Поделиться Поделиться

РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЙНО –ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "НОРД" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ.

Вступ

У курсовій роботі проаналізовано та розроблено пропозиції щодо розвитку фермерських і особистих господарств за сучасних економічних умов України. Досліджено проблему підвищення ефективності їх виробництва. Розглянемо теоретико-методологічні аспекти функціонування фермерських господарств. Проведено багатоаспектне дослідження сучасного стану даного господарства. Визначено його роль, значення та функції, досліджено основні проблеми розвитку та функціонування. Проаналізовано структуру сукупних ресурсів і динаміки сукупного доходу фермерського господарства.

Продукції фермерських господарств і рівнем життя сільського населення. Установлено, що фермерські господарства виконують переважно споживчу функцію. Обгрунтовано необхідність поступової трансформації частини господарств у фермерські господарства або інші форми підприємницької діяльності.

Розроблено комплексну методику організації системи заготівлі та реалізації сільськогосподарської продукції фермерських господарств України. Визначено основні напрями та перспективи їх розвитку.

Економічні і соціально-правові засади створення і функціонування фермерських господарств регулюються Господарським Кодексом України, Законами України «Про фермерське господарство», «Про власність», «Про підприємництво» та Земельним і Податковим кодексами України. Їм гарантується рівність з іншими формами господарювання на селі і самостійність у виробничій та комерційній діяльності.

Головою фермерського господарства є його засновник на ім’я якого видається Державний акт на право користування земельною або приватної власності.

Фермерське господарство зобов’язане ефективно використовувати землю, захищати її від вітрової і водної ерозії, селів, заболочення і засолення, заростання чагарниками і дрібноліссям, тимчасово консервувати деградовані землі, не порушувати права інших землевласників і землекористувачів.

Метою дослідження є обґрунтування практичних засад ефективного розвитку фермерського господарства та їх оптимального розміру на основі вдосконалення матеріально – технічного забезпечення, спеціалізації та організаційно – економічного механізмів господарювання.

Об’єктом дослідження фермерського господарства є процес функціонування і розвитку за сучасними умовами.

Предметом дослідження фермерського господарства є теоретичні, методичні та практичні аспекти функціонування і розвитку фермерства в відродженні аграрного сектора економіки на основі постійного соціально – економічного відтворення.

РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЙНО –ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "НОРД" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ.

1.1Природно – економічна характеристика фермерського господарства «Норд»

Територія фермерського господарства «Норд» за даними 2013 року становить 4587 га, в тому числі сільськогосподарські угідь 4298 га.. фермерське господарство «Норд» розташоване на території колишнього КСП «Прага» в с. Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області. Головною метою господарства є виробництво сільськогосподарської продукції та її реалізації, направлені на отримання максимального прибутку.

Головою фермерського господарства «Норд» є керівник Градовський Сергій Григорович. Місце знаходження фермерського господарства «Норд» перебуває за адресою Кіровоградська область, Олександрійський район, смт. Нова Прага за вулицею 70 років жовтня, 28.

Селище Нова Прага розташоване за 25 км. від районного центру м. Олександрії і залізничної станції Олександрії. В селищі мешкає 8900 чоловік. Оброблювальні поля знаходяться на землях Новопразької селищної ради.

Господарство знаходиться в центральній частині степу тому природні умови характеризуються великою кількістю тепла і недостатністю вологи.

Кількість опадів за рік становить близько 573 мм., із яких на травень – червень припадає 49%. Однак, низька відносна вологість повітря в літній період 45-55% призводить до того, що велика частина літніх осадків, які носять проливний характер, втрачається на випаровування. Число днів із сніжним покривом – 68, а висота сніжного покриву не перевищує 10 см. Промерзання грунту буває на глибину 35-40 см. Середня річна температура повітря - +12,3 градусів за С, абсолютний річний максимум температури - +42 градусів С, мінімум – 30 градусів за С.

РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЙНО –ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "НОРД" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ. - Инвестирование - 1 РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЙНО –ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "НОРД" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ. - Инвестирование - 1 РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЙНО –ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "НОРД" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ. - Инвестирование - 1 РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЙНО –ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "НОРД" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ. - Инвестирование - 1 РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЙНО –ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "НОРД" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ. - Инвестирование - 1 РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЙНО –ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "НОРД" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ. - Инвестирование - 6 Таблиця 1.1 Середні показники температури повітря, С

РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЙНО –ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "НОРД" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ. - Инвестирование - 7 № назва місяця показники 2012 показники 2013 року

РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЙНО –ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "НОРД" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ. - Инвестирование - 8 1 грудень -12 -10

РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЙНО –ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "НОРД" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ. - Инвестирование - 8 2 січень -19 -22

РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЙНО –ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "НОРД" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ. - Инвестирование - 8 3 лютий -14 -15

РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЙНО –ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "НОРД" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ. - Инвестирование - 8 4 березень 9 12

РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЙНО –ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "НОРД" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ. - Инвестирование - 8 5 квітень 18 17

РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЙНО –ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "НОРД" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ. - Инвестирование - 8 6 травень 26 28

РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЙНО –ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "НОРД" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ. - Инвестирование - 8 7 червень 28 27

РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЙНО –ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "НОРД" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ. - Инвестирование - 8 8 липень 29 31

РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЙНО –ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "НОРД" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ. - Инвестирование - 8 9 серпень 28 29

РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЙНО –ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "НОРД" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ. - Инвестирование - 8 10 вересень 23 20

11 жовтень 13 10

РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЙНО –ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "НОРД" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ. - Инвестирование - 18 12 листопад 8 6

РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЙНО –ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "НОРД" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ. - Инвестирование - 8


Висновок: за даними таблиці 1. «Середні показники температури повітря» у порівняні між 2012 та 2013 роками ми спостерігаємо, що середня температура повітря на зимовий період складає на 2012 рік – 30 градусів за С, а в 2013 році -29-30 градусів за С. максимальна температура за 2012 та 2013 роки не перевищувала 45 градусів за С.

Район розташування відноситься до числа розвинутих сільськогосподарських районів. Сільське господарство спрямоване на вирощування культур: ячменю, пшениці, кукурудзи, соняшника, овочів.

Для фермера, як і будь-якої підприємницької структури, створення відповідної ресурсної бази, узгодженості і збалансованості її окремих елементів є особливо важливим. Розміри господарства, є як один з найважливіших чинників ефективності господарювання, а також результатом його діяльності.

Матеріально-технічна база фермерського господарства формується за рахунок довгострокових капітальних вкладень, оборотних коштів, матеріально-технічних ресурсів і представляє собою сукупність ресурсів, предметів і засобів праці, які використовуються у виробництві та забезпечують нормальну діяльність господарства.Головний засіб виробництва в фермерському господарстві –є земля. Її основна властивість утворювати споживчу вартість. Її функціонування, як засобу і предмету праці –є родючість. Економічна оцінка використання землі враховує не тільки природні властивості. А також враховують рівень інтенсивності господарювання. Структура земельних угідь проведена в таблиці 2.

Таблиця 2. Структура і склад земельних угідь фермерського господарства «Норд»

№   Види угідь Земельна площа 2012 рік 2013 рік   2013 рік у % до 2012 року, га
Наявність, га Структура, % Наявність, га Структура, %
с.-г. угідь с.-г. угідь
7(5:3х100)
1. Всього, земельних угідь       х     х   103,5
2. з них: сільськогосподарські угіддя 105,1
3. В т.ч. в оренді - - 103,5
4. В т.ч. з них рілля 98,5 97,9 104,5
5. сінокоси 0,73 0,98
6. пасовища 0,73 0,95 146,6
7. інші х х 84,3

Висновок: проаналізувавши таблицю можна сказати, що кількість земельних угідь в господарстві збільшується. Кількість сільськогосподарських угідь у 2013 році збільшилася на 5,1% Всього земельних угідь збільшилося на 3,5%, або на 209 га.

Збільшення кількості земельних угідь пов'язано тим, що в господарстві збільшується площа орендованих земельних паїв.

Структура посівних площ (відсоткове співвідношення площ посіву окремих культур та їх груп в загальній площі посіву) має вплив на урожайність, загальну продуктивність землі, а тому і визначає рівень виробництва продукції аграрного формування. Структура посівних площ складається під впливом багатьох факторів.

Структура посівних площ – це один із найбільш гнучких елементів системи землеробства. Її вдосконалення направлено на збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, а також зменшення трудових і матеріально – грошових затрат на виробництво одиниці продукції.

Таблиця 3. Структура посівних площ фермерського господарства «Норд»

№п/п Показники  
2013 р. в % до 2012р.
га % га %
Зернові та зернобобові всього в т.ч. 64,0 63,8 99,7
  Озимі 38,8 29,9 93,3
  Ярі 29,9 30,6 98,6
  Кукурудза на зерно 21,8 22,2 94,6
Технічні культури в т.ч. 24,8 24,5 96,5
  Соняшник 24,8   96,5
  Картопля      
Кормові культури в т.ч. 10,8 11,4 109,9
  Багаторічні трави      
  Однорічні трави      
Силосні культури      
Всього посівів    

За даними таблиці 3. «Структура посівних площ фермерського господарства «Норд»» ми бачимо, що в структурі посівних площ зернові та зернобобові займають 63,8%, що на 0,3% менше ніж у 2012р. , технічні культури 24,5%, а кормові культури мають 11,4% ,що на 43га , або 9,9 % більше ніж у 2012р

Виробництво в сільському господарстві не можливо без трудових ресурсів. Трудові ресурси – це частина населення, яка має сукупність фізичних і духовних здібностей, що дають змогу працювати. В господарстві до трудових ресурсів належать особи, які уклали з ним трудові угоди, зараховані до складу галузі виробництва. Забезпечення господарства робочою силою і рівень її використання в господарстві наведено в таблиці 4.

Таблиця 4. Забезпеченість с.-г. підприємства «Норд» трудовими ресурсами та ефективність їх використання

    показники     2011 рік     2012 рік     2013 рік Відхилення показників 2013 року від показників 2011 року
+;- %
Середньооблікова чисельність робітників, чол. -29 86,2
Витрата праці, тис.люд.-год. 430,9 359,9 350,7 - 80,2 81,4
Відпрацьовано люд.-днів 1 робітника за рік -12 105,5
Середня тривалість робочого дня, год. 7,4 7,5 7,3 -0,1 96,8
Вартість валової продукції, тис.грн. 8364,2 9074,1 9346,1 981,9 111,7
Виробіток одного робітника:          
- середньорічний, тис.грн. 39,6 48,78 51,35 11,75 129,7
- середньодобовий, грн. 143,47 189,06 194,51 51,04 135,6
- середньогодинний, грн. 19,39 25,21 26,64 7,25 137,4
Коефіцієнт використання річного фонду робочого часу 0,76 0,71 0,72 -0,04 94,7

Висновок: За даними таблиці 4 «Забезпеченість с.-г. підприємства «Норд» трудовими ресурсами та ефективність їх використання» ми можемо побачити, що середньооблікова чисельність працівників зменшилася у 2013році на 29 чоловік проти 2011 року , або на 13,8%, витрати праці в людино-годинах зменшилися на 80,2 ,що становить - 81,4%, відпрацьовано люд.-год 1 працівником за рік становить в межах 258-276 днів .

Вартість валової продукції збільшилася за даний період на 981,9 тис.грн, або на11,7%. Виробіток на одного працівника за середньорічним показником становить 51,35тис.грн, що на 11,75 грн. більше ніж у 2011р.

Коефіцієнт використання річного фонду робочого часу має приблизно стабільний в межах 0,71 – 0,76.

Таблиця 5. Структура і склад основних виробничих фондів фермерського господарства «Норд»

№ п/п   показники 2013 рік у %, до 2012
Сума, тис. грн. Структура, % Сума, тис. грн. Структу ра, %
Всього основних засобів 8549,0 11143,6 130,3
  З них: а) земельні ділянки 38,1 0,43 53,5 0,48 140,4
  б) будівлі, споруди, передавальні пристрої 2564,7 23,0 23,7
  в) машини, обладнання 4993,6 58,4 6125,6 54,97 122,7
  г) транспортні засоби 1008,8 11,8 1158,9 10,4 114,9
  д) інструменти, меблі 777,9 9,1 924,9 8,3 118,9
  ж) інші основні засоби 233,4 2,73 239,6 2,15 102,6
Орендовані основні засоби 2994,0 35,0 2228,7 20,0 74,4
Фондозабезпеченість виробництва .грн 212,2 - 264,76 - 124,7
Фондоозброєність праці т.грн.. 45,9 - 61,22 - 133,4

Висновок: за даними таблиці 5. «Склад і структура основних виробничих фондів», видно, що вартість основних засобів за 2013 рік збільшилася на 2594,6тис.грн., або на 30,3%. , в тому числі зросла вартість машин і обладнання на 22,7%, транспортних засобів на 114,9%, інструментів на 18,9%.

Фондозабезпеченість у 2013 році відповідно збільшилася на 24,7% або 52,56 тис.грн.

Фондоозброєність у 2013р. склала 61,22 тис. грн., що на 33,4% більше ніж у 2012році.

Для того, щоб краще можна було розглянути економічну характеристику фермерського господарства «Норд», треба розглянути забезпеченість господарства основними і оборотними фондами та ефективністю їх використання.

1.2. Організаційна структура та спеціалізація підприємства

Спеціалізацію сільськогосподарського виробництва можна визначити на основі товарної продукції. Товарна продукція – це частина валової продукції, виготовленої сільськогосподарськими підприємствами для реалізації. Розраховується в натуральному виразі і грошовій одиниці. Враховує сільськогосподарські товари продані населенню, державі підприємством. Розглянемо структуру товарної продукції на прикладі фермерського господарства «Норд»

Таблиця.6. «Структура товарної площі фермерського господарства «Норд» за 2013 рік

№ п/п Види галузей та продукції Виручка (дохід) від реалізації тис. грн. Структура, %
галузева господарська
Зернові і зернобобові всього 18123,6 72,3 х
з них: озима пшениця 10032,3 40, х
пшениця яра 1847,6 7,3 х
  Кукурудза на зерно 6243,7 х
Соняшник 6942,3 27,7 х
Разом по рослинництву 25065,9 91,7
Послуги в с.-г. 2269,0 х 8,3
Всього по господарству 27334,9 х

Висновок: за даними таблиці найбільшу питому вагу в структурі вартості товарної продукції займає галузь рослинництва 91,7%, З галузі рослинництва найбільшу питому вагу становить дохід від реалізації зернових і зернобобових культур ,їх питома вага становить 72,3%, в тому числі пшениця становить 47,3%, кукурудза на зерно – 25%,питома вага соняшнику становить 27,7% . Господарство спеціалізується на вирощуванні озимих культур та соняшнику.

Таблиця 7 «Основні економічні показники виробничо – фінансової діяльності підприємства «Норд»

№ п/п   Показники Роки 2013 р. до, %
Продукція сільського господарства (тис.грн) 8364,2 9074,1 9346,1 111,7
В т.ч. : рослинництва 8364,2 9074,1 9346,1 111,7
Середньооблікова чисельність працівників, зайнятих в с.-г. виробництві       86,2 97,8
В т.ч. : рослинництві 86,2 97,8
Вироблено валової продукції с/г на середньооблікового працівника,грн.     39,6     48,78     51,35     139,1 71,7
В т.ч. : рослинництві,грн. 39,6 48,78 51,35 139,1 71,7
Чистий прибуток всього, тис.грн. 6203,0 4460,9 71,9 61,2
  В т.ч. від рослинництва тис.грн 6203,0 4460,9 71,9 61,2
Рентабельність підприємства, % 20,7 22,8 17,7 85,5 77,6
  В т.ч. рослинництва,% 20,7 22,8 17,7 85,5 77,6
Валова продукція с/г на 100га с/г угіль,т. грн 216,1 225,2 222,1 102,7 98,6
Собівартість продукції, грн. за 1ц          
  Озимої пшениці 68,4 76,3 102,4 149,7 134,2
  Соняшнику 113,6 124,8 132,7 116,8 106,3
  Кукурудзи на зерно 73,2 78,6 79,1 100,6
Урожайність с/г культур, ц/га          
  Зернових і зернобобових 46,8 44,5 54,2 115,8 121,8
  В т.ч. озимої пшениці 36,5 38,8 45,6 124,9 117,5
  Кукурудзи на зерно 42,3 48,4 108,7
  Соняшника ц/га 129,4 115,8

Висновок: Висновок : економічні показники діяльності підприємства мають тенденцію до збільшення , і тому на підприємстві щороку збільшується кількість земельних угідь, в тому числі с.- г.,в результаті підписання нових договорів оренди землі з пайовиками.

Вартість валової продукції в цінах 2013р. зменшилася в 2012 р в порівнянні з 2011р. на 51,5%, в т.ч. в рослинництві вона не змінилась . Слід відмітити ,що 2013р був сприятливим , а тому виробничі і економічні показники 2013р вищі від показників 2011 та 2012рр. Також зменшилась , продуктивність праці на 4 працівника в порівнянні 2011 р.13,8%, а в порівнянні з 201р. зменшилася на 2,2%, в тому числі в рослинництві аналогічно.

Чистий прибуток з кожним роком зростає і спадає, за рахунок рослинництва так як.

Прибуток 2011р. склав 6203 тис.грн,в т.ч. від рослинництва 6203 тис.грн.

Прибуток 2012р. склав 7284 тис.грн,в т.ч. від рослинництва 7284 тис.грн.

Прибуток 2013р. склав 4409,9 тис.грн,в т.ч. від рослинництва 4409,9 тис.грн. Рівень рентабельності по господарству

в 2012р. становив 77,6%, а в 2011р. 85,5%.

Значно зросла собівартість основних культур – 1 цнт. озимої пшениці на 49,7%, або на 34 грн., 1 цнт. соняшнику на 6,3%, або на 19,1грн., кукурудзи на зерно на 8%, або на 5,9грн.

← Предыдущая страница | Следующая страница →