Публикации: Черчение

Методичні вказівки до виконання завдання.

Ескізаминазивають креслення, виконані без застосування креслярських інструментів і точного дотримання масштабу. Послідовність виконання ескізу деталі з натури можна розбити на дві стадії: підготовчу і основну. Підготовча стадія виконання ескізу: Уважно оглянути деталь, ознайомитися з її конструкцією. Уявно розрізати деталь на прості геометричні форми і визначити, як ці форми зібрані в одне. Встановити найменування деталі, матеріал із якого вона виготовлена, призначення, робоче положення дета... [читать дальше]

Методичні вказівки щодо виконання завдання.

При виконанні цього завдання виникають труднощі двох видів. В одному випадку, ми розуміємо, якими поверхнями обмежений предмет, і труднощі виникають лише при побудові третіх проекцій окремих точок і ліній внаслідок складності форми предмету. Щоб не виникали труднощі, рекомендується вводити означення окремих точок на відомих проекціях предмету. Після знаходження третьої проекції точки ці означення слід стерти. Труднощі другого порядку полягають в тому, що при уявній простоті предмету зразу важко... [читать дальше]

Накреслити зображення контурів деталей на папері А-4 і нанести розміри.

Вихідний контроль. 1. Як побудувати спряження двох прямих, що перетинаються? _____________________________________________________________... [читать дальше]

Зміст та послідовність виконання роботи.

Вхідний контроль. Стандартом визначено такі розміри шрифтів: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Що означає розмір шрифту? ________________________________________________________________________... [читать дальше]

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗБРОШУРОВАНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

10.1 Кожний зброшурований документ оформляють фірмовою або прозорою пластиковою обкладинкою. Обкладинку не нумерують і не включають у загальну кількість сторінок. 10.2 Першим аркушем текстового (графічного) документа або кількох зброшурованих документів є титульний аркуш. Титульний аркуш виконують за формою 15 додатка П. Приклад заповнення титульного аркуша наведено у додатку Т.1. 10.3 Титульні аркуші зброшурованих проектних документів стадій ЕП, ТЕО, ТЕР, П, РП повинні мати такі підписи. 10.3.1... [читать дальше]

Загальні дані за робочими кресленнями

5.2.5 На перших аркушах кожного основного комплекту робочих креслень наводять загальні дані за робочими кресленнями, які включають: а) відомість робочих креслень основного комплекту, яку виконують за формою 1 додатка Б; б) відомість документів, на які посилаються та які додаються. Виконується за формою 2 додатка Б; в) відомість основних комплектів робочих креслень, яку виконують за формою 2 додатка Б; г) відомість специфікацій (за наявності в основному комплекті кількох схем розташування), яку в... [читать дальше]

ЖИТОМИРСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ С.П. КОРОЛЬОВА

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЗАТВЕРДЖУЮ» Начальник кафедри № 12 кандидат технічних наук, доцент полковник О.І.Рибачук « 24 » грудня 2010 р. З А В Д А Н Н Я На дипломний проект (роботу) студенту 377 навчальної групи БУРЧУ_______________________________ (прізвище, ОЛЕКСАНДРУ ІВАНОВИЧУ________________________ ім’я, по батькові) 1. Тема дипломного проекту (роботи) АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ __ ЗАХИСНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ__________ _____________________________________... [читать дальше]

ВИМОГИ ДО ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ ТА ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ

Зміст і обсяг графічної частини до дипломного проекту (кваліфікаційної роботи) залежить від його характеру і тематики. Графічна частина дипломного проекту може включати: - електричні структурні, функціональні, принципові та монтажні схеми об’єкта проектування чи окремих його блоків, систем; - схеми алгоритмів, структури баз даних та баз знань; - таблиці, що ілюструють результати досліджень та розрахунків; - структурні схеми програм; - графіки і таблиці, що ілюструють техніко-економічні показники... [читать дальше]

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ Залежно від особливостей і змісту дипломний проект (кваліфікаційну роботу, курсову роботу) оформлюють у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їх сполучень. Пояснювальна записка виконаного дипломного проекту (кваліфікаційної роботи) повинна бути зброшурована і мати тверду палітурку. Не допускається з'єднання її аркушів скріпкою або швидкозшивачем. У пояснювальній записці, з огляду на високі вимоги нормативних документів, необхідно неухил... [читать дальше]

Перевірка міцності шпонкових з’єднань

Шпонка призматична із округленими кінцями. Розміри січень шпонок і пазів по ГОСТ 23360-78. Матеріал шпонок – сталь 45 нормалізована. Напруження зминання і умови міцності по формулі 8.22 [2] . Допустимі напруження зминання при стальній ступиці МПа. Ведучий вал. Шпонка на вхідній ділянці вала: d1=40 мм, bхhхl=12х8х56 мм, t1=5 мм. Крутний момент на ведучому валу Н∙м; МПа < . Ведений вал. З двох шпонок під зубчастим колесом і на вихідній ділянці більше навантажена друга (менші розміри... [читать дальше]