Поделиться Поделиться

Список рекомендованих джерел

Нормативно-правові акти

Конституція України // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Конвенція про захист прав людини та основних свобод // ГУ. – 10 січня 2001 р. – № 3 (2503).

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. // ВВР. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст.144.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // ВВР. – 2004. – № 40-41, 42. – Ст.492

Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 р.// УК. – 17 серпня 2005 р. – № 153–154.

Закон України від 14 травня 1992 «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» // ВВР. – 1992. – № 31. – ст. 440.

Закон України від 26 листопада 1993 р. «Про Антимонопольний комітет України» //ВВР. – 1993. – № 50. – Ст. 472.

Закон України від 24 лютого 1994 р. «Про міжнародний комерційний арбітраж»// ВВР. – 1994. – № 25. – Ст. 198.

Закон України від 16 жовтня 1996 р. «Про Конституційний Суд України» //ВВР. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

Закон України від 17 липня 1997 р. «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р., Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» // ВВР. – 1997. – № 40. – Ст. 263.

Закон України від 21.04.1999 р. «Про виконавче провадження» // ВВР. – 1999. – № 24. – Ст. 207.

Закон Україні від 01 листопада 2001 р. «Про захист економічної конкуренції» // ВВР. – 2001. – № 12. – Ст. 260.

Закон України від 11 травня 2004 р. «Про третейські суди» // ВВР. – 2004. – № 35. – Ст. 412.

Закон України від 22 грудня 2005 р. «Про доступ до судових рішень» // УК. – 2006. – № 73–74. – 18 квітня 2006 р.

Закон України від 23 лютого 2006 р. «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» // УК. – 30 березня 2006 р. – № 60.

Закон України від 07 липня 2010 р. «Про судоустрій і статус суддів» // УК вiд 12.08.2010 р. – № 148.

Судова практика

Практика Європейського Суду з прав людини

Рішення Європейського Суду з прав людини від 25 липня 2003 р. у справі «Совтрансавто-Холдинг проти України» // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 1. – С. 372–390.

Практика Конституційного Суду України

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) від 08 квітня 1999 р. № 3-рп/99 // ОВУ. – 1999. – № 15. – Ст. 614.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України «Про чинність Закону України «Про Рахункову палату», офіційного тлумачення положень частини другої статті 150 Конституції України, а також частини другої статті 70 Закону України «Про Конституційний Суд України» стосовно порядку виконання рішень Конституційного Суду України (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) від 14 грудня 2000 р. № 15-рп/2000 // ОВУ. – 2000. – № 51. – стор. 80. – Ст. 2226.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Кампус Коттон клаб» щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 09 липня 2002 р. № 15-рп/2002// ОВУ. – 2002. – № 28. – Ст. 1333.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України «Про статус суддів» (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) від 01 грудня 2004 р. № 19-рп/2004 // ОВУ. – 2004. – № 49. – стор. 62. – Ст. 3220.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від 01 грудня 2004 р. № 18-рп/2004 // УК. – 15 грудня 2004 р. – № 239.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням закритого акціонерного товариства «Оболонь» та громадянина Винника Віктора Володимировича про офіційне тлумачення положень частини другої статті 28 Закону України «Про господарські товариства», пункту 1, абзацу першого пункту 5 статті 4 Закону України «Про власність» (справа про права акціонерів ЗАТ) від 11 травня 2005 р. № 4-рп/2005 // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – № 2. – Ст.23–29.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців сьомого, одинадцятого статті 2, статті 3, пункту 9 статті 4 та розділу VIII «Третейське самоврядування» Закону України «Про третейські суди» (справа про завдання третейського суду) від 10 січня 2008 року № 1-рп/2008// ОВУ. – 2008. – № 28. – стор. 145. – Ст. 903.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України та за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 15 Кодексу адміністративного судочинства України, статті 7 Цивільного процесуального кодексу України (справа про мову судочинства) від 22 квітня 2008 року N 8-рп/2008 // ОВУ. – 2008. – № 33. – стор. 61. – Ст. 1102.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу від 30 вересня 2009 року № 23-рп/2009 // ОВУ. – 2009. – № 79. – стор. 62. – Ст. 2694.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів «найвищий судовий орган», «вищий судовий орган», «касаційне оскарження», які містяться у статтях 125, 129 Конституції України від 11 березня 2010 року № 8-рп/2010 // ОВУ. – 2010. – № 21. – Ст. 882.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищого адміністративного суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції України, пунктів «а», «б», «в», «г» статті 12 Земельного кодексу України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України від 01 квітня 2010 року № 10-рп/2010 // ОВУ. – 2010. – № 27. – Ст. 1069.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції) від 12 липня 2011 року № 9-рп/2011 // ОВУ. – 2011. – № 60. – Ст. 2418.

Практика Верховного Суду України

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1976 р. № 11 «Про судове рішення»// Постанови Пленуму Верховного Суду України. 1972-2002. Офіційне видання/ [заг. ред. В. Т. Маляренка]. – К. : Видавництво А.С.К., 2003. – С. 256.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 1990 р. № 9 «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції»// Постанови Пленуму Верховного Суду України. 1972–2002. Офіційне видання/ [заг. ред. В. Т. Маляренка]. – К. : Видавництво А.С.К., 2003. – С. 251.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01 листопада 1996 р. № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» // Постанови Пленуму Верховного Суду України. 1972-2002. Офіційне видання/ [заг. ред. В.Т.Маляренка]. – К. : Видавництво А.С.К., 2003. – С.9–10.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. № 8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 3.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 року № 14 «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження» // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 2.

Інформаційний лист Верховного Суду України від 26 грудня 2005 року № 3.2.-2005 «Щодо застосування господарськими судами України положень процесуального законодавства стосовно розмежування компетенції між спеціалізованими адміністративними і господарськими судами» [електронний ресурс] // Комп’ютерна правова система “Законодавство України” : правова серія «Інфодиск». – Режим доступу: http: // www.infodisk.com.ua.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 року № 8 «Про незалежність судової влади» // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № 4.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 року № 13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів»// http://www.scourt.gov.ua

Практика Вищого господарського суду України[1]

Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 12.09.1996 р. № 02-5/333 «Про деякі питання практики застосування статті 121 Господарського процесуального кодексу України»

Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 10.12.1996 р. № 02-5/422 «Про судове рішення»

Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 04.03.1998 р. № 02-5/78 «Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України»

Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 р. № 02-5/424 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи»

Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 26.01.2000 р. № 02-5/35 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів»

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 23.11.2001 р. № 01-8/1272 «Про деякі питання, пов’язані із застосуванням частини другої статті 82 Господарського процесуального кодексу України»

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 26.03.2002 р. № 01-8/350 «Про деякі питання практики визначення підсудності справ та передачі справ з одного господарського суду до іншого господарського суду»

Роз’яснення Президії Вищого господарського суду України від 28.03.2002 р. № 04-5/365 «Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України»

Роз’яснення Президії Вищого господарського суду України від 22.05.2002 р. № 04-5/570 «Про деякі питання участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам»

Роз’яснення президії Вищого господарського суду України від 31.05.2002 р. № 04-5/608 «Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій»

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 18.11.2003 р. № 01-8/1427 «Про Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та юрисдикцію Європейського суду з прав людини» (в редакції інформаційного листа Вищого господарського суду України від 24.07.2008 р. № 01-8/451)

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 31.01.2005 р. № 01-8/157 «Про деякі питання судової практики, пов’язані з оскарженням ухвал господарських судів»

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 14.04.2006 р. № 01-8/839 «Про деякі питання, пов’язані з видачею наказів господарськими судами»

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 27.11.2006 р. № 01-8/2651 «Про деякі питання призначення судових експертиз»

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 12.12.2006 р. № 01-8/2776 «Про деякі питання практики забезпечення позову»

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 20.04.2007 р. № 01-8/251 «Про деякі питання практики вжиття запобіжних заходів»

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 03.08.2007 р. № 01-8/622 «Про деякі питання практики застосування статті 20 Господарського процесуального кодексу України»

Лист Вищого господарського суду України від 14.12.2007 р. № 01-8/973 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права»

Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 28.12.2007 р. № 04-5/14 «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин»

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 04.06.2008 р. № 01-8/348 «Про деякі питання, пов’язані зі строками проведення судових експертиз»

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 15.01.2010 р. № 01-08/12 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права (за матеріалами справ, розглянутих Верховним Судом України)»

Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 02.02.2010 р. № 04-06/15 «Про практику застосування господарськими судами земельного законодавства»

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 09.03.2010 р. № 01-08/129 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права (за матеріалами справ, розглянутих Верховним Судом України)»

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 15.03.2010 р. № 01-08/140 «Про деякі питання запобігання зловживанню процесуальними правами у господарському судочинстві»

Постанова Пленуму Вищого господарського суду від 11.10.2010 р. № 2 «Про деякі питання практики застосування розділу XII-2 Господарського процесуального кодексу України»

Постанова Пленуму Вищого господарського суду від 25.02.2011 р. № 3 «Про затвердження нової редакції Регламенту пленуму Вищого господарського суду України»

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 04.03.2011 р. № 01-06/216 «Про Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду»

Постанова Пленуму Вищого господарського суду від 17.05.2011 р. № 6 «Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин»

Постанова Пленуму Вищого господарського суду від 17.05.2011 р. №7 «Про деякі питання практики застосування розділу ХІІ Господарського процесуального кодексу України»

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 25.08.2011 р. № 01-06/1175/2011 «Щодо судового збору»

Постанова Пленуму Вищого господарського суду від 24.10.2011 р. №10 «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам»

Постанова Пленуму Вищого господарського суду від 24.10.2011 р. № 11 «Про деякі питання практики застосування розділу ХІІ-1 Господарського процесуального кодексу України»

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 21.11.2011 р. № 01-06/1623/2011 «Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм процесуального права»

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 21.11.2011 р. № 01-06/1624/2011 «Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права»

Постанова Пленуму Вищого господарського суду від 26.12.2011 р. № 16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову»

Постанова Пленуму Вищого господарського суду від 26.12.2011 р. № 17 «Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами»

Постанова Пленуму Вищого господарського суду від 26.12.2011 р. № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції»

Література:

Абрамов Н. Г. Хозяйственное процессуальное право Украины. Учебное пособие (курс лекций) / Н. Г. Абрамов. – Х.: Одиссей, 2002. – 256 с.

Абова Т. Е. Избранные труды. Гражданский и арбитражный процесс. Гражданское и хозяйственное право / Т. Е. Абова. – М.: Статут, 2007. – 1134 с.

Аболонин В. О. Групповые иски / В. О. Аболонин. – М.: НОРМА, 2001. – 256 с.

Абушенко Д. Б. Судебное усмотрение в гражданском и арбитражном процессе / Д. Б. Абушенко. – М.: НОРМА, 2002. – 176 с.

Амельченко М. В. Защита прав субъектов хозяйствования в судебном процессе и в исполнительном производстве / М. В. Амельченко. – Донецк: Дельта, 2003. – 196 с.

Бабенко В. В. Доказування в господарському процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / В. В. Бабенко; Академія правових наук України, НДІ приватного права і підприємництва. – К., 2007. – 19 с.

Балюк І. А. Господарське процесуальне право: навч. посібник / І. А. Балюк. – К.: КНЕУ, 2008. – 224 с.

Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України: (із змінами і допов. станом на 1 серпня 2011 р.): наук.-практ. коментар / В. Е. Беляневич. – Видання третє. – К.: Юстініан, 2011. – 1160 с.

Беляневич В. Е. Справи про визнання недійсними актів державних та інших органів в практиці арбітражних судів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; арбітражний процес» / В. Е. Беляневич; Київський нац. університет імені Тараса Шевченка. – К., 2001. – 17 с.

Біда К. М. Касаційне провадження в господарському судочинстві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / К. М. Біда; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 20 с.

Борисова Е. А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе / Е. А. Борисова. – М.: Городец, 2000. – 288 с.

Бринцев О. В. Правова сутність економічних спорів та способи їх вирішення / О. В. Бринцев. – Х.: Право, 2005. – 304 с.

Васильєв С. В. Господарський процес України / С. В. Васильєв. – Х.: Еспада, 2010. – 288 с.

Васильєв С. В. Доказування та докази у господарському процесі України / С. В. Васильєв, Л. М. Ніколенко. – Х.: Еспада, 2004. – 192 с.

Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм / [відп. ред. Б. І. Шицький]. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 472 с.

Господарське процесуальне право / [ред. О. П. Подцерковний, М. Ю. Картузов]. – Х.: Одіссей, 2012. – 400 с.

Господарське процесуальне право України / [ред. В. Л. Костюк]. – К.: Ін Юре, 2009. – 223 с.

Господарське процесуальне право України / [заг. ред. В. Д. Чернадчук]. – Суми: Університетська книга, 2006. – 331 с.

Господарське процесуальне право України : Підручник / [ред. О. І. Харитонової]. – К.: Істина, 2008. – 360 с.

Господарські суди України: історичний нарис, портрети, події. – Наук.-попул. видання. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 464 с.

Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах) / Б. М. Грек. – К.: Прецедент, 2006. – 182 с.

Григор’єва В. В. Правовий режим судового рішення у господарському процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / В. В. Григор’єва; НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2009. – 18 с.

Демченко С. Ф. Теоретичні аспекти становлення і розвитку економічного судочинства в Україні / С. Ф. Демченко. – К.: Вид-во «Преса Україна», 2009. – 240 с.

Демченко С. Ф. Теоретико-методологічні засади ефективності господарського судочинства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / С. Ф. Демченко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2010. – 36 с.

Демченко С. Ф. Господарське процесуальне право: практикум / С. Ф. Демченко, Г. М. Остапович. – К.: Преса України, 2008. – 120 с.

Добровольский В. И. Проблемы корпоративного права в арбитражной практике / В. И. Добровольский. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 296 с.

Експертизи у судовій практиці/ [заг. ред. В. Г. Гончаренка]. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 386 с.

Застосування норм матеріального та процесуального права у листах Вищого господарського суду України (1998 – 2010 роки) / [упоряд. І. В. Борисова та ін.]. – Х.: Право, 2011. – 290 с.

Иски и судебные решения: cборник статей / [рук. авт. кол. и отв. ред. М. А. Рожкова]. – М.: Статут, 2009. – 363 с.

Картузов М. Ю. Запобіжні заходи в господарському процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / М. Ю. Картузов; Одеська державна юридична академія. – Одеса, 2010. – 21 с.

Кот О. В. Судові акти в господарському процесі України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / О. В. Кот; Академія правових наук України, НДІ приватного права і підприємництва. – К., 2011. – 24 с.

Моисеев С. В. Принцип диспозитивности арбитражного процесса (понятие и отдельные распорядительные действия в суде первой инстанции) / С. В. Моисеев. – М.: Издательский Дом «Городец», 2008. – 192 с.

Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України / [ред. О. І. Харитонова]. – К.: Істина, 2006. – 272 с.

Ніколенко Л. М. Доказування в господарському судочинстві : навчальний посібник / Л. М. Ніколенко. – Одеса: Фенікс; Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 415 с.

Опалев Р. О. Оценочные понятия в арбитражном и гражданском процессуальном праве / Р. О. Опалев. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 248 с.

Осетинський А. Й. Організація та функціональні засади діяльності суду касаційної інстанції господарської юрисдикції / А. Й. Осетинський. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.

Павлова Н. В. Ускоренная судебная защита: Предварительные обеспечительные меры в коммерческом процессе / Н. В. Павлова. – М.: Дело, 2005. – 304 с.

Пиляева В. В. Краткий курс арбитражного процессуального права / В. В. Пиляева. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. – 488 с.

Побирченко И. Г. Хозяйственная юрисдикция (общее учение) / И. Г. Побирченко. – К.: РИО МВД УССР, 1973. – 252 с.

Побирченко И. Г. Советский арбитражный процесс / И. Г. Побирченко. – К.: Выща шк. Головное изд-во, 1988. – 272 с.

Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): Монографія / С. П. Погребняк. – Х.: Право. – 240 с.

Поляков Б. М. Коментар судової практики Верховного Суду України у справах про банкрутство / Б. М. Поляков. – К.: Логос, 2008. – 488 с.

Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: Монографія / У двох книгах / [за заг. ред. Ю. С. Шемшученка] / Книга перша: Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії / [відп. ред. Н. М. Оніщенко]. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2008. – 344 с.

Притыка Д. Н. Арбитражный суд: проблемы организации и деятельности: Монография / Д. Н. Притыка. – К.: Оріяни, 2000. – 320 с.

Притика Д. М. Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх вдосконалення / Д. М. Притика. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 328 с.

Притика Д. М. Арбітражний процес: навчальний посібник / Притика Д. М., Тітов М. І., Щербина В. С. – Х.: Консум, 1999. – Ч.ІІ. – 416 с.

Приходько А. И. Воспрепятствование разрешению дел в арбитражных судах: актуальные вопросы судебного правоприменения / А. И. Приходько. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 288 с.

Проблемы науки гражданского процессуального права / [под ред. проф. В. В. Комарова]. – Х.: Право, 2002. – 440 с.

Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: Монографія / [за заг. ред. професора В. В. Комарова]. – Х.: Харків юридичний. 2008. – 928 с.

Рєзнікова В. В. Господарсько-процесуальне право України / В. В. Рєзнікова. – Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2011. – 225 с.

Рожкова М. А. Основные понятия арбитражного процессуального права / М. А. Рожкова. – М.: Статут, 2003. – 400 с.

Роїна О. М. Господарський процес / О. М. Роїна. – К.: Правова єдність, 2011. – 192 с.

Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е. Р. Россинская. – М.: Норма, 2008. – 688 с.

Сердюк В. В. Верховний Суд України: Витоки, сучасність, перспективи: Монографія / В. В. Сердюк. – К.: Істина, 2008. – 304 с.

Скуратовский М. Л. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном суде первой инстанции / М. Л. Скуратовский. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 200 с.

Степанова Т. В. Доказування та докази в господарському процесі України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарське процесуальне право» / Т. В. Степанова; НАН України, Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2002. – 18 с.

Судебная экспертиза в арбитражном процессе / [под ред. Д. В. Гончарова, И. В. Решетникова]. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 256 с.

Таликін Є. А. Запобіжні заходи у господарському процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарське процесуальне право» / Є. А. Таликін; НАН України, Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2010. – 18 с.

Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України / Теліпко В. Е.; [ред. Притика Д. М.]. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 608 с.

Черленяк М. І. Підвідомчість справ господарським судам України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарське процесуальне право» / М. І. Черленяк; НАН України, Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2008. – 20 с.

Шевчук С. Судовий захист прав людини: практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції / С. Шевчук. – К.: Реферат, 2006. – 848 с.

Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні / С. Шевчук. – К.: Реферат, 2007. – 640 с.

Шелухін М. Л. Господарське процесуальне право: Навч. Посібник у схемах. – К.: ЦУЛ, 2006. – 264 с.

Щербаковский М. Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование: Учебно-практическое пособие / М. Г. Щербаковский. – Х.: Эспада, 2005. – 544 с.

Щербина В. С. Проблеми попередження господарських правопорушень в умовах становлення ринкової економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.04 / В. С. Щербина; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 46 с.

← Предыдущая страница | Следующая страница →