Поделиться Поделиться

Біологічні ресурси

До біологічних ресурсів відносять ресурси рослинного і тваринного світу. Біологічні ресурси включають генетичні ресурси, організми чи їх частини, популяції чи будь-які інші біотичні компоненти екосистем, які мають фактичну чи потенційну користь, а також цінність для людства. Рослинні ресурси представлені на територіях і акваторіях вищими рослинами, грибами, мохами, лишайниками, водоростями, які використовуються чи можуть бути використані для потреб суспільства. Господарське значення мають лісові, степові, лучні, болотні та водні рослинні ресурси.

Біологічні ресурси океанів - це риби, кити, молюски (кальмари, мідії тощо), ракоподібні (краби, креветки, криль), деякі види водоростей, що використовуються для виробництва продуктів харчування і одержання цінних речовин для різних галузей промисловості, сільського господарства, медицини. Загальна маса живих організмів Світового океану оцінюється приблизно у 35 млрд т. Обсяги поповнення рибних запасів, видобуток яких становить від 4/5 до 9/10 всього морського промислу, досягає 200 млн т щорічно. Основними світовими районами вилову риби є шельфові ділянки, що займають всього 7-8 % площі Світового океану і забезпечують 90 % обсягів вилову, а також центральна частина Тихого океану (прибережні води островів Океанії), Північна Атлантика. Найбільшими рибопромисловими країнами світу є Японія, Росія, Китай, США, Чилі, Норвегія, Індія, Данія, Таїланд, Індонезія, Велика Британія.

Усі види живих істот біосфери у сукупності називають біотою, найважливішою властивістю якої є здатність до самовідновлення і самовідтворення на основі обміну речовин. Тобто у сприятливих умовах організми біосфери здатні у короткий історичний час заповнити всю планету. Таким чином, біологічні ресурси відносять до відновних ресурсів.

Як відомо, використання людиною живих організмів біосфери почалося з моменту її становлення та безперервно посилювалося зі зростанням чисельності і потреб людства. Найбільш поширеним є пряме використання живих організмів і вироблених ними продуктів - у їжу, як сировину, будівельні матеріали тощо. За винятком того, людина використовує біологічні ресурси і опосередковано - як джерело кисню для дихання і технологічних процесів, для зв'язування вуглекислоти, регуляції стоку, захисту полів від дії вітру, задля задоволення естетичних потреб тощо.

Перші заходи з охорони окремих елементів біосфери (видів організмів) почали здійснюватися також до початку нашої ери у тодішніх країнах - Єгипті, Індії, Китаї та ін. Основна маса живої речовини оточує Землю вельми тонким шаром від декількох міліметрів до десятків метрів. Скупчення живих організмів у тонкому приповерхневому шарі робить їх легкодоступними для прямого й опосередкованого впливу людини. Жива речовина біосфери має величезну хімічну активність, зумовлену біологічним обміном речовин. У процесі фотосинтезу щорічно наземною і водною рослинністю акумулюється величезна кількість сонячної енергії, пов'язується 35 млрд т вуглецю, фіксується 44 млрд т азоту, виділяється декілька десятків мільярдів тонн кисню тощо.

Цінність природної біоти для людини дозволяється розглядати за такими основними напрямами:

- біота € основою сільського та лісового господарства;

- біота е важливим ресурсом для медицини;

- біота має пряму користь - рослинний покрив є істотним фактором запобігання ерозії, збереження орного шару ґрунту, забезпечення інфільтрації і поповнення запасів ґрунтових вод, зниження поверхневого стоку, підтримки кругообігу біогенів в екосистемах. Біота безперервно відтворює деревину, диких звірів і птахів, рибу та ін.;

- біота створює можливості для відпочинку людей, задоволення естетичних і наукових потреб;

- біота е комерційним стимулятором спортивного бізнесу, обслуговування туристів тощо.

Таким чином, біологічні ресурси мають універсальну цінність для людства

Похожие статьи