Поделиться Поделиться

Облік капітальних інвестицій

Головні засоби постійно потребують уваги з метою підтримки їх у належному для використання стані. Це

обумовлює понесення підприємством витрат на ремонти і технічне обслуговування об'єктів основних засобів, а також на постійне їх оновлення.

Капітальні інвестиції - це витрати на капітальне будівництво, придбання (виготовлення власними силами) основних засобів, придбання чи виготовлення інших необоротних матеріальних активів, придбання чи виготовлення нематеріальних активів, а також формування основного стада, які здійснюються в даному періоді з метою отримати економічні вигоди в майбутньому.

Від капітальних інвестицій слід відрізняти витрати на капітальний ремонт. Коли за рахунок капітальних інвестицій проводиться відновлення та розширення основних засобів, то за рахунок капітального ремонту головні засоби лише підтримуються в працездатному стані.

Класифікують капітальні інвестиції за видами планування та за їх структурою.

За видами планування їх поділяють на централізовані і нецентралізовані.

Централізовані капітальні інвестиції - це кошти, які асигнують на капітальне будівництва з державного бюджету.

Нецентралізовані капітальні інвестиції визначаються планами підприємств, населення і здійснюються за рахунок їхніх власних коштів.

За структурою на підприємствах виділяють капітальні інвестиції:

o на капітальне будівництво;

o придбання (виготовлення) основних засобів;

o придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів;

o придбання (виготовлення) нематеріальних активів;

o формування основного стада.

До капітальних інвестицій на придбання (виготовлення) основних засобів відносять: придбання обладнання, що не потребує монтажу; придбання обладнання, що вимагає монтажу; придбання виробничого інструменту, вимірювальних, випробувальних та інших приладів і інвентарю, що відносяться до основних засобів; придбання малоцінних і швидкозношуваних предметів в тих випадках, коли їх придбання передбачене за рахунок капітальних інвестицій.

До капітальних інвестицій на придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів відносять витрати на придбання чи виготовлення матеріальних активів, які враховуються на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

До капітальних інвестицій на придбання (виготовлення) нематеріальних активів відносять витрати на придбання чи створення власними силами активів, облік яких ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні активи".

В сільськогосподарському виробництві особливу групу являють капітальні інвестиції з формування основного стада. До капітальних інвестицій з формування основного стада відносять витрати на формування основного стада робочої та продуктивної худоби (довгострокових біологічних активів).

До складу капітальних інвестицій включаються затрати на будівельно-монтажні роботи, придбання устаткування, машин, механізмів, інструментів, інвентаря, інші капітальні роботи і затрати на проектно-розвідувальну діяльність, на утримання апарату управління і технічного нагляду, на відведення земельних ділянок тощо.

Галузеву структуру капітальних інвестицій характеризує їх розподіл за галузями економіки. За цією ознакою виділяються капітальні вкладення у відтворення основних засобів торгівлі, громадського харчування, сільського господарства, промисловості, транспорту, закладів освіти, охорони здоров'я тощо. Територіальна структура капітальних інвестицій означає розподіл витрат, пов'язаних із створенням нових, розширенням та модернізацією діючих основних засобів, за регіонами їх розміщення.

← Предыдущая страница | Следующая страница →