Публикации: Бухучет и Аудит

Процедури внутрішнього аудитора, необхідні для виявлення ознак шахрайства чи помилки та його дії

Аудитор повинен розробити процедури з аудиту з метою забезпечення достатньої впевненості у через те, що викривлення є результатом шахрайства чи помилки і істотні для фінансової звітності у цілому. У відповідності до МСА200 "Мета і загальні принципи аудиту фінансової... [читать дальше]

Аналіз кредитоспроможності й ліквідності балансу підприємства

У процесі взаємовідносин підприємств з установами кредитної системи, а також з іншими підприємствами постійно виникає необхідність у проведенні аналізу кредитоспроможності позичальника. Кредитоспроможність - це здатність підприємства своєчасно і повністю... [читать дальше]

ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (Клас 1: субрахунки №143,182; Клас 3: рахунки №34, 35; Клас 4: субрахунок №451; Клас 5: рахунок №51, Клас 6: рахунок №62)

1. Закон України “Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні та прості векселі” №358 від 07.01.1930 р. 2. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” №1201-ХП від 18.06.1991 р. 3. Порядок реєстрації випуску акцій і... [читать дальше]

Методика аудиту власного капіталу

Стратегія проведення аудиту власного капіталу розробляється виходячи із норм МСА 300 "Планування". На підготовчій стадії аудиту необхідно оцінити систему внутрішнього контролю підприємства. Таким чином, з метою оцінки ефективності внутрішнього контролю аудитор... [читать дальше]

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Звіт про рух грошових коштів – це звіт, що відображає надходження і видаток грошових коштів в результаті діяльності підприємства у звітному періоді. У даній формі фінансової звітності інформація розкривається наростаючим підсумком з початку року за звітний та... [читать дальше]

Особливості нормативної бази

Під кредитною операцією розуміють укладання кредитної угоди про надання позики чи угоди про прийняте банком на себе зобов'язання відносно видачі кредиту, яке супроводжується записами у банківських рахунках із відповідним відображенням операції в балансі кредитора і... [читать дальше]

Облік витрат виробничої собівартості продукції (Клас 2, рах. №23)

Облік витрат – це відображення на рахунках бухгалтерського обліку витрат, понесених на підприємстві протягом певного періоду, пов'язаних з процесами постачання, виробництва та реалізації в розрізах, що формують собівартість готової продукції. Облік фактичних витрат на... [читать дальше]

Види завдань з надання впевненості. Класифікація видів аудиту

Визначення поняття завдань з надання впевненості говорить про те, що під час їх виконання аудитор може здійснювати такі дії: 1) оцінювати предмет завдання на відповідність до обраних критеріїв цього предмета, 2) порівнювати предмет завдання з вибраним критерієм цього... [читать дальше]

Структура автопарків та автостанцій

Абсолютна більшість автопарків (АТП) України приватизована і функціонує у формі приватних підприємств (акціонерних товариств, товариств із обмеженою відповідальністю). На ринку автопослуг значна частка належить приватним підприємцям - фізичним особам, які надають... [читать дальше]

Використання результатів внутрішнього аудиту

Порядок та особливості використання результатів внутрішнього аудиту розглянемо за таким планом: 16.1. Узагальнення результатів внутрішнього аудиту 16.2. Організація внутрішньої аудиторської перевірки ефективності СВК бізнес-процесів компанії 16.3. Проведення аудиторських... [читать дальше]