маркетолог.

Успішний маркетинг багато в чому залежить від командної роботи у фірмі, а його результат свідчить про правильність організації її діяльності. В маркетингову стратегію зазвичай входять рекламні та PR-кампанії, і тільки злагоджена робота всіх працівників може стати запорукою успішної реалізації цієї стратегії.

Варто відзначити, що робота в юридичній фірмі – це більше, ніж просто вчасне виконання своїх індивідуальних завдань. Це, перш за все, робота в команді, а її ефективність залежить від злагодженості колективу. Тому дружній колектив, націлений на кінцевий результат, є великою перевагою юрфірми на ринку з шаленою конкуренцією.

Обмін ідеями та знаннями, а також критика і колективний пошук найкращих рішень призводять до того, що працівники глибше починають розуміти один одного. Та й в цілому робота в команді вимагає і розвиває більш широкий спектр навичок, ніж виконання індивідуальних завдань. Більше того, завдяки налагодженій роботі команди завдання виконуються швидше і значно більш якісно. Тому в юридичній фірмі при прийомі на роботу приділяють велику увагу оцінці якостей потенційного співробітника, що свідчать про здатність ефективно працювати в команді.

← Предыдущая страница | Следующая страница →