Публикации: Черчение

Методичні вказівки до виконання завдання.

Ескізаминазивають креслення, виконані без застосування креслярських інструментів і точного дотримання масштабу. Послідовність виконання ескізу деталі з натури можна розбити на дві стадії: підготовчу і основну. Підготовча стадія виконання ескізу: Уважно оглянути деталь, ознайомитися з її конструкцією. Уявно розрізати деталь на прості геометричні форми і визначити, як ці форми зібрані в одне. Встановити найменування деталі, матеріал із якого вона виготовлена, призначення, робоче положення дета... [читать дальше]

Накреслити зображення контурів деталей на папері А-4 і нанести розміри.

Вихідний контроль. 1. Як побудувати спряження двох прямих, що перетинаються? _____________________________________________________________... [читать дальше]

Зміст та послідовність виконання роботи.

Вхідний контроль. Стандартом визначено такі розміри шрифтів: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Що означає розмір шрифту? ________________________________________________________________________... [читать дальше]

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗБРОШУРОВАНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

10.1 Кожний зброшурований документ оформляють фірмовою або прозорою пластиковою обкладинкою. Обкладинку не нумерують і не включають у загальну кількість сторінок. 10.2 Першим аркушем текстового (графічного) документа або кількох зброшурованих документів є титульний аркуш. Титульний аркуш виконують за формою 15 додатка П. Приклад заповнення титульного аркуша наведено у додатку Т.1. 10.3 Титульні аркуші зброшурованих проектних документів стадій ЕП, ТЕО, ТЕР, П, РП повинні мати такі підписи. 10.3.1... [читать дальше]

Загальні дані за робочими кресленнями

5.2.5 На перших аркушах кожного основного комплекту робочих креслень наводять загальні дані за робочими кресленнями, які включають: а) відомість робочих креслень основного комплекту, яку виконують за формою 1 додатка Б; б) відомість документів, на які посилаються та які додаються. Виконується за формою 2 додатка Б; в) відомість основних комплектів робочих креслень, яку виконують за формою 2 додатка Б; г) відомість специфікацій (за наявності в основному комплекті кількох схем розташування), яку в... [читать дальше]

ЖИТОМИРСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ С.П. КОРОЛЬОВА

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЗАТВЕРДЖУЮ» Начальник кафедри № 12 кандидат технічних наук, доцент полковник О.І.Рибачук « 24 » грудня 2010 р. З А В Д А Н Н Я На дипломний проект (роботу) студенту 377 навчальної групи БУРЧУ_______________________________ (прізвище, ОЛЕКСАНДРУ ІВАНОВИЧУ________________________ ім’я, по батькові) 1. Тема дипломного проекту (роботи) АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ __ ЗАХИСНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ__________ _____________________________________... [читать дальше]

ВИМОГИ ДО ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ ТА ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ

Зміст і обсяг графічної частини до дипломного проекту (кваліфікаційної роботи) залежить від його характеру і тематики. Графічна частина дипломного проекту може включати: - електричні структурні, функціональні, принципові та монтажні схеми об’єкта проектування чи окремих його блоків, систем; - схеми алгоритмів, структури баз даних та баз знань; - таблиці, що ілюструють результати досліджень та розрахунків; - структурні схеми програм; - графіки і таблиці, що ілюструють техніко-економічні показники... [читать дальше]

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ Залежно від особливостей і змісту дипломний проект (кваліфікаційну роботу, курсову роботу) оформлюють у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їх сполучень. Пояснювальна записка виконаного дипломного проекту (кваліфікаційної роботи) повинна бути зброшурована і мати тверду палітурку. Не допускається з'єднання її аркушів скріпкою або швидкозшивачем. У пояснювальній записці, з огляду на високі вимоги нормативних документів, необхідно неухил... [читать дальше]

Перевірка міцності шпонкових з’єднань

Шпонка призматична із округленими кінцями. Розміри січень шпонок і пазів по ГОСТ 23360-78. Матеріал шпонок – сталь 45 нормалізована. Напруження зминання і умови міцності по формулі 8.22 [2] . Допустимі напруження зминання при стальній ступиці МПа. Ведучий вал. Шпонка на вхідній ділянці вала: d1=40 мм, bхhхl=12х8х56 мм, t1=5 мм. Крутний момент на ведучому валу Н∙м; МПа < . Ведений вал. З двох шпонок під зубчастим колесом і на вихідній ділянці більше навантажена друга (менші розміри... [читать дальше]