Поделиться Поделиться

У яких випадках оплачується допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю тільки за рахунок Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності?

Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю оплачується за рахунок Фонду з першого дня непрацездатності: 1) у разі догляду за хворою дитиною - не більше ніж за 14 календарних днів. Коли дитину необхідно помістити до стаціонару разом із застрахованою особою, то допомогу виплачують за весь термін перебування застрахованої особи в стаціонарі;

2) у разі догляду за хворим членом сім'ї - не більше ніж за 3 календарних дні, а в окремих випадках не більше ніж за 7 календарних днів (враховується тяжкість хвороби члена сім'ї і побутові обставини);

3) у разі захворювання матері чи іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років чи дитиною-інвалідом віком до 16 років, без обмеження термінів виплат;

4) у зв'язку з карантином, котрий накладено санітарно-епідеміологічною службою, - за весь час відсутності на роботі з даної причини;

5) у зв'язку з переведенням застрахованої особи за медичним висновком на більш легку, нижчеоплачувану роботу - не більш ніж за два місяці. Цю допомогу обчислюють за загальними правилами, проте надають у розмірі, котрий разом із заробітком за роботу, що виконується тимчасово, не може перевищувати суми повного заробітку до переведення;

6) у разі здійснення протезування за медичними показаннями у стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства - за весь період перебування на протезно-ортопедичному підприємстві з урахуванням часу на проїзд туди і назад;

7) у разі санаторно-курортного лікування допомога з непрацездатності надається застрахованій особі, коли недостатньо щорічної основної і додаткової відпустки на лікування і проїзд туди і назад до санаторно-курортної установи.

За котрий розрахунковий період обчислюється середньоденна заробітна плата (дохід)?

Розрахунковим періодом для призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю є останні шість календарних місяці (з 1-го по 1-ше число), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок. Коли хворий працівник відпрацював менше 6 календарних місяців, середню заробітну плату обчислюють за фактично відпрацьовані календарні місяці. У разі, коли працівник захворів, попрацювавши менше календарного місяця, розрахунок здійснюють за фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку.

Коли перед настанням страхового випадку застрахована особа не мала заробітку чи страховий випадок настав у перший день роботи, середня заробітна плата визначається у встановленої місячної тарифної ставки (посадового окладу) на момент настання страхового випадку.

За неповного робочого дня (робочого тижня) середня заробітна плата обчислюється з частини місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на момент настання страхового випадку.

Які види оплат включаються для обчислення середньої заробітної плати?

Для обчислення середньої заробітної плати є основна і додаткова зарплата, інші заохочувальні й компенсаційні виплати, у тім числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими згідно до Закону України "Про оплату праці", підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб, з якої сплачувався єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Це заробітна плата згідно з чинним законодавством з 01.01.2011 р. складає 14115 грн у місяць в розрахунку на кожну фізичну особу - платника внесків, на якому нараховують страхові внески.

У рахунок середньої заробітної плати включаються всі виплати в через те розмірі, в якому вони нараховані, тобто "брутто" - не виключаючи податки, утримання аліментів та інші утримування згідно з чинним законодавством України.

Премії за квартал і більш тривалий термін до розрахунку середнього заробітку для призначення соціальних допомог включають у місяці їх нарахування, причому в тій сумі, з якої сплачений єдиний внесок.

Одноразову винагороду за підсумками роботи за рік і за вислугу років включають до середнього заробітку, додаючи до заробітку за кожний місяць розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній.

При визначенні середньої заробітної плати для обчислення соціальних виплат з Фонду страхування на випадок тимчасової втрати працездатності включають такі види оплат:

- основна заробітна плата;

- надбавки і доплати до тарифних ставок і посадових окладів у розмірах, передбачених законодавством;

- премії робітникам, керівникам, спеціалістам та іншим службовцям за виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних видів матеріальних ресурсів;

- винагороди (відсоткові надбавки) за вислугу років, стаж роботи, передбачені законодавством (за винятком винагороди за вислугу років працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи);

- оплата за роботу у вихідні і святкові (неробочі) дні, у надурочний час за ставками, встановленими законодавчими актами;

- заробітна плата до кінцевого розрахунку по закінченні року (чи іншого періоду), обумовлена системами оплати праці на сільгосппідприємствах і в рибних господарствах;

- виплата різниці в окладах працівникам, працевлаштованим з інших підприємств, зі збереженням протягом деякого часу (згідно до законодавства) розміру посадового окладу за попереднім місцем роботи, а також при тимчасовому заступництві;

- оплата праці кваліфікованих робітників, керівників, спеціалістів підприємств, залучених без звільнення від основної роботи для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, для керівництва виробничою практикою студентів;

- сума виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати працівників у межах, передбачених законодавством;

- надбавки і доплати, не передбачені законодавством, і понад розміри, встановлені у законодавстві;

- винагороди за відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції;

- одноразові заохочення, наприклад, окремих працівників за виконання особливо важливих виробничих завдань;

- витрати на відрядження понад встановлені законодавством норми;

- середній заробіток за час відрядження.

Не включаються види оплат для розрахунку середнього заробітку для обчислення соціальних виплат з Фонду страхування на випадок тимчасової втрати працездатності:

- додаткові відпустки у зв'язку з навчанням і творчі відпустки;

- додаткові відпустки, що надаються згідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

- сум, нарахованих особам, які проходять навчання (підготовку) для роботи на щойно введених у дію підприємствах;

- сум, що зберігаються за працівником (за основним місцем роботи), які підлягають медичному огляду, за час перебування в медичному закладі на обстеженні;

- допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

- допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;

- одноразова допомога при народженні дитини;

- допомога з догляду за дитиною до досягнення нею трьох років; - допомога на поховання за рахунок фондів соціального страхування;

- допомога у зв'язку з частковим безробіттям;

- суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору; - однора30ва допомога, що виплачується згідно до чинного

законодавства України чи колективного договору працівникам,

які виходять на пенсію; - витрати на відрядження (добові у встановленому законодавством

розмірі, витрати на проїзд, наймання житлового приміщення);

- вартість виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, миючих, знешкоджуючих засобів, молока і лікувально-профілактичного харчування згідно до встановлених у законодавстві норм;

- відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у разі невидачі їх адміністрацією;

- компенсація, що виплачується працівникам за використання для потреб виробництва власного інструменту;

- витрати на платне навчання працівників і членів їх сімей згідно з договором поміж підприємством і навчальним закладом, коли навчання не пов'язане з виробничою необхідністю;

- стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим підприємствами на навчання з відривом від виробництва до вищих навчальних закладів;

- вартість безкоштовно наданих фі30собам акцій;

- сума доходу, що виплачується при придбанні акцій інших корпоративних прав у фізичних осіб;

- матеріальна допомога на поховання;

- доходи за акціями, дивіденди (відсотки, виплати на паї);

- сума аліментів, що виплачується платнику податків у розмірах, встановленому рішенням суду чи добровільним рішенням сторін;

- орендна плата за договором оренди, укладеним з фізособою чи приватним підприємцем.

Котрий порядок нарахування і допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю?

Для нарахування допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю в бухгалтерії роблять слідуючі розрахунки:

1. Визначають суму виплат, на які нараховувалися внески до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності. 2. Визначають середньоденну заробітну плату за формулою:

де СД. - середньоденна заробітна плата працівника за шість місяців, які враховувалися для розрахунку; 3.п. - сума заробітної плати за попередні шість місяців; Кр.д. - кількість фактично відпрацьованих робочих днів протягом шести місяців. 3. Обчислюють загальну суму допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (Д,), у тім числі за рахунок підприємства (Д) і за рахунок Фонду (Д3). Зробити це дозволяється за формулою:

де СДІ - середньоденна заробітна плата;

Чд.н. - число невідпрацьованих робочих днів згідно з листком

непрацездатності;

В% - відсоток розміру виплат, що залежить від страхового стажу та деяких інших умов.

4. Розраховують суму допомоги, що виплачується за рахунок підприємства:

де Чд.н.в.п. - число невідпрацьованих робочих днів у поточному місяці, що припадають на перші п'ять календарних днів непрацездатності, і оплачує їх підприємство.

5. Розраховують суму допомоги, що виплачується за рахунок Фонду непрацездатності, у тім разі, коли число днів непрацездатності перевищує 5 днів:

Ця послідовність застосовується тільки для розрахунку суми допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, спричиненою захворюванням чи травмою, які не пов'язані з нещасним випадком на виробництві. Решту допомог з тимчасової непрацездатності розраховують у три етапи і визначають загальну суму допомоги, яка виплачується в повному обсязі за рахунок Фонду непрацездатності.

Наприклад 2.

Водій Петренко В.П. хворів з 1 по 20 серпня 2011 р. і вийшов на роботу 21 серпня 2011 р., надавши листок непрацездатності з відмітками:

1) табельника - про те, що за період з 1 по 20 серпня припадає 3 вихідних дні;

2) відділу кадрів - про те, що страховий стаж водія становить 6 років 8 місяців;

3) комісії з соціального страхування - про те, що водію належить допомога 80% за 17 робочих днів.

За останні шість місяців перед настанням непрацездатності працівнику нараховано:

за відпрацьовані 137 днів 7260.75 грн заробітної плати:

за підсумками 2010 року у лютому 2011 р. нараховано премію в розмірі 450 грн.

Дохід працівника у жодному місяці не перевищував 14115 грн максимальної суми, на якому нараховують єдиний внесок. Премія буде включена до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній:

450 грн: 1/12x6 = 225 грн.

Сума заробітної плати за шість місяців, виходячи з якої розраховують середньоденний заробіток, становитиме:

7260,75 грн + 225 грн = 7485,75 грн. Середньоденна заробітна плата: 7485,75 грн : 137 днів = 54,64 грн.

Загальна сума допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю: 54,64 грн х 17 р. д. х 80% = 743.10 грн.

Сума допомоги, що виплачується за рахунок підприємства (враховуючи, що на перші п'ять календарних днів тимчасової непрацездатності припадає чотири робочих дні):

743,10 грн х 4 р. д.: 17 р. д. = 174,85 грн.

Сума допомоги, що виплачується за рахунок Фонду:

743.10 грн - 174,85 грн * 568.25 грн.

← Предыдущая страница | Следующая страница →