Публикации: Экология

Заходи зі зниження рівня негативного впливу житлово-комунального господарства на навколишнє середовище та його попередження

Оскільки основним завданням житлово-комунального господарства є забезпечення комфортних умов життєдіяльності населення, то у цьому підрозділі розглядались лише заходи пов'язані із зменшенням впливу на довкілля систем каналізації та утилізації ТПВ, як таких, які... [читать дальше]

Органічна речовина ґрунту

Для більшості радіонуклідів підвищення вмісту гумусу в ґрунті знижує перехід у рослинність. Поведінка радіонуклідів пов'язана з присутністю гумінових кислот (ГК) і ФК. Здатність ГК адсорбувати іони, створювати міцні складні комплекси з радіонуклідами впливає на сорбцію... [читать дальше]

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ТА ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ

Використання людиною ґрунтів в інтересах землеробства почалося у період неоліту майже 12 тис. років через те, коли з'явилося мотичне рільництво. Із розвитком поселень ґрунти широко використовували під забудівлю. Примітивна агротехніка та інтенсифікація застосування... [читать дальше]

Боротьба з відходами виробництва

Принципово можливе використання промислових відходів у наступних основних напрямках: 1. Рекультивація ландшафтів, планування територій, відсипання доріг, дамб і т.п., для чого використовують скельні породи, гальку, гравій, пісок, доменні шлаки й інші види твердих... [читать дальше]

Ризик і сталий розвиток суспільства

Завдяки науково-технічному прогресу світ дуже змінився у другій половині XX – на початку XXI століття. Істотно поліпшились якість життя людей, умови праці, зросли добробут, рівні охорони здоров'я, освіти, соціальної забезпеченості, культури. Значна частина людства стала... [читать дальше]

Абсорбційне очищення атмосферного повітря від шкідливих газів

Для вилучення із технологічних викидів таких газів, як аміак, хлористий чи фтористий водень доцільно застосовувати як поглинач воду, оскільки розчинність газів у воді становить сотні грамів на 1 кг Н20. При поглинанні з газів сірчистого ангідриду чи хлору витрата води є... [читать дальше]

Доповідь 10. Система екологічного управління і контролю

План: • Екологічний менеджмент як засіб керування природоохоронною діяльністю • Екологічний моніторинг і його завдання • Екологічна експертиза • Екологічний паспорт підприємства Чинні нині в Україні моделі організації і керування природокористуванням самі по собі... [читать дальше]

Про що співають птахи?

Мета: розвивати інтерес дітей до життя птахів, зокрема, до впізнавання їхніх голосів; уміння вслухуватися в їхні звукові сигнали. Обладнання: записи “Голосів птахів”, опудала і таблиці із зображенням птахів, що живуть в оточенні людини: горобець, ворона, грак, сорока... [читать дальше]

Геоекологічне обґрунтування проектування водогосподарських природно-технічних геосистем

До водогосподарських відносять геотехсистеми, основу функціонування яких становить взаємодія керованої техніки з водними ресурсами. Дані системи безпосередньо пов'язані з енергетикою (особливо з гідроенергетикою), промисловим і комунальним водопостачанням... [читать дальше]

Трансформація радіонуклідів у річковій воді дніпровського басейну

Головною рисою механізму взаємодії елементів з біолігандами та геополімерами на різних етапах геохімічних циклів є процес комплексоутворення. Величезна кількість комплексотвірних речовин надходить у природні води як продукти метаболізму живих організмів, переважно... [читать дальше]