Поделиться Поделиться

Річні амортизаційні відрахування

Практична робота №5

З дисципліни «Економіка та організація виробництва»

На тему:

«Розрахунок повної собівартості одиниці нової продукції»

Варіант№6

Виконала: ст. гр. РАм-12б

Денисюк О.М.

Перевірила:

к.е.н., доц. Нікіфорова Л.О.

Вінниця 2016

Мета роботи : закріпити теоретичні знання та розвинути практичні навички складання кошторису витрат на розробку нового технічного рівня.

Завдання для самостійного виконання


1) Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 1 1700

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 2 1300

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 3 1600

2) Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 4 21

3) Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 5 66

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 6 55

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 7 73

4) Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 8 8,8

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 9 1

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 10 8

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 11 14

5) Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 12 3

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 13 6

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 14 5

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 15 3

6) Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 16 10

7) Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 17 5,6

8) Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 18 11

9) Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 19

10) Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 20

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 21 3,3

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 22 3,3

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 23 3,3

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 24 3,3

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 25 77,41

11) Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 26 77

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 27 73

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 28

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 29 5

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 30 77

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 31 9

12) Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 32 1,48

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 33 1,4

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 34 1,6

13) Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 35 3,8

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 36 15,68

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 37 1,63

14) Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 38 1,15

15) Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 39 0,148

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 21 0,14

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 22 0,16

16) Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 42 1,6

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 43 5

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 44 0,16

17) Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 45 8

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 46 7

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 47 11

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 48 5

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 49 10

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 50 9

18) Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 35 18

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 36 14

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 37 7

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 54 21

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 55 10

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 56 10

19) Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 57 5

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 58 1,4

20) Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 59

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 60 584

21) Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 61 0,58

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 62 1,59

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 63 8,29


1. Місячний посадовий оклад розробника (А, Б, В), грн.

2. Кількість робочих днів в місяці.

3. Кількість днів роботи розробника (А, Б, В).

4. Трудомісткість на виконання конкретної роботи (А, Б, В, Г), год.

5. Розряд працівників (А, Б, В, Г).

6. Відсоток додаткової зарплати для всіх розробників та робітників, %.

7. Вартість нематеріальних активів, що амортизується, тис. грн.

8. Норма амортизації нематеріальних активів, %.

9. Термін використання нематеріальних активів, що амортизуються, дні.

10. Вартість основного обладнання, що амортизується (А − будівлі, Б − комп’ютера, В − мобільного телефону, Г − верстатів, Д − офісного обладнання, Е − вантажного автомобіля), тис. грн.

11. Термін використання обладнання, що амортизується (А, Б, В, Г, Д, Е), дні.

12. Витрати матеріалу і-го найменування (А, Б, В), кг.

13. Вартість матеріалу і-го найменування (А, Б, В), грн./кг.

14. Коефіцієнт транспортних витрат.

15. Маса відходів матеріалу і-го найменування (А, Б, В), кг.

16. Ціна відходів матеріалу і-го найменування (А, Б, В), грн./кг.

17. Кількість комплектуючих (А, Б, В, Г, Д, Е), шт.

18. Покупна ціна комплектуючих (А, Б, В, Г, Д, Е), грн.

19. Установлена потужність обладнання (В − верстати, К − комп’ютер), кВт.

20. Фактична кількість годин роботи обладнання, год.

21. Коефіцієнт використання потужності.

Хід роботи:

1) Витрати на матеріали що були використані розраховуються по кожному виду матеріалів:

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 64

М=((1,48*3,8*1,15)+(1,4*15,68*1,15)+(1,6*1,63*1,15))-((1,148*1,5)+(0,14*5)+(0,16*0,16)) = 33,764 грн.

Табл.1 – Розрахунок вартості витраченого матеріалу:

Наіменув. матеріалу Ціна за 1 кг, грн Витрачено кг. Величина виходів кг. Ціна відходів, грн/кг Вартість витрач. матеріалу грн.
А. Сталь 3,8 1,48 0,148 1,5 Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 65
Б. Алюміній 15,68 1,4 0,14 Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 66
В. Пластмаса 1,63 1,6 0,16 0,16 2,582
Всього 29,236

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 67

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 68

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 69 2,582

2) Витрати на куповані напівфабрикати і комплектуючі вироби:

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 70

Табл.2 – Розрахунок вартості напівфабрикатів і комплектуючих:

Найменування Кількість Ціна за штуку грн. Сума грн.
А
Б
В
Г
Д
Е
Всього 706,1

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 71

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 72

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 73

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 74

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 75

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 76

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 77

3) Витрати на силову електроенергію:

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 78

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 79 170,607

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 80 753,99

4) ЗП основних виробничих виробників:

4.1) Основна ЗП робітників:

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 81

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 82

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 83 Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 84

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 85 Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 86

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 87

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 88

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 89

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 90

Табл.3 – Розрахунок основної ЗП робітників

Наіменув. робіт Трудомісткість Розряд робітника Тарифний коеф. Погодина тариф. ставка Величина оплати
А. Такарні 8,8 1,35 Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 91 98,48
Б. Фрезерні Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 92 16,58
В. Збиральні 1,7 Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 93 112,74
Г. Налагоджув. 1,35 Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 91 156,68
Всього 384,49

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 95

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 96

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 97 ;

Табл.4 – Розрахунок основної ЗП робітників

Посада Посадовий оклад Оплата за робочий день Число днів роботи Витрати на ЗП грн.
А.Керів. проекту 80,95 5342,85
Б. Інженер 61,9 3404,7619
В. Інженер 76,19 5561,9
Всього 14309,52

Додаткова ЗП

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 98

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 99

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 100

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 101

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 102

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 103

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 104

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 105

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 106

5) Нарахування на ЗП робітників:

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 107

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 108

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 109

Річні амортизаційні відрахування

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 110

Нематеріал. активи Балансова вартість Місячна норма амот. Термін викор. Велич. Аморт. Відрах.
Ліцінз. Прог. Забезп. 11/12 55/21 Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 111
Всього Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 111

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 113

Згідно з чинним законодавством амортизаційні відрахування обчислюються окремо за кожною із груп основних фондів:

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 114

Обладнання Балансова вартість Місячна аморт. Термін викор. Велич. Аморт. Відрах.
А.Будівлі Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 115 000 2458,33 77/21 21543,194
Б.Компютери 137,5 73/21 109,934
В.Моб. телеф. 137,5 74/21 111,44
Г.Верстати 5/21 7,726
Д.Офісне обл. 137,5 77/21 115,958
Е.Вантаж. авт. 3225,42 9/21 317,933
Всього 22206,1879

Місячна амортизація:

Будівлі : 590000/(20*12) = 2458,33

Компютери: 3300/(2*12) =137,5

Моб. телефони 3300/(2*12) = 137,5

Верстати:3300/(5*12) = 55

Офісне облад.: 3300/(2*12) = 137,5

Вантажний автомобіль: 77410/(2*12) = 3225,42

Воа = 2458,33*(77/21) = 9013,889

Воб =137,5*(73/21) = 447,976

Вов = 137,5*(74/21) = 484,523

Вог = 55*(5/21) =13,095

Вод = 137,5*(77/21) = 504,167

Вое = 3225,42*(9/21) = 1382,321

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 116 = 14694,01 Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 117

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 118 250%

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 119

Кошторис витрат:

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 120

Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 121 170,607+ 753,99+ Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 122 + 22206,1879+ Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 123 = 76903,54 Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 117

Висновок:у даній практичній роботі було розвинуто практичні навички складання кошторису витрат на розробку нового технічного рішення. При проведенні розрахунків було вирахувано витрати на матеріали що були використані розраховуються по кожному виду, також вирахувано витрати на куповані напівфабрикати і комплектуючі вироби ( Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 125 ), було проведено розрахунок основної ЗП робітників що склала в сумі (16163,42грн). Кошторис витрат склав 76903,54 Річні амортизаційні відрахування - Инвестирование - 117 .

← Предыдущая страница | Следующая страница →