Поделиться Поделиться

Документальне оформлення операцій із МШП

До малоцінних і швидкозношуваних предметів, що включаються в запаси, відносять предмети, що використовуються протягом не більше одного року чи нормального операційного циклу, коли він триває більше року. Одиницею обліку МШП, як і інших запасів, є їхнє найменування чи однорідна група.

Оформлення надходження МШП на підприємство, облік їхнього руху на складі проводяться так, як і інших запасів. Видача малоцінних предметів (інструментів, пристроїв, спецодягу) зі складу в експлуатацію - в інструментальні комори цехів, виробництв, у підзвіт начальникам дільниць, відділів, здійснюються оформленням накладної на внутрішнє переміщення типової форми № М-11 (табл. 5.15).

Вартість МТТТГТ, переданих в експлуатацію, списується з балансу. З метою забезпечення їх цілості необхідно організувати оперативний облік у кількісному вираженні за місцями експлуатації протягом терміну їхнього фактичного використання.

Операції з обліку руху МШП, що знаходяться в експлуатації, оформляються документами, затвердженими наказом Мінстату України "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ФОРМ ПЕРВИННИХ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ З ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ" від 22.05.96 р. № 145:

- № МШ-1 "Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)";

- № МШ-2 "Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів";

- № МШ-3 "Заявка на ремонт чи заточення інструментів (пристроїв)";

- № МШ-4 "Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних інструментів";

- № МШ-5 "Акт на списання інструментів (пристроїв) і обмін їх на придатні";

- № МШ-6 "Особа картка №_обліку спецодягу, спецвзуття і запобіжних пристроїв";

- № МІІІ-7 "Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття і запобіжних пристроїв";

- № МШ-8 "Акт на списання малоцінних і швидкозношуваних інструментів".

При цьому форми № МШ-1 і МШ-5 застосовуються на тих підприємствах, де оперативний облік і контроль за рухом МШП, що знаходиться в експлуатації (у виробництві), здійснюється методом обліку обмінного (оборотного) фонду.

Розрахунок необхідного обмінного (оборотного) фонду МШП цеху, окремого виробництва (допоміжного, обслуговуючого), дільниці, обмінних інструментальних комор проводиться, як правило, планово-виробничим відділом підприємства, виходячи з обсягу і виду продукції, що виготовляється, застосування необхідних при цьому інструментів і терміну їхньої служби.

Інші названі типові форми обліку МШП можуть бути застосовані на всіх підприємствах, включаючи і підприємства, що ведуть облік за методом обмінного (оборотного) фонду (у сполученні з формами № МШ-1 і № МШ-5).

Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристосувань) (типова форма № МШ-1)

Відомість форми № МШ-1 (табл. 5.16) застосовується для обліку зміни запасу інструментів (пристосувань) у цехових інструментальних коморах на тих підприємствах, де облік інструментів (пристосувань) в експлуатації ведеться за методом встановлення постійного запасу (норми) обмінного (оборотного) фонду.

Таблиця 5.16

Відомість складається в двох екземплярах начальником цеху і начальником планово-виробничого відділу при необхідності зміни норми постійного запасу інструментів (пристосувань).

Один екземпляр відомості знаходиться в планово-виробничому відділі, що займається розрахунком розміру обмінного (оборотного) фонду, другий - у цеху.

Дані відомості вносяться в картки складського обліку матеріалів типової форми № М-12 (табл. 5.8) інструментально-роздавальної комори. У картках форми № М-12 оперативний облік ведеться за видами інструментів.

← Предыдущая страница | Следующая страница →