Поделиться Поделиться

Державне санітарне законодавство

Що таке робоча зона і робоче місце?

Робоча зона - простір висотою до 2 м над рівнем підлоги чи майданчика, на якому знаходиться місце постійного чи тимчасового перебування працівника.

Робоче місце - місце постійного чи тимчасового перебування працівників в процесі трудової діяльності.

Постійне робоче місце - місце, на якому працівник, знаходиться більшу частину (понад 50 % чи більше 2 годин безперервно) свого робочого часу. Коли при цьому робота виконується в різних пунктах робочої зони, постійним місцем вважається уся робоча зона.

Як вибирають розмір робочого місця?

При визначенні розмірів робочого місця враховуються вимоги ГОСТу при виконанні робіт сидячи чи стоячи.

При проектуванні робочого місця враховують антропометричні показники жінок і чоловіків. При цьому звертають увагу на висоту робочої поверхні сидіння і простір для ніг. Коли висота робочої поверхні регулюються, то висоту сидіння і простір для ніг залежно від видів робіт вибирають по спеціальній номограмі, а коли не регулюється, то її встановлюють для працівника ростом 1800 мм.

Оптимальна робоча поза для працівників, ріст яких менше 1800 мм, досягається збільшенням висоти сидіння і підставки для ніг, на відповідну висоту.

Підставку для ніг регулюють по висоті. Вона мас бути шириною не менше 300 мм, довжиною - не менше 400 мм. На її поверхні мають бути невеликі рифи і на передньому краю - бортик висотою 10 мм.

Яким чином досягають оптимальної організації робочого місця?

При організації робочого місця враховують антропогенні показники згідно чоловіків і жінок, чи тих і інших, коли вони будуть працювати на такому робочому місці. Конструкція робочого місця і обладнання має забезпечувати пряме і вільне положення корпусу тіла чи нахил його вперед на 15 .

Висока культура організації робочого місця досягається шляхом бездоганної чистоти приміщення, обладнання й інструментів; раціонального використання робочого часу; зручного розміщення предметів і засобів праці; раціональною влаштування органів керування, засобів сигналізації; максимального застосування засобів механізації операцій, включаючи технічне обслуговування обладнання робочого місця; обладнання спеціалізованих сидінь; раціонального пофарбування інтер’єрів, технічного устаткування; застосування спеціальних видів освітлення; створення нормального мікроклімату на робочому місці; додержання вимог технічної естетики і т. ін.

Що таке санітарні норми?

Допустимі значення шкідливих виробничих чинників, встановлені шляхом гігієнічного нормування зведені у спеціальні документи і відповідним чином затверджені, являють собою санітарні норми.

Існують санітарні норми проектування промислових підприємств, санітарні правила транспортування, зберігання і застосування вибухопожежонебезпечних, отруйних, радіоактивних та інших речовин, санітарні норми рівнів шуму, вібрації та шкідливих речовин у повітрі робочої зони та багато інших нормативних документів, в яких визначені нормовані значення певних виробничих чинників.

Що таке санітарне законодавство?

Санітарне законодавство - це сукупність санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів, які є обов’язками для виконання документами,що визначають критерії безпеки та шкідливості для людини чинників виробничого середовища й вимоги відносно забезпечення оптимальних чи допустимих умов праці і побуту.

Вимоги, що містяться в документах санітарного законодавства, конкретизовані в санітарних нормах, правилах, методичних вказівках, рекомендаціях, положеннях та інструкціях, які видає МОЗ.

За винятком основних державних документів санітарного законодавства існують також санітарні норми та правила галузевого і відомого призначення, інструкції і накази МОЗ.

Важливим документом санітарного законодавства є СНиП для всіх видів промислового, комунального та іншого будівництва, а також Державні стандарти України (ДСТУ), Державні нормативні акти про охорону праці (НПАОП), Міжнародні стандарти Системи стандартів безпеки праці (ГОСТ, ССБТ), у яких поряд з технічними умовами є санітарні вимоги, що являють собою частину загальнодержавного санітарного законодавства.

← Предыдущая страница | Следующая страница →