Публикации: БЖД

НЕБЕЗПЕКА МЕХАНІЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ

№ з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий 1 Поняття "вібрації" та її вплив на організм людини РОЦІ ПОЗ 2 Заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від вібрації РОЦІ У 3 Виробничий шум та його вплив на працездатність... [читать дальше]

Методи добору кадрів

Застосування наукових методів при доборі кадрів сприяє зменшенню загальної небезпеки, збільшує психічну стійкість колективу, окремого працівника. Це важливо для здійснення моніторингу професійно важливих якостей, для отримання комплексної картини функціонального... [читать дальше]

Забруднювачі водного середовища

На планеті Земля міститься близько 16 млрд . м3 води, що становить 0,25% її маси . Частина гідросфери, що міститься під поверхнею ґрунту охоплює ґрунтові, підґрунтові, міжпластові води й води карстових порожнин у вапняках, гіпсах і т п Проте сьогодні водні ресурси вичерпуються... [читать дальше]

ОСНОВИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Роботи вантажно-розвантажувальні повинні бути обов'язково механізовані, коли маса вантажу більше 50 кг чи коли його необхідно піднімати на висоту більше 3 м. Перенесення вантажів повинно здійснюватися із використанням транспортних засобів. У виняткових випадках... [читать дальше]

Перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів

Під час роботи на виробництві на людину можуть впливати один, чи низка небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Безпека того чи іншого технологічного процесу може бути визначена за їх кількістю і за ступенем небезпеки кожного з них зокрема. Безпека праці на... [читать дальше]

Правила особистої гігієни медперсоналу стоматологічних установ

Руки лікаря-стоматолога в процесі діагностики та виконання лікувальних маніпуляцій піддаються забрудненню вмістом порожнини рота пацієнта, в якому можуть бути присутні різні патогенні та умовно-патогенні мікроорганізми. Це зобов'язує лікарів стоматологічного профілю... [читать дальше]

Головні причини виробничого травматизму і профзахворюваності та заходи відносно їх запобігання

Успішна профілактика виробничого травматизму та професійної захворюваності можлива лише за умови ретельного вивчення причин їх виникнення. Для полегшення цього завдання прийнято поділяти причини виробничого травматизму і професійної захворюваності на такі головні... [читать дальше]

Засоби захисту від впливу електромагнітних полів

Основними напрямами в процесі розробки засобів захисту від дії ЕМП радіочастот є: зменшення інтенсивності опромінювання безпосередньо від самого джерела, екранування джерела опромінювання, екранування робочого місця чи віддалення його від джерела опромінювання... [читать дальше]

Пошкодження кісток та суглобів

Вивих - стійке зміщення суглобних поверхонь кісток за межі їх нормальної рухливості, що супроводжується пошкодження суглобної капсули та зв'язувального апарату. В залежності від стикання суглобних поверхонь розрізняють повні та неповні вивихи. При повних вивихах... [читать дальше]