Поделиться Поделиться

Порядок розрахунку збитків за типами надзвичайних ситуацій

Загальний обсяг збитків (3) від наслідків НС розраховують як суму основних локальних збитків за такою формулою:

(7.8)

де – втрата життя і здоров'я населення;– руйнування і пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції;

– невироблення продукції внаслідок припинення виробництва; – вилучення чи порушення сільськогосподарських угідь;

– втрати тваринництва; – втрати деревини та інших ресурсів лісового господарства; – втрати рибного господарства; – знищення чи погіршення якості рекреаційних зон;

– збитки, завдані природно-заповідному фонду; – забруднення атмосферного повітря; – забруднення поверхневих і підземних вод та джерел, внутрішніх морських вод і територіального моря; – забруднення земель несільськогосподарського призначення.

Для кожного типу НС залежно від їх рівня визначають головні види збитків. У табл. 7.5 наведено збитки, які необхідно обов'язково розраховувати, і збитки, що мають місце в деяких окремих випадках (взято в дужки).

Особливості проведення розрахунків основних видів збитків

Розрахунок збитків від втрати життя і здоров'я населення

Розмір збитків від втрати життя і здоров'я населення визначають за такою формулою:

(7.9)

де – втрати від вибуття трудових ресурсів із виробництва; – витрати на виплату допомоги на поховання; – витрати на виплату пенсій у разі втрати годувальника.

Втрати від вибуття трудових ресурсів із виробництва розраховують на підставі даних, наведених у табл. 7.6, за такою формулою:

(7.10)

де – втрати від легкого нещасного випадку; – втрати від

тяжкого нещасного випадку;– втрати від отримання людиною інвалідності;– втрати від загибелі людини; N – кількість постраждалих від конкретного виду нещасного випадку.

Таблиця 7.6. Усереднені показники втрат від вибуття трудових ресурсів із виробництва

№ з/п

Вид нещасного випадку

Втрати на одну людину тис., грн

1

Легкий нещасний випадок із втратою працездатності до 9 днів

2

Тяжкий нещасний випадок без встановлення інвалідності з втратою працездатності більш як на 9 днів

3

Тяжкий нещасний випадок, внаслідок якого потерпілий отримав інвалідність із втратою працездатності понад 3980 днів

4

Нещасний випадок, що призвів до загибелі дорослої людини віком до 60 років дитини віком до 16 років

Примітка. Втрати, зазначені у пунктах 1–3, розраховують для громадян, які в період отримання травми були працевлаштовані. Для непрацевлаштованих громадян віком до 60 років розраховують лише втрати, зазначені у пункті 4. Збитки від загибелі працюючого не повинні бути меншими за його п'ятирічний заробіток, тобто сума втрат від загибелі дорослої людини може бути більшою, ніж зазначена в табл. 7.6.

Витрати на виплату допомоги на поховання розраховують за такою формулою:

де – 0,15'тис. грн/людина – допомога на поховання (за даними органів соціального забезпечення); – кількість загиблих.

Витрати на виплату пенсій у разі втрати годувальника розраховують на кожну дитину за такою формулою:

де 12 – число місяців у році; – 0,037* тис. грн – розмір щомісячної пенсії на дитину до досягнення нею повноліття – 18 років (за даними органів соціального забезпечення); – вік дитини.

Номінальні розміри видатків затверджуються з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.

← Предыдущая страница | Следующая страница →