Поделиться Поделиться

Облік довгострокових облігацій, реалізованих з премією (надбавкою)

У випадку, коли номінальна відсоткова ставка більша ніж ринкова відсоткова ставка, облігації реалізують з премією.

Cash (Грошові кошти) NV+P

Bonds Payable (Облігації до оплати) NV

Bond premium (Премія за облігаціями) P

Премію реалізованих облігацій відображають в пасиві Балансу (з плюсом), проте протягом дії облігації зменшується до нуля. Реальні витрати на виплату відсотків дорівнюють різниці поміж сумою відсотків і сумою премії. Амортизація премії облігацій прямолінійним методом чи методом ефективного відсотку періодичну зменшує суму фінансових витрат:

Interest Expense (Витрати на відсотки) Bond premium (Премія за облігаціями) Cash (Грошові кошти)

Наприклад 10.10

1.01.05. Компанія реалізувала облігації з номінальною вартістю $ 1 000 000 на 10 років з номінальною ставкою 12 % річних. Квота до ціни - 106. Виплата відсотків здійснюється 1 липня і 1 січня. Сума амортизації одного періоду буде 60 000 : 20 періодів = 3 000.

1.01.05. Cash(Грошові кошти)1 060 000

Bonds Payable(Облігації до оплати)1 000 000

Bond premium (Премія за облігаціями) 60 000

Interest Expense(Витрати на відсотки)57 000

Bond premium(Премія за облігаціями)3 000

Cash(Грошові кошти)(1 000 000 х 12 % / 2) 60 000

31.12.05. Interest Expense(Витрати на відсотки)57 000

Bond premium (Премія за облігаціями) 3 000

Interest Payable (Відсотки за облігаціями до сплати) 60 000

Interest Payable (Відсотки за облігаціями до сплати) 60 000

Cash (Грошові кошти) 60 000

1.01.15. Bonds Payable(Облігації до оплати)1 000 000

Interest Payable (Відсотки за облігаціями до сплати) 60 000

Cash (Грошові кошти) 1 060 000

У зарубіжних країнах досить поширеним методом амортизації фінансових інструментів є прямолінійний метод, котрий має недолік, оскільки з кожним періодом поточна вартість облігації збільшується, а сума відсотків залишається незмінною, що приводе до зменшення рівня відсотку. Через те згідно до міжнародних стандартів, амортизувати собівартість фінансових зобов'язань та розподіляти витрати за відсотками слід методом ефективного відсотку, котрий передбачає постійний рівень відсотку протягом терміну дії облігації.

Облік довгострокових облігацій, реалізованих протягом платіжного періоду

Облігації можуть бути випущені в один день, а реалізовані в інший, тобто в період поміж датами виплати відсотків. Оскільки інвестор на наступну дату отримання відсотків отримає суму відсотків за весь платіжний період, то ціна реалізації облігації визначається за формулою:

де PVbond, - ціна реалізації облігації протягом платіжного періоду;

PVbond - теперішня вартість облігації (номінальна вартість мінус недоамортизований дисконт чи плюс недоамортизована премія);

If - сума відсотків за період поміж датою випуску (останньою датою платежу) і датою реалізації облігації.

У випадку реалізації облігацій не на дату випуску робиться запис:

Cash(Грошові кошти)

Bonds Payable(Облігації до сплати)Interest Expense(Витрати на відсотки)

Особливістю такої проводки є те, що за кредитом відображається сума відсотків за період поміж датою випуску (останньою датою платежу) і датою реалізації облігації, хоча за дебетом рахунку витрат на відсотки даної суми також не відображено.

Тоді на дату сплати відсотків робиться звичайний запис на суму відсотків за весь платіжний період:

Interest Expense(Витрати на відсотки)Cash(Грошові кошти)

Таким чином, у звіт про прибутки і збитки буде включено витрати на відсотки у сумі різниці поміж дебетовим і кредитовим оборотами рахунку "Interest Expense (Витрати на відсотки)".

Наприклад 10.11

1.01.05. Компанія випустила, проте не реалізувала фіксовані облігації номінальною вартістю $ 1 000 000 терміном на 10 років з номінальною ставкою 12 %. Виплата відсотків

1 липня і 1 січня.

1.04.05. Компанія реалізувала облігації з урахуванням відсотків за період з 1 січня. 1.07.05. Компанія сплатила відсотки за півріччя.

1.01.05. -

1.04.05. Cash (Грошові кошти) 1 030 000

Bonds Payable (Облігації до сплати) 1 000 000

Interest Expense (Витрати на відсотки) 30 000

1.07.05. Interest Expense (Витрати на відсотки) 60 000

Cash (Грошові кошти) 60 000

Облік дострокового викупу облігацій

Для випадків значної розбіжності ринкової ставки та зафіксованої ставки за облігаціями у процесі випуску облігацій корпорації зазвичай передбачають умови їх дострокового викупу (тобто вилучення з обігу), щоби потім повторно випустити за іншою ставкою. При цьому визначають прибутки чи збитки від викупу облігацій як різницю поміж балансовою вартістю облігацій та сплаченими грошовими коштами. Таким чином, в залежності від того викуповують облігації, які раніш були реалізовані з дисконтом чи премією, фінансовий результат визначається за формулою:

Наприклад 10.12

1.01.05. Компанія випустила і реалізувала 12%- облігації номінальною вартістю $1 000 000 з квотою до ціни 98, терміном на 10 років. Сплата відсотків 30 червня і 31 грудня.

30.06.05. Компанія сплатила відсотки. Метод амортизації дисконту - прямолінійний. 1.01.11. Компанія достроково викупила облігації з квотою 103 до номіналу.

1.01.05. Cash (Грошові кошти) 980 000

Bond discount (Дисконт за облігаціями) 20 000

Bond Payable (Облігації до оплати) 1 000 000

30.06.05. Interest Expense (Витрати на відсотки) 61 000

Bond discount (Дисконт за облігаціями) 1 000

Cash (Грошові кошти) 60 000

1.01.11. Bond Payable (Облігації до оплати) 1 000 000

Bond discount (Дисконт за облігаціями) 8 000

Cash (Грошові кошти) 1 030 000

Loss of Bonds (Збиток від облігацій) 38 000

Наприклад 10.13

1.01.05. Компанія випустила і реалізувала 12%-облігації номінальною вартістю $1 000 000 з квотою до ціни 106, терміном на 10 років. Сплата відсотків 30 червня і 31 грудня. Метод амортизації премії - прямолінійний.

1.01.11. Компанія достроково викупила облігації за $ 900 000.

1.01.05. Cash (Грошові кошти) 1 060 000

Bonds Payable (Облігації до оплати) 1 000 000

Bond premium (Премія за облігаціями) 60 000

1.01.11. Bond Payable (Облігації до оплати) 1 000 000

Bond premium (Премія за облігаціями) 24 000

Cash (Грошові кошти) 900 000 Profit of Bonds (Прибуток від облігацій) 124 000

Похожие статьи