Поделиться Поделиться

На яких рахунках ведеться облік інших необоротних матеріальних активів?

Для обліку інших необоротних матеріальних активів призначено рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

За дебетом рахунка 11 відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих активів); сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (реконструкція, модернізація). За кредитом рахунка 11 відображається вибуття інших необоротних матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі чи невідповідності критеріям визнання активом.

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" має такі субрахунки:

111 "Бібліотечні фонди";

112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи";

113 "Тимчасові (нетитульні) споруди";

114 "Природні ресурси";

115 "Інвентарна тара";

116 "Предмети прокату";

117 "Інші необоротні матеріальні активи".

У бухгалтерському обліку необоротні активи відображаються за первісною вартістю, тобто за фактичними витратами на їх придбання, спорудження чи виготовлення.

На підприємстві може бути створена експертна комісія, яка своїм рішенням визначає можливий термін експлуатації конкретного виду необоротних активів.

Як ведеться облік малоцінних необоротних матеріальних активів?

На субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" відображається вартість необоротних активів, термін корисного використання яких більше одного року, зокрема, спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою.

Підприємства самостійно визначають не тільки норму зносу малоцінних необоротних матеріальних активів, проте й вартість необоротних матеріальних активів, що включаються до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.

У сільськогосподарських підприємствах прийнята верхня планка 1000 грн.

Відносно методу нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів найоптимальнішим є метод прямолінійного списання.

Пункт 27 стандарту 7 "Головні засоби" дозволяє нараховувати амортизацію на малоцінні необоротні матеріальні активи і бібліотечні фонди у першому місяці використання об'єкта у розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решту 50% вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу), чи у першому місяці використання об'єкта 100 відсотків його вартості.

У таблиці 7.19 наведені найхарактерніші операції, пов'язані з придбанням і рухом малоцінних необоротних матеріальних активів, і їх відображення в бухгалтерському обліку.

Таблиця 7.19. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів

Пор. №

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1

Одержано малоцінні необоротні матеріальні активи від постачальника

153

631

1000

2

Нарахований податковий кредит

641

631

200

3

Оплачена заборгованість постачальнику

631

311

1200

4

Одержано грошові кошти в банку до каси на придбання малоцінних необоротних матеріальних активів

301

311

1800

5

Видано суму в підзвіт на придбання малоцінних необоротних матеріальних активів

372

301

1800

6

Придбано малоцінні необоротні матеріальні активи за рахунок підзвітних сум

153

372

1500

7

Нарахований податковий кредит з ПДВ

641

372

300

8

Одержані малоцінні необоротні матеріальні активи за внесок до статутного капіталу

112

46

1500

9

Оприбутковані малоцінні необоротні матеріальні активи, що надійшли від постачальників і підзвітних осіб

112

153

2500

10

Одержано малоцінні необоротні матеріальні активи безоплатно

112

424

1000

Нарахована амортизація на малоцінні необоротні матеріальні активи, що використовуються:

- на виробництві

23

132

500

- для загальновиробничих цілей

91

132

700

11

- на адміністративні цілі

92

132

650

- на виготовлення основних засобів

15

132

900

- для забезпечення збуту

93

132

660

- для ліквідації наслідків стихійного лиха, технологічних катастроф і аварій

99

132

510

- об'єктів житлово-комунального призначення

949

132

560

Облік інших необоротних матеріальних активів аналогічний обліку малоцінних необоротних матеріальних активів.

← Предыдущая страница | Следующая страница →