Поделиться Поделиться

Дієслово

Дієслово - частина мови, яка називає дію чи стан предмета (чи особи) і відповідає на питання що робить предмет? що з ним робиться? Головні граматичні ознаки дієслова - час, особа, число і с п о с і б, за ними дієслово в реченні відрізняється від інших слів. Наприклад: заступник директора підписує угоду; секретар складає документ.

Для ділових паперів характерна частовживана неозначена форма дієслова (інфінітив). Це незмінювана форма1 дієслова, яка, називаючи дію, не вказує на час, особу, рід, число, має інфінітивний суфікс -ти: писати, складати, перекладати, затверджувати, погоджувати, підписувати. Зворотні дієслова мають також й частку -ся; зберігатися, друкуватися, слухатися, підбиратися, укладатися, перероблятися.

Дуже часто форму інфінітива заступає іменник. Наприклад: паління1 заборонене; читання корисне.

Дієсловам в українській мові властиве значення виду - доконаного й недоконаного: писати - написати; друкувати - надрукувати; складати - скласти; читати - прочитати. Дієслова доконаного виду позначають завершеність дії, в основі мають префікси: записати, занотувати, закінчити; суфікси і

- повторити, нагадати, повідомити.

Окремі форми дієслів доконаного виду утворюються від іншої (суплетивної) основи: брати -взяти; ловити -піймати. і

У сучасній українській мові дієслова мають три форми часу: теперішній,минулий,майбутній. Наприклад: наказую, наказував, буду наказувати (наказуватиму).

Дієслова теперішнього часу вказують на те, що дія відбувається в момент мовлення. У ділових паперах найчастіше зустрічається форма першої особи однини чи множини. Наприклад. наказую, пропоную, заперечую, відповідаю, знімаю. Чи: пропонуємо, надсипаємо, відповідаємо, погоджуємось.

Дієслова у формі минулого часу виражають значення дії, яка вже закінчилася до моменту мовлення. Наприклад: робив, готував, перекладав; робила, готувала, перекладала; робило, готувало, перекладаю.

Таким чином, форми дієслів минулого часу утворюються від основи неозначеної форми за допомогою суфікса -в- для чоловічого роду та суфікса -л- для жіночого та середнього родів.

Майбутній час дієслів має: а) складену форму: допоміжне дієслово бути та інфінітив (будемо працювати; будете підписувати; будуть працювати); б) складну форму (працюватимете, підписуватимете, працюватимуть); в) просту форму (напишу, попрацюю, скажу, надрукую, виділю).

За особовими закінченнями дієслова поділяють на дві дієвідміни. До І дієвідміни відносять дієслова, що в третій особі множини теперішнього часу мають закінчення -уть (-ють). Наприклад: стверджують, дають, добувають, пишуть, друкують, будують, планують, замовляють, телефонують, закінчують.

До II дієвідміни відносять дієслова, що в третій особі множини теперішнього часу мають закінчення -ать (-ять). Наприклад: вчать, ставлять, роблять, вантажать, просять.

В українській мові є три способи дієслова: дійсний, умовний і наказовий.

Дійсний спосіб виражає таку дію, яка є дійсним, цілком реальним фактом. Дієслова дійсного способу виступають у формах теперішнього, майбутнього й минулого часів: пишу, почулось, зробимо.

Умовний спосіб виражає дію, що може виконуватися за певних умов. Наприклад: нагадав би, зробив би, наказав би, підписав би. чекала б, робила б.

Наказовий спосіб означає спонукання до дії у формі наказу, побажання, поради, заклику. Форми наказового способу не мають категорії часу, їм властива категорія особи і числа: прочитай, псюудуй, виконай; принеси, напиши, надішли.

вправи:

і. визначте вид поданих нижче дієслів;

надати, підкреслити, додати, працювати, взяти, закінчити, списати, вилучити, нагадати, підтвердити, занотувати, давати, І скликати, зробити, прибути, закупити 2. Доберіть до поданих дієслів відповідні слова і запишіть

у формі словосполучень;

затвердити, забезпечити, виконати, внести, зазначити, підкреслити, наголосити, підписати, надавати, підтримати

3. визначте вид дієслів у словосполученнях: відвідати музей; побуваємо на підприємстві; відпочивати

цікаво; попрацюємо дружно: знайти вихід; відбудовуємо корпус; поспілкуємося з робітниками

4. Доберіть до кожного дієслова співвідносне дієслово іншого виду:

допомогти, зарядити, охопити, зорати, перенести, підперти, зачепити, зросити, зібрати

5. Запишіть подані дієслова в усіх особах І числах теперішнього часу:

інформувати, перемагати, вчити, клеїти, ремонтувати

6. Утворіть від поданих дієслів форми умовного способу та складіть з ними речення:

ходити, їхати, переходити, зустрічатись, вибирати, одержати, закінчити, вибачити, домагатись, передбачити, змагатись

7. Утворіть від поданих дієслів форми наказового способу та складіть з ними речення:

заробляти, вирішувати, додавати, нагадувати, виконувати, планувати, відокремити, перекинути, перекладати, доручати, закінчувати, депонувати, держати, замащувати, курсувати, обсівати, обробляти, теплофікувати, цікавити

8. Прочитайте текст. Знайдіть дієслова. Визначте час, число, особу.

Сонечко зайшло, і надворі почало вже темніти. На заході небо червоніло жаром, неначе в печі вигорювало; на сході понад зеленим лісом небо було синє-синє, аж чорнувате, а на йому подекуди плавали невеличкі червоні хмарочки, тліли й жевріли, неначе жар в темних челюстях вечірньою добою. Гасло пол ум 'я на заході, дотлівали червоні хмарки, займались подекуди серед неба ясні зорі, А чорна ніч простелювалась чорним сукном по селу, по садках та лісах; тільки блищали білі стіни кат проти заходу, а на яру ставочки здавались якимись отворами в другий, інший* світ з таким же темно-синім небом, з такими ж зорями по небі (/. Нечуй-Левицький}.

Словосполучення дієслівного типу

Російська мова ввиду вышеизложенного

ввиду того, что...

вовлекать в работу вынести благодарность заслуживать внимания

принести вред приносить неприятности приняться за работу

Українська мова зважаючи на викладене вище; з огляду на викладене вище

через те, що; зважаючи на те, що; з огляду на викладене вище залучати до роботи скласти подяку заслуговувати на увагу (бути вартим уваги) завдати шкоди завдати прикростей взятися до роботи

запам'ятайте переклад та правопис термінів українською мовою

← Предыдущая страница | Следующая страница →