Поделиться Поделиться

Як здійснюється реєстрація вантажопідйомних машин?

Реєстрація в органах Держгірпромнагляду вантажопідйомних машин першої групи, здійснюється за заявою їх власників чи організацій, на балансі яких вони знаходяться і паспорта машини.

Вантажопідйомні машини другої групи перед пуском їх в експлуатацію, мають бути взяті на облік на самому підприємстві. Для цього їм надають індивідуальний номер і за цим номером вантажопідйомна машина записується у журнал обліку, котрий ведеться в організації чи їх власником.

Вантажопідйомні машини допускаються в експлуатацію тільки при повній їх справності і достатній міцності, що визначається шляхом технічного огляду.

Дозвіл на роботу крана записують у його паспорт. У паспорт крана заносять також прізвище особи, що буде відповідати за безпечне виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

Дозвіл на пуск у роботу вантажопідйомних машин другої групи, що не реєструються в органах технагляду, видає представник адміністрації підприємства - власника їх на підставі документації заводу-виробника і результатів технічного огляду. Для кранів і електричних талів дозвіл записують у паспорт, а для інших машин-в журнал їх обліку.

Які обов’язки підприємства по організації нагляду за вантажопідйомними машинами?

Адміністрація підприємства, на балансі якої знаходяться вантажопідйомні машини, зобов’язана забезпечувати утримання цих машин, а також зйомні пристосування і тару у справному стані, а для їх обслуговування навчити персонал та контролювати виконання працюючими посадових інструкцій.

На підприємстві, де використовуються вантажопідйомні машини, наказом призначають інженерно-технічного працівника, в обов’язки якого входить проведення технічного огляду, а також контроль за виконанням вимог правил утримання та експлуатації усіх вантажопідйомних машин.

Особа, що відповідає за безпечну експлуатацію вантажопідйомних машин, підпорядковується головному інженеру підприємства. Відповідальна особа після перевірки відповідних знань, отримує на руки посвідчення, що фіксується наказом.

Котрий порядок призначення ІТР, відповідальних за справний стан вантажопідіймальних машин?

Обов’язки особи, що відповідає за утримання вантажопідіймальних машин у справному стані може виконувати тільки робітник відповідної кваліфікації, котрий може оглянути кран, кранові шляхи, зйомні вантажозахватні пристосування і виявити наявні несправності. У підпорядкуванні даної особи має бути персонал, що обслуговує крани: кранівники, слюсарі і електромонтери. Особа, відповідальна за утримання вантажопідйомних машин у справному стані, зобов’язана своєчасно ліквідувати несправності, зафіксовані у журналі, і здійснити контрольний огляд крана.

Номер і дата наказу про призначення відповідальної особи за утримання кранів у справному стані, її посада, прізвище, і підпис мають бути у паспорті крана, також до їх реєстрації в органах технагляду.

Як здійснюють перевірку знань правил, норм і інструкцій з безпеки праці?

Особи відповідальні за утримання кранів у справному стані і особи відповідальні за виконання робіт по безпечному переміщенню вантажів кранами, періодично (один раз на три роки) мають проходити перевірку знань правил улаштування і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів у комісії підприємства. Порядок перевірки знань регламентується Типовим положенням (НПАОП 0.00-4.12-05).

Приймання іспитів відбувається згідно до графіка, затвердженого керівництвом підприємства, один екземпляр якого відправляють територіальному органу Держгірпромнагляду. Результати іспитів оформляються протоколами.

Які функції Держгірпромнагляду по здійсненню нагляду за вантажопідйомними машинами?

Нагляд за вантажопідйомними машинами, що здійснюють дані органи, включає такі функції:

а) реєстрацію кранів і інших вантажопідйомних машин, віднесених до першої групи, в процесі якої перевіряється технічна документація на кран з метою визначення їх відповідності вимогам правил;

б) видачу дозволу на пуск у роботу вантажопідйомних машин, віднесених до першої групи;

в) видачу дозволу на виготовлення кранів, що підлягають реєстрації в органах технагляду;

г) видачу дозволу на ремонт з використанням зварювання несучих металоконструкції/ кранів, які підлягають реєстрації в органах технагляду;

д) контроль за утриманням кранів, що знаходяться в експлуатації;

е) контроль за дотриманням підприємствами графіків планово-запобіжних ремонтів;

ж) контроль за дотриманням встановленого Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів, порядку призначення ІТП відповідальних за експлуатацію крана;

з) перевірку дотримання встановленого Правилами порядку допуску працюючих до обслуговування кранів;

и) розслідування аварії, нещасних випадків і розробку заходів по їх запобіганню;

к) контроль та забезпеченням безпечних умов при експлуатації вантажопідйомних кранів на будівництві і в інших галузях промисловості.

У яких випадках дозвіл на роботу крана має бути отриманий від органів технагляду?

Дозвіл на роботу кранів, що реєструються в органах Держгірпромнагляду, необхідно отримати у таких випадках:

а) перед пуском у роботу щойно зареєстрованого крана;

б) після монтажу та установки крана на нове робоче місце;

в) після реконструкції крана;

г) після ремонту металоконструкцій і заміни несучих елементів чи вузлів з використанням зварювання.

У всіх цих випадках дозвіл на роботу крана видається органами технагляду на підставі записаних у паспорті крана результатів технічного огляду, проведеного особою по нагляду. При цьому інспектор технагляду проводить контрольну перевірку стану крана і підкранових шляхів. Коли результати контрольної перевірки задовільні, інспектор записує дозвіл на роботу крана у його паспорт. Про намічений пуск у роботу крана власник має повідомити орган технагляду не пізніше, як за 5 днів.

Похожие статьи