Поделиться Поделиться

Всмоктування поживних речовин

ТРАВНА СИСТЕМА

Спосіб живлення людини – гетеротрофний голозойний.

Травна системазабезпечує організм поживними речовинами для життєдіяльності, росту і розвитку.

Основні поживні речовини: вода, мінеральні солі, білки, жири, вуглеводи, органічні кислоти, вітаміни.

Травлення – сукупність процесів, які забезпечують фізичну і хімічну зміну їжі з подальшим всмоктуванням продуктів травлення у кров та лімфу.

До складу травної системи входять:

- травний канал(травний тракт ) – диференційований на органи (передротова порожнина, ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, тонкий кишечник, товстий кишечник); довжина – біля 7 м; стінка має 3 шари:

o зовнішній сполучнотканинний (серозна оболонка)утворений пухкою та щільною сполучними тканинами; серозні оболонки всіх травних органів черевної порожнини сполучаються, утворюючи очеревину, яка виконує фіксуючу і захисну функції;

o середній м’язовий – утворений гладенькою мускулатурою (є колові, поздовжні та косі м’язи, які забезпечують перистальтику – хвилеподібні скорочення);

o внутрішній епітеліальний (слизова оболонка) – у передротовій та ротовій порожнинах, глотці, стравоході утворений багатошаровим нероговіючим епітелієм, у шлунку та кишечнику – одношаровим циліндричним епітелієм (під слизовою оболонкою міститься шар сполучної тканини – підслизовий шар);

- травні залози– з’єднуються з травним трактом за допомогою протоків; утворюють і виділяють травні соки; серед них розрізняють:

o дрібні:

§ слинні – відкриваються у передротову та ротову порожнини;

§ шлункові – відкриваються у шлунок;

§ кишкові – відкриваються у тонкий кишечник;

o великі:

§ слинні (3 пари – привушні, під’язикові, підщелепні) – відкриваються у ротову порожнину;

§ підшлункова – відкривається у тонкий кишечник (у дванадцятипалу кишку);

§ печінка (не є власне травною залозою) – відкривається у тонкий кишечник (у дванадцятипалу кишку).

Органи травної системи

Орган Будова Функції
Передротова, ротова порожнини Оточені губами, щоками, піднебінням, ротовим дном. На щелепах є 32 зуби – на кожній від середини до країв: 2 різці, 1 ікло, 2 малі кутні (премоляри), 3 великі кутні (моляри). У дитячому віці є тимчасові (молочні) зуби, які згодом замінюються на постійні. Зуби утворені дентином. Всередині мають порожнину – пульпу, у якій містяться кровоносні судини та нерви. У будові зуба розрізняють: - коронка (видима частина зуба, вкрита емаллю); - шийка (оточена яснами); - корені (кріпляться цементом до лунок у щелепних кістках; мають отвори, через які у пульпу заходять судини і нерви). На дні ротової порожнини є язик – м’язовий орган. Язик і стінки ротової порожнини є також і органами смаку. Зуби служать для подрібнення їжі (відрізування, розривання, перетирання). Язик служить для перемішування їжі та проштовхування її до глотки. У ротовій порожнині починається травлення вуглеводів.  
Глотка М’язовий орган, що сполучається з носоглоткою. У стінках міститься жовтий еластичний хрящ. Здійснює акт ковтання (проштовхує їжу до стравоходу).
Стравохід Довга м’язова трубка (довжина – близько 25 см), лежить позаду трахеї, пронизує діафрагму. Проштовхує їжу до шлунка.
Шлунок Порожнистий, мішкоподібний орган, розташований у верхній частині черевної порожнини. Має форму рога або хімічної реторти. Середня місткість – біля 3 л. У будові шлунка розрізняють: - вхідна частина (вхід до шлунка оточений кільцевим м’язом – сфінктером); - дно або купол (звернене догори, заповнене повітрям); - тіло; - вихідна пілорична (ворітна) частина (вихід із шлунка оточений кільцевим м’язом – пілоричним сфінктером). Слизова оболонка має чисельні поздовжні складки і ямочки. На дні ямочок відкриваються 3 види дрібних залоз: - головні (виділяють травний сік з ферментами); - обкладові (виділяють соляну кислоту – НСl); - додаткові (виділяють слиз). Тут починається травлення білків.
Тонкий кишечник Має вигляд тонкої трубки. Включає три відділи: - дванадцятипала кишка (має довжину до 25 см; у неї відкриваються протоки печінки і підшлункової залози); - порожня кишка (у неї відкриваються протоки дрібних кишкових залоз); - клубова кишка. Внутрішня поверхня тонкого кишечника утворює чисельні ворсинки (для збільшення площі). Тут відбувається остаточне травлення білків, вуглеводів, травлення жирів та нуклеїнових кислот, а також всмоктування поживних речовин у кров та лімфу.
Товстий кишечник Має вигляд трубки, внутрішня поверхня якої утворює півмісяцеві складки. Включає три відділи: - сліпа кишка (має червоподібний відросток – апендикс); - ободова кишка (містить трубчасті залози, які виконують функцію всмоктування води; у ній виокремлюють висхідну, поперечну, низхідну та сигмоподібну кишки); - пряма кишка (має довжину до 20 см; закінчується анальним отвором, який оточений двома кільцевими м’язами-стискачами – анальними сфінктерами). Тут відбувається всмоктування води і низько-молекулярних сполук та формування калових мас.
Підшлункова залоза Міститься під шлунком. Є залозою змішаної секреції. У будові підшлункової залози розрізняють: - головка (розширена частина); - тіло; - хвіст (звужена частина). Складається із часточок, які утворені залозистим епітелієм. Протокою сполучається з порожниною дванадцятипалої кишки. Утворює підшлунковий (панкреатичний) травний сік.
Печінка Міститься під діафрагмою у правому підребер’ї. Маса – біля 1,5 кг. Складається із анатомічно-функціональних одиниць – часточок (їх є близько 500 тис.), які утворені: - клітинами – гепатоцитами (мають багато мітохондрій; полярні: на одному кінці переробляються поживні речовини та знешкоджуються шкідливі, а на другому – продукується жовч); - кровоносними капілярами; - нервовими волокнами; - жовчними ходами. Часточки об’єднані в сегменти, а сегменти – в 4 частки (праву, ліву, квадратну і хвостату). Вкрита сполучнотканинною капсулою. На ввігнутій поверхні є ворота печінки, де проходять великі кровоносні судини (печінкова артерія і ворітна вена), лімфатичні судини, нерви, а також права і ліва печінкові протоки (сполучаються у загальну печінкову протоку, яка впадає в порожнину дванадцятипалої кишки; на шляху цієї протоки міститься резервуар жовчі – жовчний міхур). Склад жовчі: вода (98%), жовчні кислоти та їх солі (0,8%), жовчні пігменти (0,2%), холестерин (0,6%), мінеральні солі (0,4%). Є одним з головних органів, що забезпечують підтримання гомеостазу (її називають «універсальною лабораторією організму»). Продукує жовч, знешкоджує отруйні речовини (вся кров від кишечника проходить через печінку), відкладає про запас поживні речовини, бере участь в обмінних процесах, є депо крові, джерелом тепла тощо.  

Особливості травлення

Залоза, секрет рН Фермент Субстрат Продукт
Слинні залози (слина) ≥ 7 амілаза, птіалін крохмаль мальтоза
муцин (не фермент, склеює часточки їжі) лізоцим (не фермент, має бактерицидні властивості)    
Шлункові залози (шлунковий сік) = 2 пепсиноген (неактивна форма) ↓ (НСl) пепсин (активна форма) білки пептиди
Печінка(жовч) ≥ 7 солі жовчних кислот (не ферменти) великі жирові краплі дрібні жирові краплини (емульгований жир)
Підшлункова залоза (підшлунковий сік) ≥ 7 трипсиноген (неактивна форма) ↓ трипсин (активна форма), хімотрипсиноген (неактивна форма) ↓ хімотрипсин (активна форма) пептиди амінокислоти
ліпаза жири гліцерин, вищі жирні кислоти
нуклеази нуклеїнові кислоти нуклеотиди
Кишкові залози (кишковий сік) ≥ 7 амілаза крохмаль мальтоза
мальтаза мальтоза глюкоза
сахараза сахароза глюкоза, фруктоза
лактаза лактоза глюкоза, галактоза

Всмоктування поживних речовин

Всмоктування– складний фізіологічний процес, який відбувається за рахунок активного транспорту через мембрани, дифузії, фільтрації та осмосу.

Переважна більшість продуктів травлення всмоктується у тонкому кишечнику:

- амінокислоти, моносахариди, нуклеотиди всмоктуються через епітелій ворсинок та кровоносних капілярів у кров;

- гліцерин, вищі жирні кислоти затримуються в епітелії ворсинок, де з них синтезуються власні жири організму, які пізніше всмоктуються через епітелій лімфатичних капілярів у лімфу (з лімфою потрапляють у кров).

Вода та низькомолекулярні сполуки в основному всмоктуються у товстому кишечнику (незначна частина – у шлунку).

← Предыдущая страница | Следующая страница →