Поделиться Поделиться

Графічний аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

Аналіз взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток" багато авторів проводять різними методами. Найчастіше у практичній діяльності вчені-практики застосовують такі три види графіків: беззбитковості, взаємозв'язку "обсяг-прибутки" та графік маржинального доходу. Розглянемо детальніше кожний із цих графіків на основі вищевикладених припущень.

Графік беззбитковості

На графіку беззбитковості по вісі абсцис відображають обсяг діяльності (реалізації) у грошових чи в натуральних одиницях виміру, чи відсоток використання

виробничої потужності. По вісі ординат відображають витрати (з розподілом їх на змінні та постійні) та дохід від реалізації. Точка перетину лінії загальних витрат на лінії доходу від реалізації є точкою беззбитковості.

Графік беззбитковості будують у такій послідовності:

Крок 1. Побудова осей графіка.

Крок 2. Нанесення.

Крок 3. Обчислення загальних витрат Крок 4. Нанесення лінії змінних витрат.

Крок 5. Розрахунок доходу від продажу (виручки). Крок 6 нанесення лінії загального доходу.

Дозволяється визначити критичну точку, використовуючи графік. На рис. 22.7 представлено графік критичної точки для розглянутого прикладу. Критична точка на графіку лежить на перетині лінії сумарних витрат і лінії сумарних доходів (виручки) від реалізації, в цій точці виручка рівна витратам.

Реальне життя передбачає різні ситуації, а управлінські моделі основані на певних припущеннях, умовностях. Аналіз в умовах невизначеності і аналіз чутливості дозволяють відповісти на питання: що буде коли? При використанні аналізу чутливості дозволяється, наприклад, отримати відповідь на такі питання: "Котрий буде прибуток, коли показники обсягу відхиляються від запланованих?" чи "Котрий буде прибуток, коли змінні витрати на одиницю продукції зростуть на 10%?". Інструментом аналізу чутливості являється та величина виручки, яка знаходиться за критичною точкою.

Критична точка показує, до якої межі може впасти виручка, щоби не було збитку. Величина прибутку, отримувана підприємством, визначається різницею поміж виручкою від реалізації продукції і сумарними витратами. Зону прибутку представлено на рис. 22.7.

Для того, щоби визначити максимально можливий прибуток, необхідно в графік взаємозв'язку витрат і обсягу реалізації (рис. 22.7) ввести криву попиту. Такий графік представлений на рис. 22.8.

Точка оптимальної ціни продажу продукції визначає обсяг продажу, котрий дозволяє підприємству отримати максимальний прибуток.

Графік взаємозв'язку "обсяг-прибутки" ілюструє залежність прибутку від обсягу реалізації в натуральних чи у грошових одиницях.

З наведеного графіка видно, що в разі відсутності доходу від продажу підприємство має збитки, що дорівнюють сумі постійних витрат, тобто 240000 грн (умовні дані).

Величина збитків знижується мірою збільшення обсягу продажу і дорівнює нулю, коли дохід від продажу досягає вартості 8000 одиниць (умовна величина).

Рис. 22.7. Графік беззбитковості підприємства

Оптимальна ціна

Рис. 22.8. Графічне визначення оптимальної ціни

Рис. 22.9. Графік взаємозв'язку "обсяг-прибуток"

Графік маржинального доходу

На відміну від графіка беззбитковості, на графіку маржинального доходу спочатку проводиться лінія змінних витрат, до якої потім додаються постійні витрати. Це забезпечує можливість ілюстрації величини маржинального доходу, зона якого знаходиться поміж лініями доходу від реалізації та змінних витрат.

На графіку добре видно, що маржинальний дохід зростає в міру зростання обсягу продажу.

На відміну від графіка беззбитковості, на цьому графіку спочатку проводять лінію змінних витрат, до яких потім додають постійні витрати. Це вможливлює ілюстрацію величини маржинального доходу, зона якого розташована поміж лініями доходу від продажу та змінних витрат.

На графіку добре видно, що маржинальний дохід зростає мірою зростання обсягу продажу. За обсяг реалізації 8000 одиниць (точка беззбитковості) маржинальний дохід дорівнює постійним витратам, а в разі подальшого зростання продажу забезпечує отримання і збільшення прибутку.

Рис. 22.10. Графік маржинального доходу

Похожие статьи