Поделиться Поделиться

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Закон України «Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання» 16/98-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1998.-

1. Закон України «Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання» 16/98-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1998.- № 23.- Ст. 121.- С. 378-390.

2. Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 9 липня 2003 р.

3. Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» № 400/97-ВР від 26.06.97 // Відомості ВРУ-1997-№ 37.

4. Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення" № 1057-IV від 9 липня 2003 р.

5. Закон України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-ХІІ від 5.11.1991 // Відомості ВРУ, 1992.- № 2.

6. Адамик О. Организация учета выполнения бюджета органами пенсионного фонда Украины // Бухгалтерский учет и аудит. - 2007. - № 5. – С. 36-42.

7. Бахмач А. Розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Пенсійного фонду України. - 2008. - № 3 (№ 69). - С. 12-13.

8. Волощук Г.О. Фінансові фонди соціального спрямування в Україні: бюджетні, страхові, пенсійні : навч. посіб. для вищ. навч. закл. - К., 2004. - 184 с.

9. Гнибиденко И. Пенсионная реформа в Украине // Экономика Украины. - 2007. - № 4. - С. 4-11.

10. Данюк М. Уплата страховых взносов в Пенсионный фонд Украины // Вестник налоговой службы Украины. - 2008. - № 24. - С. 2-5.

11. Долгова О. Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2004. - № 2. - С. 33-39.

12. Законодавство України про пенсійне забезпечення. - К.:КНТ, 2005. – 492 с.

13. Зайчук Б.О., Зарудний О.Б., Березіна С.Б., Александров В.Т., Недбаєва С.М. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Навчальний курс. – Київ: НВП “АВТ”, 2004. – 256 с.

14. Зайчук Б.О., Зарудний О.Б., Березіна С.Б., Александров В.Т., Недбаєва С.М. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»: Науково-практичний коментар. - Київ: НВП “АВТ”, 2005. – 1024 с.

15. Зайчук Б.О., Микитенко В.С., Семендяєва В,І. Система пенсійного забезпечення сьогодні і завтра: Коментар застосування Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. – К.: “Формат” ВДП, 2004, - 352 с.

16. Зайчук О. Правові засади діяльності Пенсійного фонду України // Право України. - 2004. - № 8. - С. 49-53.

17. Ишков В.Н. Предпосылки кризиса пенсионной системы в Украине // Прикладна соціальна політика: проблеми використання та розповсюдження. - Т. 2.-С. 30-36.

18. Кин М. Из мирового опыта функционирования накопительных пенсионных систем // Росcийский экономический журнал. - 2006. - №№ 7/8. - С. 104-111.

19. Кір'ян Т. Фінансово-економічне обґрунтування подальшого реформування пенсійної системи // Вісник Пенсійного фонду України. - 2008. - № 5 (№ 71).

20. Колбун В. Накопичувальна пенсійна система Казахстану: підсумки, проблеми, перспективи // Вісник Пенсійного фонду України. - 2004. - № 7. - С. 17-19.

21. Колосок А.М. Взаємодія соціальних партнерів при управлінні пенсійними страховими процесами // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 10 (№ 88).

22. Косова Т.Д. Регіональні особливості формування фінансових ресурсів Пенсійного фонду // Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку та контролю в Україні. - С. 227-234.

23. Левченко В.С. Реформування пенсійної системи України: навч. посіб. для студ. ден від-ня спец. 7.050104. "Фінанси". - Донецьк, 2005. – 163 с.

24. Левченко В.С. Пенсійна система України: засоби діагностики з курсу для студ. ден. форми навч. спец. 6.050100 "Фінанси" (Пенсійний фонд). - Донецьк, 2007.

25. Личные пенсионные счета в США // Экономика и управление в зарубежных странах (по материалам иностранной печати). - 2005. - № 9. – С. 26-39.

26. Максимчук В. Про подальші кроки проведення пенсійної реформи // Вісник Пенсійного фонду України. - 2008. - № 5 (№ 71).

27. Малюта Т. Перспективи розвитку законодавства з питань діяльності Пенсійного фонду України // Вісник Пенсійного фонду України. - 2008. - № 12 (№ 78).

28. Манцибура В. Державне пенсійне страхування - базова складова системи соціально-економічних гарантій населення України // Вісник Київського національного університету ім. Шевченка. Економіка. - 2006. - №81-82. - С. 26-29.

29. Машкін В. Нові функції Пенсійного фонду України // Вісник Пенсійного фонду України. - 2007. - № 2. - С. 16-17

30. Мельніков С.А. Розвиток системи пенсійного страхування України в контексті інформаційної економіки // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 5 (№ 83).

31. Морозова О. Міжнародні стандарти побудови пенсійної системи // Вісник Пенсійного фонду України. - 2004. - № 9. - С. 17-19.

32. Никитенко В. Оформляем пенсию: составляем и подаем документы в Пенсионный фонд // Всё о бухгалтерском учёте. - 2005. - № 90. - С. 17-50.

33. Нікулова І. Судова практика розгляду спорів за участю органів Пенсійного фонду України // Вісник Пенсійного фонду України. - 2008. - № 7 (№ 73).

34. Омелянович Л.О. Бюджет Пенсійного фонду України : опор. конспект лекцій для студ. ден. форми навч. облік.-фін. ф-ту. - Донецьк, 2006. – 87 с.

35. Омелянович Л.О. Пенсійне забезпечення в Україні : опор. конспект лекцій для студ. ден. форми навч. облік.-фін. фак. спец. 7.050104 "Фінанси". - Донецьк, 2006. – 97 с.

36. Пенсійна реформа в Азербайджані // Вісник Пенсійного фонду України. - 2006. - № 6. - С. 12-13.

37. Пенсионное инвестирование в США // Экономика и управление в зарубежных странах (по материалам иностранной печати). - 2007. - № 12. - С. 12-21.

38. Пенсионная реформа в США // Экономика и управление в зарубежных странах (по материалам иностранной печати). - 2005. - № 2. - С. 3-28.

39. Пенсійна система України: навч. посіб. - К.: Кондор, 2006. – 336 с.

40. Пенсійна система України: навч. посіб. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009. - 144 с.

41. Пічкуров Р.В. Реформування пенсійних систем: досвід латиноамериканських країн // Фінанси України. - 2004. - № 9. - С. 84-91.

42. Плаксій М. Пенсійна реформа в Болгарії // Вісник Пенсійного фонду України. - 2006. - № 7. - С. 10-11.

43. Плаксій М. Пенсійне страхування в Латвії // Вісник Пенсійного фонду України. - 2004. - № 4. - С. 18-19.

44. Плаксій М. Пенсійне забезпечення в Чехії // Вісник Пенсійного фонду України. - 2008. - № 6 (№ 72).

45. Плаксій М. Особливості пенсійного забезпечення Чилі та Аргентини // Вісник Пенсійного фонду України. - 2008. - № 4 (№ 70).

46. Плаксій М. Пенсійна реформа у Киргизькій Республіці: питання пенсійного віку // Вісник Пенсійного фонду України. - 2009. - № 2 (№ 80).

47. Романенко Е. Реформирование пенсионного обеспечения на опыте Венгрии // Персонал. - 2005. - № 2. - С. 82-86.

48. Сальникова Т. Пенсійне забезпечення: світовий досвід // Вісник Пенсійного фонду України. - 2008. - № 7 (№ 73).

49. Сандлер Д. Проблеми і перспективи становлення сучасної системи пенсійного забезпечення в Російській Федерації та Україні // Україна : аспекти праці. - 2005. - № 7. - С. 10-13.

50. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні. - К.: Юрінком Інтер, 1998. – 288 с.

51. Скрипник А.В. Фінансові ризики в контексті пенсійної реформи // Фінанси України. - 2007. - № 2. - С. 138-153.

52. Ткаченко Л. Вплив демографічних процесів на розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Пенсійного фонду України. - 2008. - № 4 (№ 70).

53. Усачова Т. Все для підвищення ефективності функціонування Пенсійного фонду // Вісник Пенсійного фонду України. - 2008. - № 12 (№ 78).

54. Фещук В. Пенсійна реформа в Україні: фінансово-правовий аспект // Право України. - 2006. - № 9. - С. 94-97.

55. Цигилик І.І. Проблеми розвитку пенсійної системи України // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - № 6. - С. 8-13.

56. Цікановська Н.А. Оцінка соціально-економічного ефекту впровадження загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - № 3 (№ 70). - С. 3-8.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Закон України «Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання» 16/98-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1998.- - Инвестирование - 1

← Предыдущая страница | Следующая страница →