Публикации: Документоведение

Написання листа за допомогою текстового редактора Word

1. Відкрийте меню Файл. 2. Клацніть лівою кнопкою миші на рядку Создать. При цьому користуватися кнопкою Создать на панелі інструментів не дозволяється. 3. У діалоговому вікні клацніть лівою кнопкою миші на заголовку вкладки Письма и факсы. 4. Клацніть лівою кнопкою миші на... [читать дальше]

Структурні елементи документа. Правила оформлення тексту

Кожен документ складається з окремих елементів - реквізитів. Розрізняють постійні та змінні реквізити документа. Постійні реквізити друкуються під час виготовлення бланка, змінні фіксуються на бланку в процесі заповнення. Сукупність реквізитів, розміщених у... [читать дальше]

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ І ОФОРМЛЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Документ - головний вид ділового мовлення, що містить інформацію, "зафіксовану на матеріальному носії, основною функцією якого є зберігати та передавати ЇЇ в часі та просторі**1. Документи виконують офіційну, ділову й оперативну функції, оскільки вони - писемний доказ... [читать дальше]

Оформлювання результатів наукової діяльності

Наукові дослідження здійснюються з метою одержання наукового результату. Науковий результат - нове знання, здобуте під час наукових діяльності та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі наукового звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового... [читать дальше]

ВІДОКРЕМЛЕНІ ДОДАТКИ

Відокремлюються додатки, виражені зворотами зі значенням виключення, включення, заміщення, доповнення, що починаються словами за винятком, замість, за винятком, опріч, окрім, наприклад, навіть, включаючи, зокрема, особливо: А я не знаю нічого ніжного, окрім берези (Леся... [читать дальше]

Професійна комунікація

План 2.1.1. Спілкування і комунікація. 2.1.2. (функції спілкування. 2.1.3. Види і форми спілкування. 2.1.4. Етапи спілкування. 2.1.5. Мова, мовлення і спілкування. 2.1.6. Невербальні засоби спілкування. 2.1.7. Гендерні аспекти спілкування. 2.1.8. Поняття ділового спілкування. Чудова думка... [читать дальше]

Граматичні категорії

Граматична категорія - система протиставлених одна одній однорідних граматичних величин (граматичних форм із однорідним значенням). Для того щоби констатувати, що в якійсь мові є певна граматична категорія, потрібно, щоби був ряд форм, об'єднаних якимсь спільним... [читать дальше]

Інформаційні та бібліографічні джерела інформації

Інформаційні ресурси - це сукупність даних, організованих для ефективного отримання достовірної інформації. Бібліотечно-бібліографічні ресурси - це інформаційний, матеріально-технічний та кадровий потенціал, яким володіють бібліотеки для здійснення своїх функцій. У... [читать дальше]

Синонімія фразеологізмів

Як і слова, фразеологізми можуть бути багатозначними, вступати в синонімічні відношення з іншими фразеологізмами і словами. Так, багатозначний фразеологізм роззявити рота може означати: кричати спересердя, почати говорити, здивуватися перед кимось. Синонімія... [читать дальше]