Поделиться Поделиться

До дії пероксиду після дії пероксиду

3. Опишіть стан клітини до дії перекису водню та після.

………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

4. До однієї пробірки покладіть шматок сирої картоплі, а до другої – вареної. У кожну пробірку внесіть по 6-7 крапель перекису водню і спостерігайте за змінами у пробірках.

5. Поясніть явище, яке спостерігали, і зробіть висновки щодо виконаної роботи.

Завдання 2. Вивчіть дію ферменту слини(амілази) на крохмаль.

1. Сполосніть ротову порожнину 2-3 рази водою, потім прополощіть 50 мл дистильованої води протягом 3-5 хвилин, після чого зберіть утворений розчин слини в колбу.

2. Пронумеруйте дві пробірки й внесіть у них по 2 мл розчину крохмалю.

3. У пробірку № 1 додайте 0,5 мл розчину слини, який містить фермент амілазу, а в пробірку № 2 – 0,5 мл дистильованої води.

4. Пробірки № 1 і 2 після перемішування витримайте 15 хв. на водяній бані при температурі + 38ºС.( яка є оптимальною для амілази). Після цього додайте до їхнього вмісту 2-3 краплини розчину Люголя та збовтайте до появи синьо-фіолетового забарвлення розчину.

5. У пробірці, де була слина, спостерігають знебарвлення розчину внаслідок розщеплення крохмалю ферментом слини амілазою, а де її не було – зберігається синьо-фіолетове забарвлення.

6. Результати дослідів запишіть. Зробіть висновок…………………………

……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..

ВИСНОВОК: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………

Підпис студента:____________

Підпис викладача:__________

Контрольні запитання

1. Що таке ферменти?

2. Чи змінюються фермент у процесі реакції?

3. Від яких чинників залежить активність ферментів?

4. Чому без участі ферментів перебіг більшості біохімічних процесів у клітині був би неможливий?

5. * Які проблеми вирішує інженерна ензимологія?

6. * Одні ферменти є найбільш активними в кислому середовищі, а інші у лужному. Чим це можна пояснити.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

ТЕМА: Будова клітин прокаріотів і еукаріотів .

МЕТА:ознайомитися з будовою клітин прокаріотів на прикладі бактерій та клітин еукаріотів;

Навчитись розпізнавати бактерії на рисунках і мікропрепаратах;

Визначити ознаки еукаріотичної клітини на запропонованому прикладі.

ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ : мікроскоп, рисунки та мікрофотографії бактерій, мікропрепарат: «Одношаровий епітелій», «Мукор», «Лист камелії» , підручник.

ХІД РОБОТИ

1. Розгляньте мікропрепарат тваринної тканини «Одношаровий епітелій». Побачене замалюйте у відповідному колі.

2. Розгляньте мікропрепарат «Листок камелії». Побачене замалюйте у відповідному колі.

3. Розгляньте мікропрепарат «Мукор». Побачене замалюйте у відповідному колі.

4. Розгляньте будову бактеріальної клітини на рисунках та мікрофотографіях та замалюйте у відповідному колі клітину бактерії

5. Позначте відповідними цифрами побачені структурні компоненти клітин.

6. За результатами лабораторної роботи заповніть таблицю «Порівняння прокаріотичних і еукаріотичних клітин».

       
  До дії пероксиду після дії пероксиду - Инвестирование - 1
    До дії пероксиду після дії пероксиду - Инвестирование - 2
 

← Предыдущая страница | Следующая страница →