Поделиться Поделиться

Контракти міжнародної купівлі-продажу

Види та зміст контрактів міжнародної купівлі-продажу

Характеристика контрактів міжнародної купівлі-продажу

Підставою для здійснення зовнішньоторговельної операції є зовнішньоторговельний контракт - матеріально оформлена угода двох чи більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їхніх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну чи припинення їхніх взаємних прав і зобов'язань у зовнішньоекономічній діяльності.

У міжнародній комерційній практиці використовують різні види зовнішньоторговельних договорів: купівлі-продажу, підряду, ліцензійні, лізингові, інжинірингові, страхування, перевезення, з технічного обслуговування виробництва, позики тощо. їхня структура, зміст, особливості визначаються видом зовнішньоторговельної операції, якому вони супроводжують. Однак найчастіше у зовнішній торгівлі застосовується контракт міжнародної купівлі-продажу. Через те доцільно розглянути зміст, особливості оформлення саме цих контрактів.

Контракт міжнародної купівлі-продажу - це комерційний документ, що являє собою договір постачання товару і, у разі потреби, супутніх послуг, погоджений і підписаний експортером і імпортером.

Контракти купівлі-продажу залежно від термінів постачання і форми оплати поділяються на:

• разові і з періодичним постачанням;

• з оплатою в грошовій і товарній формах (цілком чи частково) [23, с.466].

Контракт купівлі-продажу з разовим постачанням - це разова угода, по якій передбачається постачання однією стороною іншій стороні погодженої поміж ними кількості товару до визначеної дати, встановленої в контракті. Постачання товару здійснюється один чи кілька разів протягом погодженого терміну.

Контракти з разовим постачанням бувають двох типів:

• з короткими термінами постачання. Вони, як правило, використовуються при оформленні угод на сировинні товари. Термін постачання може встановлюватися конкретно, тобто на визначену дату чи період, і невизначено, наприклад, після настання якої-небудь події;

• з тривалим терміном постачання (3-5 і більш років). Вони, як правило, використовуються при оформленні угод у торгівлі комплектним устаткуванням, літаками, суднами, судновими установками, складним устаткуванням і т.ін.

Умови контрактів із тривалим терміном постачання розрізняються залежно від методів їхнього укладення: прямого чи непрямого, тобто коли експортер бере участь у торгах, що організуються імпортером. На основі прямих зв'язків укладаються контракти на унікальне устаткування, монопольним виробником якого є постачальник - експортер, вузькоспеціалізована фірма чи консорціум, від імені якого виступає його головна фірма. Контрагентами таких контрактів виступають фірми промислово розвинутих країн, що поставляють устаткування для об'єктів, будівництво яких ведеться фірмами країни-імпортера.

Для контрактів, що укладаються шляхом проведення міжнародних торгів, характерні більш стандартизовані умови, через те що учасники торгів пропонують свої умови, орієнтуючись на тендерні умови. Зміст контракту відрізняється лаконічністю і посиланнями на тендерні умови.

Контракт купівлі-продажу з періодичним постачанням - це угода, що припускає регулярне, періодичне постачання погоджених у ній кількостей товару протягом встановленого терміну.

Дані контракти бувають короткостроковими (звичайно, річними) і довгостроковими (у середньому термін постачання складає 5-10, іноді 15-20 років).

Довгострокові контракти укладаються на постачання промислової сировини і напівфабрикатів (вугілля, нафта, нафтопродукти, природний газ, руди, целюлоза й інші товари).

Контракт купівлі-продажу з оплатою в грошовій формі припускає розрахунки у визначених погоджених сторонами валюті, способами платежу і формами розрахунку.

Контракт купівлі-продажу з оплатою в товарній формі.

У ньому продаж одного чи декількох товарів одночасно пов'язується з покупкою іншого товару і розрахунки в іноземній валюті не здійснюються. Це товарообмінні і компенсаційні угоди. У товарообмінних контрактах передбачається простий обмін погоджених кількостей одного товару на інший. У них встановлюється чи кількість товарів, що взаємно постачаються чи обумовлюється сума, на якому сторони поставлять товари. У компенсаційному контракті так само як і в товарообмінному, передбачається постачання товарів на рівну вартість, однак, на відміну від бартерної угоди, поміж сторонами узгоджується ціна товарів, що взаємно постачаються. У даній угоді фігурує, як правило, не два товари, а велике число пропонованих до обміну товарів.

Контракт купівлі-продажу з оплатою в змішаній формі.

Предметом контакту звичайно є будівництво на умовах цільового кредитування підприємства "під ключ". Оплата витрат частково здійснюється в грошовій, а частково в товарній формі. У контракті заздалегідь установлюється частка продукції, що буде поставлятися з побудованого підприємства. У ньому також погоджуються три довгострокові угоди на ту саму суму: контракт купівлі-продажу технічних засобів і послуг по спорудженню підприємства; угода про довгостроковий кредит; довгостроковий контракт на постачання сировини.

Обов'язковою умовою договору є перехід права власності на товар від продавця до покупця.

У контракті купівлі-продажу обумовлюється зміст договірних умов, порядок їхнього виконання і відповідальність за виконання.

← Предыдущая страница | Следующая страница →