Поделиться Поделиться

Для всіх прийомів застосування

96. Чому механічна суміш добрив повинна мати приблизно однорідний розмір гранул?

+для рівномірного розподілу на поверхні поля під час застосування;

для змішування;

для кращого транспортування;

для зменшення вартості суміші.

97. Залежно від способу виробництва комплексні добрива поділяють на:

+складні, складно-змішані і змішані;

тверді і рідкі;

гранульовані та порошковидні;

одно-, дво- і багатокомпонентні.

98. Для внесення 50 кг/га фосфору необхідно використати:

+100 кг амофосу;

150 кг суперфосфату простого;

50 кг нітроамофоски;

150 кг амофосу.

99. Застосування 100 кг амофосу на 1 га дозволяє внести в грунт:

N20 P50;

+N12 P50;

N12 P50 K50;

N12 P75.

100. Застосування 3 ц калійної селітри дозволяє внести в грунт:

N12 P50 K50;

+N42 P138;

N120 P50 K50;

N12 K150.

101. Застосування 100 кг нітрофоски марки 17-17-17 дозволяє внести в грунт:

N12 P50 K50;

N24 P14;

+N17 P17 K17;

N14 P14.

102. Застосування 2 ц РКД марки 10-34-0 дозволяє внести в грунт:

N12 P50 K50;

+N20 P68;

N51 P51 K51;

N24 P14.

103. Які добрива належать до комплексних?

Добрива, які містять два і більше головних елементи живлення.

Добрива, які містять азот і мікроелементи.

Добрива, до складу яких входять калій і мікроелементи.

Добрива, до складу яких входять фосфор та мікроелементи.

104. Найбільший недолік амофосу у тому, що:

він гранульований;

не містить калію;

+широке співвідношення між азотом і фосфором;

вузьке співвідношення між азотом і фосфором.

105. До якого класу добрив належить нітрофос?

До класу азотних добрив;

+До класу комплексних добрив;

До класу фосфорних добрив;

До класу калійних добрив.

106. Застосування 2 ц нітрофоски марки 17-17-17 дозволяє внести в грунт:

N12 P50 K50;

N24 P14;

+N34 P34 K34;

N12 P12 K12.

107. Назвіть нітратні добрива і вміст у них азоту:

(NH4)2SO4 (15–16%), NH4CL (24–25%).

NH3 (82,3%), NH4CL (20–21%).

NH4NO3 (34,6%), CO(NH2)2 (46%).

CO(NH2)2 (44%), NH4NO3 (32%).

NaNO3 (15–16%), Ca(NO3)2 (13–15%).

108. Який зовнішній вигляд і колір добрива карбаміду?

Біло-прозорі гранули.

Гранульована сіра речовина.

Кристали сірого, рожевого, оранжевого кольору.

Порошок сірого або коричневого кольору.

Тонкий порошок білого кольору.

109. Назвіть способи внесення аміачної селітри?

Основне добриво.

Припосівне.

Підживлення.

Основне, припосівне, підживлення.

110. Зовнішній вигляд аміачної селітри?

Кристалічна сіра речовина.

Порошкоподібна біла речовина.

Білі гранули.

Кристалічна, біла речовина.

111. Який спосіб внесення фосфорних добрив доцільний, якщо у господарствах мало добрив?

Восени під оранку ґрунту.

У рядки під час сівби.

Розкидання на поверхні ґрунту перед сівбою.

Підживлення рослин.

112. Вміст фосфору в рослинах, ґрунтах та добривах зазвичай виражають у:

РО4;

РО3;

2О5;

Н3РО4.

113. Хімічна частка та символ, якими зазвичай виражають вміст калію у рослинах, ґрунтах, добривах:

Атом калію (К);

Іон калію (К+);

+Оксид калію (К2О);

Гідроксид калію (КОН).

114. Який гній санітарно-гігієнічно небезпечний у разі внесення в ґрунт?

Напівперепрілий.

Перепрілий.

Свіжий.

Перегній.

115. За якого способу зберігання гною спостерігаються найменші втрати поживних речовин?

За щільного (холодного).

За пухкого (гарячого).

За гаряче-холодного.

За холодно-гарячого.

116. Втрати гною і сухих органічних речовин від початкової маси під час отримання напівперепрілого гною, %:

до 10;

близько 50;

+10-30;

близько 75.

117. Оптимальна норма гною в Лісостепу під просапні культури, т/га:

+30-40;

20-25;

15-20;

10-12.

118. Як підвищити коефіцієнт використання вуглецю соломи для утворення гумусу?

Додатково внести на 1 т соломи 7-10 кг N.

Подрібнити і заробити в ґрунт.

Додатково на 1 т соломи додати 10-15 кг Р2О5.

Додатково внести на 1 т соломи 7-10 кг NH4NO3.

119. Гній яких тварин містить більше сухих речовин?

Коней і овець.

Великої рогатої худоби і свиней.

Молодняку ВРХ.

Молодняку свиней.

120. Гній яких тварин містить більше води?

Свиней.

Коней.

Овець.

Птиці.

121. За якого способу зберігання гною відбуваються найбільші втрати азоту і органічних речовин?

За щільного.

За пухкого з наступним ущільненням.

За пухкого.

Під худобою

122. Яким чином за зовнішніми ознаками соломистої підстилки визначити свіжий слаборозкладений гній?

Солома темно-коричневого кольору, легко розривається.

Гній має однорідну масу і в ньому зустрічаються окремі соломини.

← Предыдущая страница | Следующая страница →