Поделиться Поделиться

Горох. Соя. Кормовий люпин. Кормові боби. Вика яра. Вика озима. Чина посівна

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

робочий зошит

для виконання практичних завдань з кормовиробництва

студента _____ курсу _______ групи

факультету _________________________________

____________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові)

20___ / 20___ навчальний рік

Умань – 2015


Робочий зошит для виконання практичних завдань з кормовиробництва студентами факультету агрономії освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за спеціальністю 6.090101 «Агрономія». – Умань: Редакційно-видавничий центр УНУС, 2015. – 142 с.

Робочий зошит для виконання практичних завдань з кормовиробництва відповідає вимогам Типової програми з рослинництва навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090101 „Агрономія” у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України, затвердженої Департаментом аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства аграрної політики України 10 листопада 2009 року.

Укладачі : доктор с.-г. наук, професор О.І. Зінченко, кандидати с.-г. наук, доценти А.О. Січкар, С.П. Полторецький, Л.В. Вишневська, Н.М. Полторецька, Л.М. Кононенко.

Рецензент:доктор сільськогосподарських наук, професор В.Я. Білоножко (Черкаський національний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького).

Методичні вказівки розглянуто і схвалено на засіданні кафедри рослинництва (протокол № 1 від 29 серпня 2014 р.).

Схвалено методичною комісією факультету агрономії УНУС (протокол № 1 від 5 вересня 2014 р.).

 
  Горох. Соя. Кормовий люпин. Кормові боби. Вика яра. Вика озима. Чина посівна - Инвестирование - 1


ЗМ 1

ЗМ1

Жито. Тритикале. Пшениця. Овес. Ячмінь. Сорго. Суданська трава. Соняшник. Кукурудза.

МЕТА : Ознайомитися з ботаніко-морфологічними і господарськими особливостями.

ЗАВДАННЯ : 1.Описати основні морфологічні ознаки, біологічні особливості, господарське призначення та продуктивність.

2.Описа сорти.

3.Розрахувати норму висіву.

МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ : натуральні або гербарні зразки рослин, заготовлених в основних фазах росту; насіння в коробочках, сходи в ростильні; розбірні дошки, пінцети, лупи; довідники, практикум, плакати, таблиці.

ЛІТЕРАТУРА: 6, с. 6–11, 14.

Користуючись посібником стисло описати морфологічні ознаки, біологічні особливості, господарське призначення та продуктивність.

Таблиця 1

Господарсько- біологічні особливості сортів (жито, тритикале, пшениця, овес, ячмінь озимий, ячмінь ярий, сорго, суданська трава, соняшник, кукурудза)

Сорт Рік реєстрації Зона Характеристика Якість
продуктивність, т/га напрям використання група стиглості зимостійкість, холодостійкість Стійкість до (бали)
посухи полягання обсипання хвороб
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
Продовження табл. 1
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                       
                       
                       
                       

Розрахувати норму висіву насіння (жито, тритикале, пшениця, овес, ячмінь озимий, ячмінь ярий, сорго, суданська трава, соняшник, кукурудза).

ЗМ 2

Горох. Соя. Кормовий люпин. Кормові боби. Вика яра. Вика озима. Чина посівна.

МЕТА : Ознайомитися з ботаніко-морфологічними і господарськими особливостями однорічних бобових.

ЗАВДАННЯ : 1.Описати основні морфологічні ознаки, біологічні особливості, господарське призначення та продуктивність.

2. Описати сорти.

3.Розрахувати норму висіву.

МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ : натуральні або гербарні зразки рослин, заготовлених в основних фазах росту; насіння в коробочках, сходи в ростильні; розбірні дошки, пінцети, лупи; довідники, практикум, плакати, таблиці.

ЛІТЕРАТУРА: 6, с. 22–27.

Користуючись посібником стисло описати морфологічні ознаки, біологічні особливості, господарське призначення та продуктивність.

Таблиця 2

Господарсько- біологічні особливості сортів (горох, соя, кормовий люпин, кормові боби, вика яра, вика озима, чина посівна)

Сорт Рік реєстрації Зона Характеристика Якість
продуктивність, т/га напрям використання група стиглості зимостійкість, холодостійкість Стійкість до (бали)
посухи полягання обсипання хвороб
                       
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
Продовження табл. 2
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

Розрахувати норму висіву насіння (горох, соя, кормовий люпин, кормові боби, вика яра, вика озима, чина посівна)

ЗМ 3

Буркун білий. Конюшина біла. Конюшина гібридна, або рожева. Конюшина лучна, або червона. Люцерна посівна, або синя. Лядвенець рогатий. Еспарцет виколистий, або посівний. Еспарцет закавказький. Еспарцет піщаний.

МЕТА : Ознайомитися з ботаніко-морфологічними і господарськими особливостями багаторічних бобових.

ЗАВДАННЯ : 1.Описати основні морфологічні ознаки, біологічні особливості, господарське призначення та продуктивність.

2.Описати сорти.

3.Розрахувати норму висіву.

МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ : натуральні або гербарні зразки рослин, заготовлених в основних фазах росту; насіння в коробочках, сходи в ростильні; розбірні дошки, пінцети, лупи; довідники, практикум, плакати, таблиці.

ЛІТЕРАТУРА: 6, с. 30–32.

Користуючись посібником стисло описати морфологічні ознаки, біологічні особливості, господарське призначення та продуктивність.

Таблиця 3

Господарсько- біологічні особливості сортів (буркун білий, конюшина лучна, або червона, люцерна посівна, або синя, люцерна жовта, лядвенець рогатий, еспарцет виколистий, або посівний, еспарцет закавказький)

Сорт Рік реєстрації Зона Характеристика Якість
продуктивність, т/га напрям використання група стиглості зимостійкість, холодостійкість Стійкість до (бали)
посухи полягання обсипання хвороб
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
Продовження табл. 3
                         
                         
                         
                         
                         
                         

Розрахувати норму висіву насіння (буркун білий, конюшина біла, конюшина гібридна, або рожева, конюшина лучна, або червона, люцерна посівна, або синя, лядвенець рогатий, еспарцет виколистий, або посівний, еспарцет закавказький, еспарцет піщаний)

ЗМ 4

Бекманія звичайна. Грястиця збірна. Житняк гребінчастий, або широколистий. Житняк пустельний вузьколистий. Канарник очеретяний. Костриця лучна. Костриця очеретяна. Костриця червона. Лисохвіст лучний. Лисохвіст тростинний, або здутий. Мітлиця гігантська. Пирій безкореневищний. Пирій сизий. Пажитниця багаторічна, або райграс англійський. Пажитниця багатоквіткова, райграс італійський або багатоукісний. Райграс високий. Стоколос безостий. Тонконіг болотний. Тонконіг лучний. Тимофіївка лучна

МЕТА : Ознайомитися з ботаніко-морфологічними і господарськими особливостями багаторічних злакових.

ЗАВДАННЯ : 1.Описати основні морфологічні ознаки, біологічні особливості, господарське призначення та продуктивність.

2. Описати сорти .

3.Розрахувати норму висіву.

МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ : натуральні або гербарні зразки рослин, заготовлених в основних фазах росту; насіння в коробочках, сходи в ростильні; розбірні дошки, пінцети, лупи; довідники, практикум, плакати, таблиці.

ЛІТЕРАТУРА: 6, с. 32–37.

Користуючись посібником стисло описати морфологічні ознаки, біологічні особливості, господарське призначення та продуктивність.

Таблиця 4

Господарсько- біологічні особливості сортів (грястиця збірна, житняк гребінчастий, костриця лучна, костриця очеретяна, мітлицягігантська, пирій видовжений, пирій середній, пажитниця багаторічна, або райграс англійський, пажитниця багатоквіткова, райграс високий, костриця лучна, сорго багаторічне (трава Колумба), тонконіг лучний, тимофіївка лучна, стоколос прибережний, стоколос безостий)

Сорт Рік реєстрації Зона Характеристика Якість
продуктивність, т/га напрям використання група стиглості зимостійкість, холодостійкість Стійкість до (бали)
посухи полягання обсипання хвороб
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
Продовження табл. 4
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Розрахувати норму висіву насіння (бекманія звичайна, грястиця збірна, житняк гребінчастий, канарник очеретяний, костриця лучна, костриця очеретяна, костриця червона, лисохвіст лучний, мітлиця гігантська, пирій безкореневищний, пирій сизий, пажитниця багаторічна, або райграс англійський, пажитниця багатоквіткова, райграс італійський або багатоукісний, райграс високий, костриця лучна, тонконіг лучний, тимофіївка лучна)

ЗМ 5

← Предыдущая страница | Следующая страница →