Поделиться Поделиться

Структура та відображення в бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості банку

Дебіторська заборгованість за операціями з банками. Суми дебіторської заборгованості за операціями з банками обліковуються за балансовими рахунками групи:

181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками 1811А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою 1819 А Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками

Бухгалтерські проводки

1. Виникнення дебіторської заборгованості за операціями з банками:

Д-т 1811,1819

К-т 1001,1200

2. Погашення іншої дебіторської заборгованості за операціями з банками:

Д-т 1001,1200

К-т 1811,1819.

Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку. Суми дебіторської заборгованості за операціями з клієнтами банку обліковуються за балансовими рахунками групи:

280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

2800 А Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку

2801 А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку

2805 А Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

2806 А Дебіторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень

2809 А Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

Бухгалтерські проводки

1. Виникнення дебіторської заборгованості за операціями з клієнтами банку:

Д-т 2800, 2801, 2805,2806,2809

К-т Різні рахунки

2. Погашення іншої дебіторської заборгованості за операціями з клієнтами банку:

Д-т Різні рахунки

К-т 2800, 2801, 2805, 2806, 2809

Дебіторська заборгованість за внутрішніми банківськими операціями. Суми дебіторської заборгованості за внутрішніми банківськими операціями обліковуються за балансовими рахунками груп:

351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку 3510 А Дебіторська заборгованість з придбання активів

3519 А Дебіторська заборгованість за послуги

352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами

3520 А Дебіторська заборгованість за податком на прибуток

3521 А Відстрочений податковий актив

3522 А Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, за винятком податку на прибуток

354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами

3540 А Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

3541 А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку

3548 А Дебіторська заборгованість за фінансові послуги, що надані банком

355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 3550 А Аванси працівникам банку на витрати з відрядження

3551А Аванси працівникам банку на господарські витрати

3552 А Нестачі та інші нарахування на працівників банку

3559 А Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами

Дебетові суми до з'ясування обліковуються за рахунком: 371 Дебетові суми до з'ясування 3710 А Дебітові суми до з'ясування

Бухгалтерські проводки

1. Виникнення дебіторської заборгованості за внутрішніми операціями банку:

Д-т 351,352,354,355

К-т Різні рахунки

2. Погашення дебіторської заборгованості за внутрішніми операціями банку:

Д-т Різні рахунки

К-т 351,352, 354,355

3. Зарахування сум до з'ясування необхідних реквізитів документів:

Д-т 3710

К-т Різні рахунки

4. Списання коштів після з'ясування необхідних реквізитів документів:

Д-т Різні рахунки

К-т 3710

Похожие статьи