Поделиться Поделиться

Порядок та терміни подання звітності про виконання кошторисів бюджетних установ

Класифікація форм звітності про виконання кошторисів бюджетних установ залежно від звітного періоду відображено в табл. 1.4.

За належністю бюджетні установи подають звітність про виконання кошторисів бюджетних установ органам, відображеним у табл. 1.5.

Таблиця 1.4. Склад звітності про виконання кошторисів бюджетних установ залежно від звітного періоду

Таблиця 1.5. Подання звітності про виконання кошторисів бюджетних установ за належністю

Види установ

Орган, якому подається

примітка

з/п

Місячна

Квартальна

Річна

1

2

3

4

5

6

Фінансова звітність

1

Розпорядники бюджетних коштів

2

Головні розпорядники бюджетних коштів та розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня, що відносять до сфери їх управління

-

органам Казначейства та розпорядникам вищого рівня

органам Казначейства

зведена

3

Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів

-

-

відповідним фінансовим органам

копія, перевірена та завізована Казначейством України

Казначейству України, Рахунковій палаті

зведена

Міністерства, головні розпорядники коштів державного бюджету

4

-

Міністерству Фінансів України

копія, перевірена та завізована Казначейством України

5

Фонди

Казначейства України та Міністерству Фінансів України

Бюджетна звітність

1

Розпорядники бюджетних коштів

органам Казначейства

органам Казначейства та розпорядникам вищого рівня

2

Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, що відносять до сфери їх управління

-

3

Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів

-

органам Казначейства

зведена

-

відповідним фінансовим органам

копія, перевірена та завізована Казначейством України

4

Розпорядники бюджетних коштів за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет України та рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету за загальнодержавними витратами в частині міжбюджетних трансфертів та бюджетних програм з реалізації проектів економічного розвитку, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями

-

органам Казначейства, відповідним головним розпорядникам, яким за такими бюджетними програмами (функціями) встановлені бюджетні призначення законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет

5

Міністерства, головні розпорядники коштів державного бюджету

-

Казначейству України, Рахунковій палаті

зведена

-

Міністерству Фінансів України

копія, перевірена та завізована Казначейством України

6

Одержувачі бюджетних коштів

органам Казначейства

органам Казначейства та розпорядникам вищого рівня

7

Фонди

Казначейству України

Казначейства України та Міністерству Фінансів України

-

Верховній Раді Україні, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті

-

Звіт про виконання кошторису фонду

Датою подання звітності про виконання кошторисів бюджетних установ вважають день фактичного її передавання за належністю, а у разі надсилання її поштою - дата одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата.

Терміни подання звітності про виконання кошторисів бюджетних установ наведено в табл. 1.6.

Таблиця 1.6. Терміни подання звітності про виконання кошторисів бюджетних установ

Види установ

Терміни подання звітності

Примітка

з/п

Місячна

Квартальна

Річна

1

розпорядники та одержувачі коштів державного і місцевих бюджетів

не пізніше ніж 5 числа місяця, наступного за звітним

не пізніше ніж 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом

не пізніше ніж 22 січня, наступного за звітним року

органам Казначейства за місцем обслуговування за встановленими графіками

2

Головні розпорядники коштів державного бюджету

-

у строки, встановлені Казначейством за погодженням з МФУ

3

Органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності

-

не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом

пізніше 25 лютого наступного за звітним року

4

Міністерства та інші Центральні органи виконавчої влади подають зведену фінансові звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів відносно всіх установ, які відносять до їхньої сфери

-

не пізніше ніж 45 днів після закінчення звітного кварталу

не пізніше ніж 15 квітня, наступного за звітним року

Диференційовані терміни подання звітності повідомляє МФУ

5

Органи місцевого самоврядування подають зведену фінансові звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів відносно всіх установ комунальної власності

-

не пізніше ніж 30 днів після закінчення звітного кварталу

не пізніше ніж 10 березня, наступного за звітним року

Диференційовані терміни подання звітності повідомляють місцеві органи виконавчої влади

Коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переносить на перший після вихідного робочий день.

Похожие статьи