Поделиться Поделиться

Методика аудиту порядку додержання ведення обліку нематеріальних активів

До завдань перевірки дотримання ведення обліку нематеріальних активів включають:

o порядок формування нематеріальних активів;

o законність формування матеріальних активів;

o порядок оцінки нематеріальних активів;

o порядок відображення нематеріальних активів на бухгалтерських рахунках;

o порядок визначення корисності винаходу;

o правильність і необхідність оформлення патенту винаходу;

o правильність здійснення передачі авторських прав на твір чи на його використання іншим суб'єктом;

o вивчення правильності дотримання секретності та зберігання інформації при винаході;

o порядок оформлення корисних пропозицій;

o вивчення комерційної цінності винаходу.

Під час перевірки треба знати, що для оформлення винаходів можуть застосовуватися такі документи:

- свідоцтво - право власності на об'єкт при корисних пропозиціях;

- патент - право власності на об'єкт при винаході;

- авторський договір - документ, на основі якого здійснюється передача авторських прав на його використання;

- Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. № ОЗСГ-1) - документ для оприбуткування нематеріальних активів на підприємстві;

- Акт на списання основних засобів (ф. № ОЗСГ-3) - документ на списання нематеріальних активів на підприємстві.

Постачання нематеріальних активів на бухгалтерських рахунках відображаються:

Таблиця 7.4.5.1. Схема бухгалтерських записів

І. При постачанні нематеріальних активів

№ з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1

Відображені витрати підприємства на придбання нематеріальних активів

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

2

Відображення податкових кредитів по ПДВ у складі вартості нематеріальних активів

641 "Розрахунки за податками"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

3

Введені в експлуатацію нематеріальні активи

12 "Нематеріальні активи"

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"

4

Оплачені рахунки постачальників за отримані нематеріальні активи

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

31 "Рахунки в банках"

2. При створенні нематеріальних активів господарським способом

з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1

Відображена вартість запасів, невикористаних нематеріальних активів

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"

20 "Виробничі запаси",

22 "Малоцінні та

швидкозношувані

матеріали"

2

Нарахована заробітна плата робітникам зі створення нематеріальних активів

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"

661 "Розрахунки за заробітною платою"

3

Введені в експлуатацію нематеріальні активи

12 "Нематеріальні активи"

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"

3. При безоплатно отриманих нематеріальних активах

№ з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1

Безоплатно отримані нематеріальні активи (за справедливою вартістю)

12 "Нематеріальні активи"

424 "Безоплатно одержані необоротні активи"

2

Нарахована амортизація за безоплатно отриманими нематеріальними активами

23 "Виробництво", (833) "Амортизація нематеріальних активів"

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

3

Відображений дохід від безоплатно отриманих нематеріальних активів

424 "Безоплатно одержані необоротні активи"

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"

4

Списана сума доходу на фінансовий результат

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

← Предыдущая страница | Следующая страница →