Поделиться Поделиться

Джерела аудиторських доказів перевірки дебіторської заборгованості

Необхідно пригадати, що питання, пов'язані з аудиторськими доказами визначеного в темі об'єкту чи групи об'єктів перевірки розглядаються на трьох основних групах носіїв інформації:

А)фінансовій звітності;

Б)регістрах обліку;

В)первинних документах.

А). Де саме відображаються об'єкти дебіторської заборгованості у фінансовій звітності, наведено у табл. 7.5.1, в якій розглянуто п'ять груп об'єктів.

Таблиця 7.5.1. Відображення об'єктів дебіторської заборгованості у звітності

Назва форми

Код рядка

Назва рядка

Розрахунки з покупцями та замовниками

Баланс 2012 р. (Доповнення А)

161

160

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

- первісна вартість;

- чиста реалізаційна вартість

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Доповнення А.1)

1125

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

Примітки до річної фінансової звітності (Доповнення Д)

940

Таблиця IX "Дебіторська заборгованість" рядок "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги"

Розрахунки з різними дебіторами

Баланс 2012 р. (Доповнення А)

170 180 190

200 210

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом;

- за виданими авансами;

- за нарахованими доходами;

- із внутрішніх розрахунків.

Інша поточна дебіторська заборгованість

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Доповнення А.1)

1130

1135

1136 1155

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами; з бюджетом;

у через те числі з податку на прибуток Інша поточна дебіторська заборгованість

Примітки до річної фінансової звітності (Доповнення Д)

950

Таблиця IX "Дебіторська заборгованість" рядок "Інша поточна дебіторська заборгованість"

Резерв сумнівних боргів

Баланс 2012 р. (Доповнення А)

162

Резерв сумнівних боргів

Примітки до річної фінансової звітності (Доповнення Д)

951

Таблиця IX "Дебіторська заборгованість" рядок "Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості "

Поточні фінансові інвестиції: Еквіваленти грошових коштів

Баланс 2012 р. (Доповнення А)

230

240

Грошові кошти та їх еквіваленти :

- в національній валюті;

- в іноземній валюті

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Доповнення А.1)

1165

Гроші та їх еквіваленти

Примітки до річної фінансової звітності (Доповнення Д)

680

Таблиця VI "Грошові кошти"

рядок "Еквіваленти грошових коштів"

Поточні фінансові інвестиції: Інші поточні інвестиції

Баланс 2012 р. (Доповнення А)

220

Поточні фінансові інвестиції

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Доповнення А.1)

1160

Поточні фінансові інвестиції

Примітки до річної фінансової звітності (Доповнення Д)

350370 380410

Таблиця IV "Фінансові інвестиції" рядок А "Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі"

рядок Б "Інші фінансові інвестиції"

Б). Регістрами аналітичного обліку дебіторської заборгованості є (Доповнення У):

- журнальна форма - Журнал 3, відомості 3.1, 3.2;

- спрощена форма - Відомість 3-м;

- книжково-журнальна форма :

розрахунки з покупцями та замовниками - Книга К-16 (16а). К-17;

розрахунки з підзвітними особами - Журнал К-10; розрахунки з різними дебіторами (за винятком підзвітних осіб) та резерв сумнівних боргів - Книга К-17. Регістрами аналітичного обліку поточних фінансових інвестицій є:

- журнальна форма - Журнал 4, відомість 4.2;

- спрощена форма - Відомість 4-м;

- книжково-журнальна форма - Книга К-17.

В). Окремих документів, які б застосовувалися тільки для відображення дебіторської заборгованості, не існує.

Через те, первинними документами з її обліку є документи, які використовуються для обліку кореспондуючих до заборгованості об'єктів.

Зупинимось тільки на трьох видах дебіторської заборгованості, які найчастіше виникають на підприємстві.

Первинними бухгалтерськими документами відносно виникнення дебіторської заборгованості є документи з відвантаження товарів, продукції, виконання робіт, надання послуг:

- накладна певного виду в залежності від способу доставки відвантажених товарів чи готової продукції, а саме:

- Накладна - вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

Форма № М-11;

- Видаткова накладна;

- Товарно-транспортна накладна Форма № 1-ТН (та інші види товарно-транспортних накладних для деяких матеріальних цінностей - молочна сировина, алкогольні напої, спирт ), що виписуються в момент, коли визначені об'єкти були продані (відвантажені зі складу);

- Акт виконаних робіт (наданих послуг) - виписується в момент, коли роботи було виконано чи послуги було надано;

- Податкова накладна, складається одночасно із Накладною-вимогою форми № 11, Видатковою накладною чи Актом виконаних робіт (наданих послуг) в момент відвантаження чи виконання, коли постачальник/підрядник є платником ПДВ.

Однак, коли покупець не є платником ПДВ, то другий примірник даної накладної залишається у постачальника/підрядника, зберігається разом із першим примірником і покупцю не передається. Зменшується дебіторська заборгованість, як правило, шляхом оплати покупцями за відвантажені товари, продукцію, виконані роботи, надані послуги, що відображається платіжними документами, визначеними у п.3 підтеми 7.3 "Аудит необоротних активів" поточного модуля.

Первинними документами з виникнення заборгованості за авансами виданими підприємством постачальнику, навпаки, є платіжні документи та певний Договір чи Угода.

За винятком того, постачальником може надаватись покупцю Рахунок-фактура чи Рахунок на передоплату, проте дані документи не є підставою для відображення змін в об'єктах обліку підприємства.

Зменшення (закриття) даної заборгованості відбувається на підставі відвантаження товарів, продукції, виконання робіт, надання послуг, що підтверджується документами, визначеними на початку підпункту В питання 3 поточної підтеми.

Первинними документами, пов'язаними із розрахунками з підзвітними особами є (див. Інструкцію № 59 від 13.03.1998 та Постанову КМУ № 98 від 02.02.2011): "

- Наказ (розпорядження) керівника підприємства про відрядження;

- Посвідчення про відрядження;

- Видатковий касовий ордер КО-2;

- Звіт про використання коштів, виданих на відрядження чи під звіт

(Наказ Міністерства доходів і зборів України від 24.12.13 р. № 845);

- виправдувальні документи відносно витрат підзвітних сум (накладні.

акти, рахунки, квитанції до прибуткових касових ордерів, чеки РОКАХ, квитки тощо);

- Прибутковий касовий ордер КО-1.

← Предыдущая страница | Следующая страница →