Поделиться Поделиться

Оцінка обсягів виробництва, орієнтованих на стратегію оптимізації фінансового результату

Валовий фінансовий результат за інших рівних умов перебуває у певній залежності від обсягу виробництва. Прогнозний вибір обсягу виробництва, орієнтованого на максимальний прибуток, здійснюється шляхом ретельного аналізу взаємозалежності обсягів виробництва, доходів і витрат. У нашому прикладі прогнозна ринкова ціна продукції становить 120 грн. Загальний дохід за кожним можливим обсягом випуску розраховується як добуток обсягу випуску та ціни реалізації. Граничний прибуток обчислюється як різниця поміж ціною реалізації продукції та сумою граничних витрат. Аналіз показує, що при обсязі виробництва 17 000 одиниць продукції підприємство має збиток у сумі 1050 тис. грн.

Таким чином, для оцінювання беззбиткового виробництва необхідно визначити нижню критичну точку виробництва. Для цього розрахуємо додатковий обсяг виробництва, що перевищує 17 000 одиниць. Він дорівнює: 1050 000 : 120 = 8750 одиниць. Таким чином, нижня критична точка виробництва – 25 750 одиниць (17 000 + 8750). За такого обсягу виробництва за ціною 120 грн загальний дохід становить 3090 тис. грн (120><25 750). Починаючи з цього обсягу виробництва до обсягу виробництва 157 тис. одиниць продукції прибуток постійно зростає і досягає свого максимального значення – 9450 тис. грн. Потім прибуток починає зменшуватися. Таким чином, верхня критична точка виробництва, яка забезпечує максимальну суму прибутку, становить 157 тис. одиниць продукції. При прогнозуванні обсягу виробництва деякі економісти орієнтуються на величину прибутку, яка припадає на одиницю продукції. Аналіз даних показує, що найбільший прибуток на одиницю продукції досягається при обсязі виробництва у 125 тис. одиниць. Менеджери, які при прогнозуванні обсягів виробництва будуть виходити з максимального прибутку на одиницю продукції, не враховують, що у цьому разі сума прибутку становитиме лише 8250 тис. грн. Проте аналіз свідчить, що при прогнозуванні доцільніше використовувати загальну суму прибутку.

За обсягу виробництва 157 тис. одиниць прибуток сягає свого максимального значення – 9450 тис. грн. Аналіз показує, що оцінка прогнозного обсягу виробництва з позиції максимального прибутку на одиницю продукції не дає можливості визначити фактичний обсяг виробництва, котрий забезпечить підприємству максимальний прибуток.

← Предыдущая страница | Следующая страница →