Поделиться Поделиться

Вплив зміненого атмосферного тиску на організм

1.2.1. Що розвивається при поступовому зниженні барометричного тиску?

A. Гірська хвороба

B. Баротравма

C. Вибухова декомпресія

D. Больовий шок

E. Кесонна хвороба с. 60

1.2.2. Альпіністи повільно піднімалися по схилу гори. Позаду було 6 годин підйому. Кожен крок давався важко через загальну слабість. Дихати було важко. Відчувалося сильне серцебиття. Частота пульсу доходила до 140 ударів за хвилину. Відмічалися головний біль, пригнічення настрою, зниження апетиту, запаморочення. Яка основна причина даних розладів у альпіністів?

A. Пониження парціального тиску кисню у повітрі

B. Фізичне навантаження

C. Пониження атмосферного тиску

D. Зниження артеріального тиску

E. Зміна температури повітря с.60

1.2.3. У туристів, що піднялись на висоту 2500 м, розвинулась гірська хвороба, що супроводжувалась гіпоксичною гіпоксією. Який провідний початковий механізм лежить в основі розвитку даного виду гіпоксії?

A. Зниження рО2 у вдихуваному повітрі

B. Зниження рСО2 у вдихуваному повітрі

C. Збільшення рО2 у вдихуваному повітрі

D. Відносна недостатність кровообігу

E. Збільшення рСО2 у вдихуваному повітрі с.352

1.2.4. У альпініста під час сходження на висоту 6000 м над рівнем моря виникла ейфорія, неадекватна оцінка обстановки, спостерігались галюцинації. Яка головна причина розвитку цих ознак гірської хвороби?

A. Пониження парціального тиску кисню у повітрі

B. Фізичне навантаження

C. Пониження атмосферного тиску

D. Зниження артеріального тиску

E. Розширення повітря в лобних пазухах с.352

1.2.5. У туристів при підйомі в гори з’явилися ознаки гірської хвороби. Що є основною ланкою в патогенезі даної хвороби?

А. Гіпоксія

В. Гіпокапнія

С. Відносний еритроцитоз

Д. Абсолютний еритроцитоз

Е. Гіперкапнія с.40, 62, 352

1.2.6. При підйомі в гори у чоловіка розвинулась гірська хвороба, яка характеризувалась рядом послідовних змін в організмі. Вкажіть, що з перерахованого є первинним патогенетичним фактором розвитку даної хвороби?

А. Гіпоксемія

В. Гіпокапнія

С. Задишка

Д. Тахікардія

Е. Зниження рухової активності с. 40, 62

1.2.7. При підйомі по схилу гори у альпіністів відмічались: часте глибоке дихання, сильне серцебиття, частота пульсу до 120 уд/хв. Що є пусковим фактором в розвитку цих симптомів?

A. Гіпоксемія

B. Гіпероксія

C. Гіпокапнія

D. Гіперкапнія

E. Гіпертонія с. 61, 355

1.2.8. Під час тривалої екскурсії в гори у туристів напруга О2 артеріальної крові знизилася до 60 мм рт. ст. (8,0 кПа). Як реагує система дихання на таку зміну гомеостазу?

А. Гіпервентиляцією

В. Гіповентиляцією

С. Гіпероксигенацією тканин

Д. Гіпероксією

Е. Гіперкапнією с.355

1.2.9. У одного з екскурсантів, що здійснював підйом в гори з’явилися ознаки гірської хвороби. Що є основною компенсаторною реакцією організму на гіпоксію при піднятті людини в гори?

А. Гіпервентиляція легень

В. Брадикардія

С. Зниження кількості еритроцитів

Д. Зниження кількості гемоглобіну

Е. Зниження спорідненості гемоглобіну до кисню с.355

1.2.10. При фізичному навантаженні у туристів, що йдуть в гори змінюється рівень О2, СО2, рН крові. Найбільш ефективним подразником хеморецепторів каротидного синусу, який збільшує вентиляцію легень, є:

A. Низкий рівень О2 в крові

B. Низкий рівень СО2 в крові

C. Підвищення напруги О2 в крові

D. Накопичення лактату в крові

E. Підвищення рН крові с.355

1.2.11. При підйомі 40-річного чоловіка в гори на висоті 3800 м над рівнем моря у нього почала розвиватися гірська хвороба, при якій послідовно змінювався характер дихання. Який характер дихання на початку розвитку гірської хвороби?

A. Поверхневе часте

B. Поверхневе рідке

C. Періодичне

D. Уповільнене глибоке

E. Рідке глибоке с. 355

1.2.12. У туристів, які піднялися на висоту 3000 м, дихання стало частим і глибоким. Ці зміни є наслідком стимуляції:

A. Хеморецепторів каротидних синусів

B. Механорецепторів легеневих альвеол

C. Барорецепторів дуги аорти

D. Нейронів кори мозку

E. Міоцитів дихальних м’язів с. 355

1.2.13. Що слід віднести до компенсаторних механізмів при розвитку гірської хвороби?

A. Еритроцитоз

B. Брадикардію

C. Анемію

D. Брадипное

E. Лейкоцитоз с. 355

1.2.14. При сходженні на гору у групи студентів спостерігалися: ейфорія, тахіпное, тахікардія, збільшення в крові еритроцитів і гемоглобіну. Які зміни з боку крові супроводжують описане явище?

A. Еритроцитоз

B. Справжня еритремія

C. Лейкоцитоз

D. Лейкопенія

E. Тромбоцитопенія с. 355

1.2.15. Після тривалого перебування в гірській місцевості у пацієнта 36 років збільшилась величина кисневої ємкості крові. Вкажіть причину вказаних змін в організмі.

A. Посилення еритропоезу

B. Збільшення легеневої вентиляції

C. Збільшення хвилинного об’єму крові

D. Збільшення частоти серцевих скорочень

E. Дефіцит йоду в грунті і воді с. 60, 355

1.2.16. У людей, що проживають в гірській місцевості, має місце підвищення вмісту еритроцитів, що може бути зумовлено підвищенням продукції в нирках:

A. Еритропоетину

B. Реніну

C. Урокінази

D. Простагландинів

E. Провітаміну Д с. 355, 526

1.2.17. Хворим з легеневою недостатністю часто радять пожити деякий час в гірській місцевості. Що може бути причиною покращення їх здоров’я?

A. Реакція організму на гіпоксію

B. Низька температура навколишнього середовища

C. Чисте повітря

D. Зниження нервового напруження

E. Зменшення фізичного навантаження с. 356-357

1.2.18. Під час дихання на великій висоті, які адаптаційні механізми спрацьовують?

A. Всі перечислені

B. Збільшення альвеолярної вентиляції

C. Зсув кривої дисоціації гемоглобіну вліво

D. Збільшення дифузійної здатності легень

E. Збільшення кількості еритроцитів і гемоглобіну с. 355-356

1.2.19. При підйомі в гори у альпініста розвинулась ейфорія, яка змінилася головним болем, запамороченням, серцебиттям, задишкою, а потім з’явилось апное. Яке порушення кислотно-основної рівноваги розвинулось в даному випадку?

A. Газовий алкалоз

B. Негазовий ацидоз

C. Негазовий алкалоз

D. Видільний алкалоз

E. Газовий ацидоз с.308-309

1.2.20. У альпініста при підйомі на висоту з’явилися ознаки гірської хвороби: ейфорія, тахікардія, порушення ритму дихання з появою дихання Чейна-Стокса. Яке порушення кислотно-основної рівноваги виявляється при цьому?

A. Респіраторний алкалоз

B. Респіраторний ацидоз

C. Метаболічний алкалоз

D. Метаболічний ацидоз

E. Змішаний ацидоз с.308-309

1.2.21. У альпініста при підйомі на висоту з’явилися ознаки гірської хвороби: ейфорія, тахікардія, порушення ритму дихання з появою дихання Чейна-Стокса. Який патогенетичний фактор, крім гіпоксії, лежить в основі розвитку симптомів гірської хвороби?

A. Гіпокапнія

B. Гіперкапнія

C. Гіпероксія

D. Гіпоазотемія

E. Гіпокаліємія с. 355

1.2.22. Що є безпосередньою причиною гіпокапнії при гірській хворобі?

A. Збільшення частоти і глибини дихання

B. Зменшення частоти дихання

C. Зменшення глибини дихання

D. Збільшення частоти серцевих скорочень

E. Збільшення хвилинного об’єму викиду с.60, 355

1.2.23. Після декількох інтенсивних довільних дихальних рухів (гіпервентиляції) альпіністу, що піднявся високо в гори, на деякий час дихати „не хочеться”. Що є причиною виникнення такого стану?

A. Знижується збудливість дихального центру

B. Підвищується збудливість дихального центру

C. Підвищується парціальний тиск СО2

D. Знижується парціальний тиск О2

E. Підвищується величина рН крові с. 355

1.2.24. У одного з екскурсантів, що здійснював підйом в гори з’явилися ознаки гірської хвороби. Який з компенсаторних механізмів може погіршити його стан?

A. Гіпервентиляція легень

B. Тахікардія

C. Збільшення кількості еритроцитів

D. Збільшення кількості гемоглобіну

E. Підвищення спорідненості гемоглобіну до кисню с. 355

1.2.25. Людина, яка піднялася на висоту 2500 м відчула загальну слабість, запаморочення, дихання стало часте і глибоке. Через деякий час вона раптово знепритомніла. Це пояснюють гіпокапнією, яка розвивається внаслідок:

A. Надмірної вентиляції легень

B. Пригнічення обміну речовин

C. Зв’язування вуглекислоти білками

D. Нейтралізації вуглекислоти бікарбонатами

E. Адсорбції вуглекислоти еритроцитами с. 355

1.2.26. У члена високогірної експедиції на висоті 6 км виникло головокружіння, слабість. Альпініст втратив свідомість, дихання зупинилося. Ці розлади виникли внаслідок:

A. Надмірного виведення СО2 з організму

B. Надмірного утворення СО2 в тканинах

C. Недостатнього надходження О2 в організм

D. Недостатньої утилізації О2 тканинами

E. Недостатнього звільнення О2 оксигемоглобіном с.355, 360

1.2.27. Як при гірській хворобі зниження напруги О2 в крові, що проходить через каротидний синус, вплине на системний артеріальний тиск?

A. Знизить.

B. Підвищить.

C. Не змінить.

D. Підвищить з наступним зниженням.

E. Знизить з наступним підвищенням. с. 360

1.2.28. У альпініста 27 років на висоті 5000 метрів над рівнем моря вперше під час сну змінився характер дихання. За кількома глибокими вдихами настає зупинка дихання, за якою знову виникають глибокі дихальні рухи і т.д. Яка найімовірніша причина зміни зовнішнього дихання?

A. Зниження збудливості дихального центру

B. Підвищення збудливості дихального центру

C. Підвищення кисневої ємності крові

D. Збільшення об’ємної швидкості кровотоку

E. Зниження температури повітря с. 361

1.2.29. Внаслідок тривалого перебування людини у горах на висоті 1000 м над рівнем моря у неї збільшилась киснева ємкість крові. Безпосередньою причиною цього є посилене утворення в організмі:

A. Еритропоетинів

B. Карбоксигемоглобіну

C. Карбгемоглобіну

D. Катехоламінів

E. 2,3-дифосфогліцерату с.355, 526

1.2.30. В барокамеру помістили жабу і мишу і почали знижувати атмосферний тиск. Першою на пониження тиску реагувала миша, а жаба, по відношенню до даного патогенного фактору, була більш стійкою. Це пов’язано з:

А. Нижчим ступенем еволюційного розвитку жаби

В. Більшою залежністю метаболічних процесів в організмі жаби від вмісту кисню в оточуючому середовищі

С. Вищим ступенем еволюційного розвитку жаби

Д. Достатнім розвитком систем, які відповідають за утилізацію

Е. Попереднім насиченням організму киснем с. 88

1.2.31. В барокамеру помістили новонародженого і статевозрілого щурів. Поступово знижували атмосферний тиск. Більш стійким до гіпоксії був новонароджений щур внаслідок:

А. Нижчого рівня розвитку центральної нервової системи

В. Достатнього розвитку систем, які відповідають за утилізацію кисню в клітині

С. Накопичення в організмі токсичних продуктів

Д. Вищого ступеня еволюційного розвитку

Е. Попереднього насичення організму киснем с. 362

1.2.32. В барокамеру помістили мишу і відтворили модель гірської хвороби, першою ознакою якої була поява корчів. Це пов’язано з тим, що найбільш чутливими до гіпоксії є:

А. Нейрони головного мозку

В. М’язова тканина

С. Органи кровотворення

Д. Легені

Е. Нирки с. 575

1.2.33. Двох щурів помістили в барокамеру і поступово знижували тиск. Одному щуру попередньо ввели підшкірно снодійну речовину – нембутал, другий щур був контролем. У щура, якому ввели намбутал, поява корчів і термінального дихання наступила пізніше, ніж у контрольного. Чим це можна пояснити?

А. Зниженням реактивності організму

В. Підвищенням реактивності організму

С. Зниженням інтенсивності анаеробного гліколізу

Д. Підвищенням інтенсивності анаеробного гліколізу

Е. Підвищенням інтенсивності вуглеводного обміну с. 362

1.2.34. Двох щурів помістили в барокамеру і поступово знижували тиск. Одному щуру попередньо ввели адреналін, другий щур був контролем. У щура, якому ввели адреналін, корчі і термінальне дихання наступили раніше, ніж у контрольного. Чим це можна пояснити?

А. Підвищенням інтенсивності основного обміну

В. Зниженням інтенсивності основного обміну

С. Зниженням інтенсивності анаеробного гліколізу

Д. Підвищенням інтенсивності анаеробного гліколізу

Е. Підвищенням інтенсивності вуглеводного обміну с. 270

1.2.35. При зльоті літака дехто скаржиться на біль у вухах. Це пов’язано з:

А. Розширенням газів у барабанній порожнині

В. Розширенням газів у гайморових порожнинах

С. Розширенням газів у лобній порожнині

Д. Запаленням середнього вуха

Е. Запаленням гайморових пазух с. 60

1.2.36. У пасажирів літака, у якому частково порушилась герметизація, різко погіршився стан. З’явився біль у вухах, лобних пазухах, метеоризм. Що лежить в патогенезі даних симптомів?

А. Збільшення газів в об’ємі

В. Зменшення газів в об’ємі

С. Сатурація газів

Д. Десатурація газів

Е. Різка компресія с. 60

1.2.37. На висоті 10000 м відбулася аварійна розгерметизація пасажирського авіалайнера. Протягом декількох секунд барометричний тиск в салоні літака став рівним атмосферному тиску на даній висоті (180 мм рт. ст.). Екіпаж не зміг провести термінового зниження, літак продовжував політ на вказаній висоті ще декілька хвилин. Назвіть патологічний процес, який розвивається у людей при аварії літальних апаратів.

A. Синдром вибухової декомпресії

B. Гірська хвороба

C. Глибинна хвороба

D. Кесонна хвороба

E. Больовий шок с. 60

1.2.38. У пілота при розгерметизації кабіни на висоті різко порушились сенсорні функції, мислення, свідомість. Що було причиною такого явища?

A. Явища гострої гіпоксії

B. Зменшення об’єму газів

C. Швидкість руху повітря

D. Явище сатурації

E. Вологість повітря с. 60

1.2.39. Внаслідок аварії на висоті 70000 м відбулася розгерметизація космічного корабля, яка призвела до миттєвої смерті членів екіпажу. Який механізм миттєвої смерті?

A. Закипання всіх рідин організму

B. Токсична дія азоту

C. Токсична дія кисню

D. Зменшення об’єму газів

E. Сатурація газів с. 60

1.2.40. Який із процесів зумовлює смерть організмів теплокровних і людини при розгерметизації літальних апаратів на висоті більше 19000 м без кисневої апаратури?

A. Закипання крові

B. Сатурація газів у рідинах

C. Токсична дія активних форм кисню

D. Токсична дія оксиду азоту

E. Низький відсоток кисню у вдихуваному повітрі с. 60

1.2.41. У водолаза, який працює на глибині, з’явилися ознаки порушення функції центральної нервової системи (ЦНС), які проявилися легким збудженням, що нагадувало ейфорію. В цих умовах ЦНС пошкоджується переважно:

А. Азотом

В. Вуглекислим газом

С. Поєднаною дією кисню і вуглекислого газу

Д. Киснем

Е. Молочною кислотою с. 61

1.2.42. При зануренні на 100 м у аквалангіста з’явилися порушення вищої нервової діяльності і координації рухів. Що найбільш ймовірно викликає ці розлади?

A. Сатурація азоту

B. Десатурація азоту

C. Гіпокапнія

D. Гіпоксемія

E. Гіперкапнія с. 61

1.2.43. Після занурення водолаза на глибину 60 м у нього з’явилися симптоми порушення функцій центральної нервової системи - збудження, ейфорія, ослаблення уваги, професійні помилки. Ці симптоми пов'язані з токсичною дією на нейрони:

A. Азоту

B. Кисню

C. Лактату

D. Вуглекислоти

E. Аміаку с. 61

1.2.44. У водолаза, що працював на глибині 40 м і використовував дихальну суміш з азотом, киснем і вуглекислим газом, виникло легке збудження та ейфорія, порушилась координація рухів, знизилося відчуття відповідальності за виконану роботу. Чим зумовлене переважання нервово-психічних розладів у даному випадку?

А. Підвищеною розчинністю азоту в ліпідах

В. Зниженою розчинністю азоту в ліпідах

С. Підвищеною розчинністю кисню

Д. Зниженою розчинністю кисню

Е. Підвищеною розчинністю СО2 с. 61

1.2.45. У водолаза, що працював на глибині 40 м і використовував дихальну суміш з азотом, киснем і вуглекислим газом, виникло легке збудження та ейфорія, порушилась координація рухів, знизилося відчуття відповідальності за виконану роботу. Яким чином можна запобігти виникненню цих симптомів?

А. Замінити азот гелієм

В. Замінити вуглекислий газ гелієм

С. Провести перед роботою курс вітамінотерапії

Д. Провести перед роботою курс психотерапії

Е. Замінити кисень гелієм с. 61

1.2.46. Що є найбільш ймовірною причиною токсичності гiпербаричної оксигенацiї ?

A. Утворення активних сполук кисню

B. Гальмування хеморецепторiв рефлексогенних зон

C. Механічне ушкодження судин

D. Надмірна активація окисних реакцій

E. Механiчне ушкодження легень с. 62

1.2.47. У людини, яка перебувала в барокамері при підвищеному кисневому тиску більше 1 атмосфери, значно збільшився рівень продуктів перекисного окислення ліпідів. Як зміниться просвіт судин в цих умовах?

А. Судини звужуються внаслідок збільшення проникності клітинної мембрани для Са++

В. Судини розширюються внаслідок зменшення проникності мембран для Са++

С. Судини розширюються внаслідок збільшення рівня цАМФ

Д. Судини звужуються внаслідок збільшення проникності клітинних мембран для Na+

Е. Судини звужуються внаслідок збільшення рівня цГМФ с. 61

1.2.48. Після здійснення швидкого підйому водолаза з глибини 25 м у нього спостерігались: біль у суглобах, свербіння шкіри, погіршення зору. Такий симптомокомплекс називається:

A. Декомпресійною хворобою

B. Глибинною хворобою

C. Висотною хворобою

D. Гірською хворобою

E. Морською хворобою с. 62

1.2.49. Підйом водолазів після виконання роботи на глибині проводять дуже повільно. Це роблять з метою запобігання розвитку:

А. Газової емболії

В. Компресійної ішемії

С. Сатурації

Д. Венозної гіперемії

Е. Тромбозу с. 62

1.2.50. Водолаз виконував кесонні роботи на глибині 15 м протягом однієї години, а потім його швидко підняли на поверхню. Через півгодини він відчув слабість, наростаючі болі в м’язах і суглобах, головний біль, порушення зору і слуху. Яка причина описаних розладів?

А. Газова емболія

В. Тромбоемболія

С. Сатурація

Д. Венозна гіперемія

Е. Компресійна ішемія с. 62

1.2.51. Під час глибоководних робіт сталася аварія і виникла необхідність термінового порятунку водолаза. Його швидко підняли на судно. Невдовзі стан його здоров’я почав погіршуватися. Що стало причиною цього погіршання?

А. Емболія бульбашками газів

В. Гіпероксія

С. Тромбоемболія

Д. Гіперкапнія

Е. Гіпокапнія с. 62

1.2.52. Водолаз виконував кесонні роботи на глибині 15 м протягом однієї години, а потім його швидко підняли на поверхню. Через півгодини він відчув слабість, наростаючі болі в м’язах і суглобах, головний біль, порушення зору і слуху. Які заходи необхідно провести для усунення даних порушень?

A. Помістити хворого в барокамеру з підвищеним тиском

B. Помістити хворого в барокамеру з пониженим тиском

C. Ввести знеболюючі препарати

D. Провести загальноукріплюючу терапію

E. Ввести мембраностабілізатори с.62

← Предыдущая страница | Следующая страница →