Поделиться Поделиться

Структура звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) складається з таких частин:

• титульна частина - наводиться інформація про підприємство та період за котрий складається звіт;

• предметна частина - складається з чотирьох взаємопов'язаних розділів;

• заключна частина - наводяться підписи і ПІБ осіб, які відповідають за наведену інформацію.

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) складається з чотирьох розділів:

Частина І. "Фінансові результати" (рядки 2000-2355)

Частина II. "Сукупний дохід" (рядки 2400-2465)

Частина III. "Елементи операційних витрат" (рядки 2500-2550).

Частина IV. "Розрахунок показників прибутковості акцій" (рядки

2600-2650).

В таблиці 4.1 наведено звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) та його взаємозв'язок із видами діяльності та рахунками бухгалтерського обліку на підставі яких він складається.

У першому розділі звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) надається інформація про доходи і витрати з точки зору власника підприємства. Усі витрати, пов'язані з доходом звітного періоду, включаючи й податок на прибуток, вважаються витратами звітного періоду; прибуток розглядається як джерело виплат власникам для нарахування і сплати дивідендів, створення резервного капіталу чи збільшення статутного капіталу.

У другому розділі звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) наводиться інформація про інший сукупний дохід та розраховується сукупний дохід підприємства, отриманий у звітному періоді.

У третьому розділі звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) наводиться наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством.

У четвертому розділі звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), котрий стосується лише акціонерних товариств, прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, а також тих товариств, які знаходяться у процесі випуску зазначених акцій, розраховуються показники прибутковості акцій.

У розділах І та II звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) наводиться інформація з урахуванням норм, передбачених Положенням бухгалтерського обліку "Податкові різниці", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.01.2011р. № 27, яке визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про податкові різниці та її розкриття у фінансовій звітності.

Податкова різниця - різниця, яка виникає поміж оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат, активів, зобов'язань за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та доходами і витратами, визначеними податковим законодавством.

Податкові різниці поділяються на два види: тимчасові та постійні.

Тимчасова податкова різниця - податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та анулюється в наступних звітних податкових періодах.

Постійна податкова різниця - податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та не анулюється в наступних звітних податкових періодах.

В свою чергу, згідно до ПБО "Податкові різниці", постійні різниці бувають двох видів: ті, що підлягають вирахуванню, та ті, що підлягають оподаткуванню.

Постійні податкові різниці за господарськими операціями звітного періоду враховуються у повному обсязі при визначенні податкового прибутку (збитку) звітного періоду за даними бухгалтерського обліку і не враховуються при визначенні податкового прибутку (збитку) у майбутніх періодах.

Тимчасова податкова різниця за господарськими операціями звітного періоду не враховується при визначенні податкового прибутку (збитку) звітного періоду, а враховується при визначенні податкового прибутку (збитку) у майбутніх періодах.

Таблиця 4.1

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) складається з чотирьох розділів: Частина І "Фінансові результати" Частина II "Сукупний дохід" Частина III "Елементи операційних витрат" Частина IV. "Розрахунок показників прибутковості акцій"

← Предыдущая страница | Следующая страница →