Поделиться Поделиться

Облік витрат виробничої собівартості продукції (Клас 2, рах. №23)

Облік витрат – це відображення на рахунках бухгалтерського обліку витрат, понесених на підприємстві протягом певного періоду, пов'язаних з процесами постачання, виробництва та реалізації в розрізах, що формують собівартість готової продукції.

Облік фактичних витрат на виробництво будується на наступних принципах: повне та документально оформлене відображення прямих витрат на виробництво в системі рахунків бухгалтерського обліку; облікова реєстрація їх у період виникнення в процесі виробництва; локалізація витрат за видами виробництв, характером витрат, місцями виникнення, об'єктами обліку та носіями витрат; віднесення фактичних виробничих витрат на об'єкти їх обліку та калькулювання; порівняння фактичних показників з плановими.

Для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) призначено рахунок №23 “Виробництво”.

Облік витрат на виробництво продукції здійснюється з використанням відповідних субрахунків:

– промислових і сільськогосподарських підприємств на виробництво продукції;

– підрядних, геологічних та проектних організацій з виконання будівельно-монтажних робіт, геологорозвідувальних та проектно-вишукувальних робіт;

– підприємств транспорту та зв'язку на надання послуг;

– науково-дослідних підприємств на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт;

– підприємств громадського харчування на випуск власної продукції;

– дорожніх господарств на утримання і ремонт автомобільних шляхів;

– інших підприємств та організацій;

– допоміжних (підсобних) виробництв.

Облік витрат виробництва

За дебетом рахунку №23 “Виробництво” відображаються прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі витрати та постійні розподілені загальновиробничі витрати, за кредитом – вартість фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом готової продукції (дебет рахунків №26 “Готова продукція” і №27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”), вартість виконаних робіт і послуг (у дебет рах. №90 “Собівартість реалізації”), собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, робіт, послуг (інструменту, енергії, ремонтно-транспортних послуг тощо)

Склад виробничої собівартості наведено на рисунку 6.5.

Визначення виробничої собівартості продукції

Виробнича собівартість продукції (ВСП) за звітний період (місяць, квартал, рік) визначається за формулою:

(1)

де НВПП незавершене виробництво на початок калькуляційного періоду, грн;

ВВП виробничі витрати періоду (місяць, квартал, сезон, рік), грн;

ЗВ – зворотні витрати і відходи, грн;

ПП – побічна продукція, грн;

СП – супутна продукція, грн;

БП- брак продукції (технологічний і не з вини працівника), грн;

НВПК незавершене виробництво продукції наприкінець калькуляційного періоду, грн.

Виробничу собівартість одиниці вироблюваної продукції (1 т хлібобулочних виробів, 1 т цукру, 1 дал спирту тощо) одержуємо за формулою:

(2)

де – фактична собівартість одиниці виробленої продукції, грн.;

К – кількість виробленої продукції, т; дал тощо.

За дебетом рахунку №23 “Виробництво” групуються всі витрати, що складають виробничу собівартість продукції.

За кредитом рахунку №23 “Виробництво” відображають виробничу собівартість випущеної із виробництва готової продукції (робіт, послуг), вартість повернених на склади матеріальних цінностей, відходів і попутної продукції, одержаних у процесі виробництва. Схему рахунка № 23 “Виробництво” наведено у таблиці 6.2.

Таблиця 6.2.

Дебет

Схема рах. № 23 "Виробництво'' (основне)

Кредит

Сальдо на початок звітного періоду (незавершене виробництво) (С1)

-3625

Вартість повернених на склади матеріальних цінностей, зворотних відходів, попутної продукції, одержаних у процесі виробництва цінностей (у дебет рах. №20)

-135

Виробничі витрати за звітний період (із кредиту рах. №20, 66, 65 та ін.)

-20425

Брак у виробництві (собівартість забракованих виробів і витрат на виправлення браку) (у дебет рах. №24)

-130

Брак у виробництві (технологічний), із кредиту рах. №24

-100

Виробнича собівартість готової продукції основного виробництва (у дебет рах. №26) Продукція сільськогосподарського виробництва

– собівартість реалізації

– надзвичайні витрати та ін.

Оборот по дебету рахунка №23

-20525

Оборот по кредиту рахунка №23

-19600

Сальдо на кінець звітного періоду (початок нового звітного періоду) (це незавершене виробництво) (С2)

-4550

Сальдо на початок звітного періоду (С1) відображає залишки незавершеного виробництва, що перейшли з минулого звітного періоду: сальдо на кінець звітного періоду (С2) – незавершене виробництво, яке буде використано у майбутньому звітному періоді.

Допоміжні виробництва на підприємствах різних галузей призначені для обслуговування виробництва основної продукції інструментами, пристосуваннями, штампами, моделями, транспортними послугами, запасними частинами для ремонту обладнання та інших основних засобів; різними видами енергії (електроенергією, повітрям, парою, газом тощо).

Похожие статьи