Поделиться Поделиться

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Глущик,С.В. Сучасні ділові папери [Текст] : навч

1. Глущик,С.В. Сучасні ділові папери [Текст] : навч. пос. / Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук, С.В. // – К.: А.С.К., 2012

2. Головач ,А. С. Зразки оформлення документів для підприємств і громадян. [Текст] / А.С. Головач // — Донецьк: Сталкер, 2011.

3. Заповнення журналів роботи з персоналом [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://pidruchniki.com/1939082550801/menedzhment/oblik _personalu_organizatsiyi_poryadok_vedennya_trudovih_knizhok. – Калрові журнали особливості ведення

4. Іванова ,Т.В. Муніципальне діловодство [Текст]: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.В. Іванова, Л.П. Піддубна // рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – К.: Либідь, 2011. – С. 99-135.

5. Корж ,А.В. Документознавство: зразки документів праводілової сфери [Текст]: навчальний посібник /А.В. Корж. – вид. 2- ге, змін. та доп. – К.: КНТ, 2011. – С. 175-2011.

6. Класифікація кадрових документів[Електронний ресурс]: – Режим доступу – http://ru.osvita.ua/vnz/reports/dilovodstvo/24342/ – Заголовок з екрану

7. Кадрова служба в системі підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://library.if.ua/book/32/2108.html – Система кадрової роботи з персоналом

8. Макух, Я.Д. Кадрове діловодство [Текст]: навч. пос. / Макух ,Я.Д., Залуцький І.Р. // – К.: Знання, 2011. – С. 143

9. Організація кадрового діловодства на підприємстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://accountingukraine.kiev.ua/poslugi/oblik_kadriv_ kadrove_dilovodstvo.htm – Введення кадрової роботи на підприємстві

10. Палеха, Ю. Управлінське документування [Текст]: навч. посібник: у 2 ч. / Юрій Палеха // рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – вид. 3-тє, доп. – Ч. 2. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів). – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2011. – С. 5-33, С. 104-122.

11. Палеха ,Ю.І. Ділова етика. [Текст] / Ю.І. Плеха, // – К.: 2012.

12. Палеха ,Ю.І. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури. [Текст] / Ю.І. Палеха //– К.: ЄУФІМБ, 2012.

Палеха Ю.І.Документаційне забезпечення управління. [Текст] / Ю.І. Палеха // — К.: МАУП, 2010.

13. Палеха, Ю.І. Управлінське документування. [Текст] — Ч. 2. Організація кадрового діловодства. / Ю.І. Палеха // — К.: Європейський ун-т, 2012.

14. Пашутинський Є.К.Діловодство кадрової служби. [Текст] / Є.К. Пашутинський // — К.: КНТ, 2011.

15. Палеха ,Ю.І. Управлінське документування [Текст] : у 2-х ч. / Ю.І. Палеха, //– К.: Вид-во Європейського університету, 2013. – Ч.1. – С. 382

16. Палеха Ю.І. Управлінське документування [Текст]: у 2-х ч. / Ю.І. Палеха // – К.: Вид-во Європейського університету, 2013. – Ч.2. – С. 282

17. Порядок здійснення записів у книгах обліку працівників[Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://www.buh-galter.info/1761-poryadok-zdiysnennya-zapisiv-v-knizi-obliku-dohodiv-platniku-edinogo-podatku-3-grupi.html – Порядок здійснення записів в книзі обліку доходів

18. Погиба Л.Г. Складання ділових паперів [Текст]: практикум / Погиба Л.Г.,

Грибіниченко Т.О., Баган ,М.П. // – К.: Либідь. - 2012. – С. 240

19. Пустовіт Л.О. Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологіч. словоспол. [Текст] / Уклад, Л.О. Пустовіт // – К.: Довіра, 2010. – С. 1018

20. Русанівський, В.М., Титаренко О.О., Зяблюк, З.П. Українська мова: енциклопедія [Текст] / Редкол,: В.М. Русанівський, О.О. Тараненко (співголови), З.П. Зяблюк // – К.: «Укр. енцикл.», 2011. – С.752

21. Рожнов, В.С. Загальне і кадрове діловодство. [Текст] / В.С. Рожков // — К.: ТТК “Персонал”, 2011.

22. Коренга, О.М. Російсько-українськийсловник-довідник “Порадник ділової людини” /[Текст] Укр. НДІ стандартизації, сертифікації та інформатики / Ук-лад.: О. М. Коренга // — К.: Основи, 2011. — С. 320

23. Коренга О.М. Російсько-українськийсловник: Сфера ділового спілквання / О.М. Коренга // К.: - 2011

24.Універсальнийдовідник з ділових паперів та ділової етики. — К.: Довіра, 2011.

25. Шкіцька І.Ю. Управлінське документознавство [Текст]: навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" / Шкіцька Ірина Юріївна // - Тернопіль: ТОВ "Новий колір", 2010. – С. 251 .

26. Шиманський Ф.В. Діловодство в правоохоронних органах України /Ф.В. Шиманський // : Навч. посіб. — Одеса: Юрид. літ., 2012.

27. Щекин Г. В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. [Текст] / Г.В. Щекин // — К.: МАУП, 2009. — С.280

Додаток 6

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Глущик,С.В. Сучасні ділові папери [Текст] : навч - Инвестирование - 1

← Предыдущая страница | Следующая страница →