Поделиться Поделиться

ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (Клас 1: субрахунки №143,182; Клас 3: рахунки №34, 35; Клас 4: субрахунок №451; Клас 5: рахунок №51, Клас 6: рахунок №62)

Законодавчі джерела

1. Закон України “Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні та прості векселі” №358 від 07.01.1930 р.

2. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” №1201-ХП від 18.06.1991 р.

3. Порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх випуск. Затверджено Міністром фінансів України №04-305 від 30.09.1991 р.

4. Закон України “Про господарські товариства” №1576-ХІІ від 19.10.1991 р., із змінами та доповненнями.

5. Інструкція про умови та правила здійснення посередницької діяльності з приватизаційними паперами і контроль за їх додержанням №26 від 14 січня 1994 р. (із змінами і доповненнями, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України №18 від 13 січня 1995 р.).

6. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України (спільна) “Про випуск і обіг векселів для покриття взаємної заборгованості об'єктів підприємницької діяльності України” №530 від 14 вересня 1994 р.

7. Наказ Міністерства фінансів України “Про порядок здійснення додаткового випуску акцій акціонерними товариствами” №16 від 31.01.1995 р.

8. Закон України “Про переказні та прості векселі, запроваджений Женевською конвенцією” від 06.07.1995 р.

9. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку використання векселів Державного казначейства” №689 від 27 червня 1996 р.

10. Закон України “ Про державне регулювання ринку цінних паперів” № 448/96 – ВР від 30.10.1996 р. зі змінами і доповненнями.

11. Указ Президента України “Положення про державні комісії з цінних паперів і фондового ринку” №142/97 від 14 лютого 1997 р.

12. Наказ Державної митної служби України “Про затвердження порядку декларування валютних цінностей, цінностей, предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами і оформлення митної декларації і про внесення змін до Наказу Державної митної служби України” №645 від 08.10.99 р., №763 від 22.11.2001 р.

13. Положення про придбання, реалізацію та анулювання акціонерними товариствами власних акцій, затверджене Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку №42 від 19.04.2000 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2000 р. за №273/4494.

14. Закон України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетними і державними цільовими фондами” №2181-III від 21.12.2000 р.

15. Закон України “Про обіг векселів в Україні” №2374-III від 05.04.2001 р.

16. Рішення Держаної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків” №338 від 22.11.2001 р.

17. Наказ Державної податкової адміністрації України “Про порядок видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” №83 від 25.02.2002 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за №248/6536 від 13.03.2002 р.

18. Постанова Правління НБУ “Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями у національній валюті на території України №508 від 16.12.2002 р.

19. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” із змінами, внесеними Законом України №349-IV від 42.12.202 р.

20. Закон України “Про іпотеку” №898-IV від 05.06.2003 р.

21. Закон України від 25.03.2005 р. №2505-IV “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”.

22. Закон України “Про іпотечні облігації” №3273-1V від 22.12.2005 р.

23. Закон України “Про цінні папери і фондовий ринок” №3480-IV від 23.02.2006 р.

24. Роз'яснення Державної комісії по цінних паперах та фондовому ринку “Про застосування законодавства України, регулюючого вексельний обіг в Україні" №41 від 11 січня 2006 р.

25. Постанова Кабінету Міністрів України №1077 від 30.08.2007 р. “Про уточнення Урядом вимог до тих, хто має право видавати податкові векселя з ПДВ”.

26. Закон України “Про акціонерні товариства” № 514-VI від 17.09.2008 р. (набув чинності 29.04.2009 р.).

27. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про внесення зміни” від 26.05.2006 р. № 324 за № 481 від 12 травня 2009 р.

28. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” відносно оподаткування дивідендів” № 2156-VI від 27.04.10 р.

29. Податковий кодекс України: чинне законодавство станом на 10 грудня 2010 року.

← Предыдущая страница | Следующая страница →