Поделиться Поделиться

ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 1

БАЗА ТЕСТІВ

ТЕМА №1: „МЕТОДИ ГІГІЄНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ. СТРУКТУРА СЕС. САНІТАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО”

1. Метою якого виду профілактики є: запобігання виникненню захворювань та усунення причин виникнення захворювання?

А. *Первинна

В. Вторинна

С. Третинна

D. Особиста

Е. Суспільна

2. Який з методів використовують з метою визначення якісної та кількісної характеристик навколишнього середовища, а також виявлення його впливу на організм?

А.*Гігієнічний експеримент

В. Санітарної експертизи

С. Епідеміологічний

D. „Натурного” експерименту

Е. Санітарного обстеження і опису

3. Укажіть назву періоду розвитку гігієни, коли зароджувалась народна гігієна і лікувальна діяльність, яка потребувала вишукування цілющих рослин і застосування їх при різних хворобах:

А. *Емпіричний

В. Науковий

С. Експериментальний

D. Лікувальний

Е. Гігієнічний

4. Назвіть науково-дослідний інститут України гігієнічного спрямування:

А. *Інститут гігієни та медичної екології ім. Марзєєва АМН України(м. Київ)

В. Науково-дослідний інститут мікробіології і імунології ім. Мечнікова

С. Львівський науково-дослідний інститут гігієни і мікробіології

D. Інститут мікробіології ім. Заболотного

Е. Науково-дослідний інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.І. Громашевського

5. За допомогою якого методу вивчають навколишнє середовище?

А. *Методи санітарного обстеження та опису

В. Методи експериментального дослідження

С. Методи натурного спостереження та дослідження

D. Клінічні методи

Е. Токсикологічний

6. Поточний санітарний нагляд включає наступний контроль:

А. *Контроль за виконанням санітарних норм і правил всіма установами та підприємствами

В. Контроль за благоустроєм населених місць

С. Контроль за реконструкцією підприємств

D. Контроль за проектуванням і будівництвом водогонів і каналізаційних систем

Е. Контроль за плануванням і будівництвом об’єктів

7. У поле дії запобіжного санітарного нагляду не входить:

А. *Запобігання та ліквідація інфекційних та паразитарних захворювань

В. Планування і будівництво різноманітних об’єктів

С. Прийом об’єктів в експлуатацію

D. Експертиза проектів

Е. Видача висновків на проекти стандартів і технічні умови на нові види сировини

8. Який метод використовують для вивчення впливу навколишнього середовища на організм і здоров’я?

А. *Метод експериментального дослідження

В. Метод санітарного обстеження і опису

С. Хімічний

D. Експеримент з моделюванням природних умов

Е. Органолептичний

9. Практичне застосування розроблених гігієнічною наукою нормативів, санітарних правил та рекомендацій здійснює:

А.*Санітарія

В. Профілактика

С. Суспільна профілактика

D. Гігієна харчування

Е. Комунальна гігієна

10. Яка галузь санітарії забезпечує контроль за проведенням заходів щодо санітарної охорони атмосферного повітря, води та ґрунту від забруднень в населених місцях?

А. *Житлово-комунальна санітарія

В. Шкільна санітарія

С. Виробнича санітарія

D. Харчова санітарія

Е. Дитяча санітарія

РОЗДІЛ 1. «ГІГІЄНА ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА»

1. Групі ослаблених хворих призначено опромінення УФ-променями. Які з цих ламп використовують з метою лікування і профілактики захворювань?

А. *ЛЕ та ПРК

В. ПРК-2 та БУВ

С. БУВ

D. БУВ та ЛЕ

Е. ПРК-4 та БУВ

2. Хворим з якими захворюваннями необхідне інтенсивне (штучне) ультрафіолетове опромінення?

А. *Остеопороз, зниження імунітету

В. Злоякісні новоутвори

С. Туберкульоз, атеросклероз

D. Захворювання нирок, печінки

Е. Захворювання серцево-судинної системи

3. Лікар призначив дітям з проявами рахіту УФ-опромінення ерітемними лампами. В яких областях спектра УФ-випромінювання знаходиться максимум випромінювання цих ламп?

А. *В

В. А і С

С. А

D. В і С

E. С

4. З якої дози необхідно починати лікування опромінення дітей УФ-випроміненням?

А. *0,5 біодози

В. 0,6 біодози

С. 0,7 біодози

D. 1,0 біодози

E. 1,2 біодози

5. У палатах щоранку, після вологого прибирання, проводиться санація повітря. Яке з цих джерел використовується для санації об’єктів, а також лікування та профілактики захворювань?

А. *ПРК

В. ЛЕ

С. БУВ

D. ЕУВ

Е. ПРК і БУВ

6. Який з цих типів фотаріїв названий неправильно ?

А. *Стрічкового

В. Кабінного

С. Лабіринтного

D. Прохідного

Е. Маятникового

7. У маніпуляційній відділення планується встановити бактерицидну лампу. Яка з цих ламп використовується тільки для санації?

А. *БУВ

В. ПРК-2

С. ПРК-4

D. ЕУВ

Е. ЛЕ

8. Для забезпечення оздоровчого впливу ультрафіолетової радіації лікарю необхідно визначити фізіологічну дозу. Біодозиметр закріплений в області нижньої третини живота дитини, що приймала сонячну ванну. Тривалість опромінення шкіри у першому віконці складала 1 хв., у другому – 2 хв., у третьому – 3 хв., у четвертому – 4 хв., у п’ятому – 5 хв., у шостому – 6 хв. Через вісім годин після опромінення медична сестра на шкірі в ділянці нижньої третини живота виявила червону смужку у шостому віконці. Вкажіть час опромінення, протягом якого дитина може отримати фізіологічну дозу.

А. *3 хвилини

В. 5 хвилин

С. 6 хвилин

D. 60 секунд

E. 30 секунд

9. Лікарю необхідно визначити інтенсивність ультрафіолетової радіації біологічним методом. Біодозиметр закріпили в області нижньої третини живота дитини, що приймала сонячну ванну. Тривалість опромінення шкіри у першому віконці складала – 2 хв., у другому – 3 хв., у третьому – 4 хв., у четвертому – 5 хв., у п’ятому – 6 хв., у шостому – 7 хв. Через 8 годин після опромінення медична сестра виявила на шкірі в ділянці нижньої третини живота дві червоні смужки у п’ятому і шостому віконцях. За який час дитина отримує біологічну дозу?

А. *6 хвилин

В. 5 хвилин

С. 4 хвилини

D. 3 хвилини

Е. 30 секунд

10. Величина біодози ультрафіолетового опромінення пацієнта виміряна у хвилинах. Яким приладом визначалася біодоза?

А.*Приладом Горбачова

В. Ультрафіолетметром

С. Актинометром

D. Радіометром

Е. Рентгенометром

11. Санація повітря вважається ефективною, якщо коефіцієнт і ступінь ефективності становлять відповідно:

А. *5 і більше разів та 80 %

В. 8 і більше разів та 60 %

С. 6 і більше разів та 70 %

D. 10 і більше разів та 50 %

Е. 2 і більше рази та 40 %

12. Найбільш оптимальне розміщення бактерицидних ламп у палатах:

А. *Над опалювальними приладами і дверима

В. По центру палати

С. По центру палати і над вікнами

D. По центру палати і над дверима

Е. Над ліжками хворих

13. Які показники використовують для оцінки мікробного забруднення повітря?

А. *Мікробне число і кількість гемолітичних стрептококів в 1 м3

В. Мікробне число і колі-індекс

С. Мікробне число і кількість патогенних кишкових паличок

D. Мікробне число і кількість білих стафілококів в 1 м3

Е. Мікробне число і кількість золотистих стафілококів

14. Скільки часу проводиться осідання мікроорганізмів на чашку Петрі при седиментаційному методі ?

А. *5-10 хвилин

В. 15-20 хвилини

С. 20-25 хвилини

D. 25-30 хвилин

Е. 30-35 хвилин

15. Які з цих приладів використовуються у фільтраційному методі?

А. *Прилад Речменського і ПОВ-1

В. Апарат Кротова і прилад Речменського

С. ПОВ-1 і апарат Кротова

D. Апарат Кротова

Е. Аспіратор

16. За якими показниками можна дати комплексну оцінку природного освітлення в класі довжиною 10 м, глибиною 5 м, із трьома вікнами (розмір шибок 1,6×2,0 м кожної), верхній край яких знаходиться на відстані 2,5 м від підлоги, висота підвіконня - 0,8 м?

А. *Світловий коефіцієнт, коефіцієнт заглиблення

В. Коефіцієнт природної освітленості, кут падіння

С. Кут падіння

D. Кут падіння, коефіцієнт заглиблення

Е. Світловий коефіцієнт, коефіцієнт заглиблення, кут падіння

17. У палаті на 2 ліжка, площею 14 м2 є два вікна. Прямі сонячні промені попадають у палату з 12 до 16 години і освітлюють 60 % її площі. Які показники природного освітлення можна оцінити?

А. *Час інсоляції, площу інсоляції

В. Світловий коефіцієнт, інсоляційний режим

С. Час інсоляції, світловий коефіцієнт

D. Площу інсоляції, світловий коефіцієнт

Е. Всі вище згадані показники

18. За якими показниками можна оцінити природне освітлення у класі, якщо площа його 50 м2, глибина 6 м, є три вікна. Рівень освітлення у приміщенні становить 60 лк, зовнішнє - 8000 лк?

А. *Коефіцієнт природного освітлення

В. КПО, світловий коефіцієнт

С. Світловий коефіцієнт, коефіцієнт заглиблення

D. Світловий коефіцієнт

E. КПО, коефіцієнт заглиблення

19. Який з перелічених показників визначають світлотехнічним методом?

А. *Коефіцієнт природного освітлення

В. Кут падіння світлових променів

С. Кут отвору

D. Світловий коефіцієнт

Е. Коефіцієнт заглиблення приміщення

20. Штучне освітлення класу площею 50 м2, здійснюється люмінесцентними лампами в світильниках ШОД 2×80 Вт. Який коефіцієнт перерахунку потрібно взяти для визначення рівня освітленості за методом „Ват”?

А. *12,5

В. 2,0

С. 2,5

D. 5,0

Е. 8,0

21. У класі є 5 світильників (по дві лампи в кожному), потужність однієї лампи 40 Вт, площа класу 50 м2. Які додаткові дані необхідні для проведення гігієнічної оцінки штучного освітлення?

А. *Джерело світла і тип світильників

В. Потужність всіх ламп

С. Питому потужність джерел світла

D. Джерело світла

Е. Тип світильників

22. Укажіть норму рівня штучного освітлення в палатах дитячих відділень та післяопераційних палатах для люмінесцентних ламп?

А. *150 лк

В. 200 лк

С. 300 лк

D. 400 лк

Е. 500 лк

23. Як нормується рівень штучного освітлення в лікарських кабінетах (хірургів, педіатрів, гінекологів) для ламп розжарювання?

А. *200 лк

В. 300 лк

С. 500 лк

D. 600 лк

Е. 650 лк

24. Назвіть норму рівня штучного освітлення в читальних залах для ламп розжарювання?

А. *150 лк

В. 200 лк

С. 300 лк

D. 350 лк

Е. 400 лк

25. Як нормується рівень штучного освітлення в операційних для люмінесцентних ламп ?

А. *400 лк

В. 300 лк

С. 200 лк

D. 100 лк

Е. 50 лк

26. Для повної характеристики температурного режиму приміщень заміри температури проводяться не менше, ніж у:

А. * 6 точках

В. 5 точках

С. 4 точках

D. 3 точках

Е. 2 точках

27. Перепад температури в житлових, учбових приміщеннях по вертикалі повинен бути не більше.

А. *1.5-2.0 оС

В. 1.0-1.2 оС

С. 1.2-1.5 оС

D. 1.0 оС

Е. 2.0-2.5 оС

28. Для визначення радіаційної температури в приміщеннях використовують:

А. *Кульковий термометр

В. Ртутний термометр

С. Термограф

D. Спиртовий термометр

Е. Електричний термометр

29. Температуру стін в приміщеннях визначають на рівнях:

А. *0,2 і 1,5 м

В. 0,1 і 1,5 м

С. 0,1 і 1,2 м

D. 0,2 і 1,2 м

Е. 0,2 і 1,0 м

30. Оптимальна відносна вологість в житлових громадських і адміністративно-побутових приміщеннях в теплий період року нормується в межах:

А. *30-60 %

В. 30-50 %

С. 30-45 %

D. 55 %

Е. 65 %

31. Добові коливання вологості визначають приладом:

А. *Гігрограф

В. Електротермоанемометр

С. Психрометр Ассмана

D. Мембранний гігрометр

Е. Гігрометр волосяний

32. Мікроклімат приміщення характеризується наступними параметрами: температура повітря - 400 С, відносна вологість – 70 %, швидкість руху повітря - 0,1 м/с; радіаційна температура - 500 С. Вкажіть найбільш імовірний патологічний стан організму, який може виникнути в даних мікрокліматичних умовах.

А. *Загальна гіпертермія (тепловий удар)

В. Зниження працездатності

С. Порушення фізіологічного стану в системі кровообігу

D. Порушення фізіологічного стану з боку дихальної системи

Е. Порушення фізіологічного стану з боку нервової системи

33. Температура повітря у палаті становить 200 С, відносна вологість - 50 %, швидкість руху - 0,2 м/сек. Якого параметра не вистачає для повної характеристики мікроклімату палати?

А. *Радіаційної температури

В. Напруження водяної пари

С. Швидкість руху повітря у вентиляційному отворі

D. Середньої температури повітря

Е. Абсолютної вологості

34. Зниження температури повітря навколишнього середовища сприяє зростанню тепловитрати тіла за рахунок:

А. *Конвекції

В. Конвекції і кондукції

С. Конвекції і випаровування

D. Проведення і випаровування

Е. Випаровування

35. Оптимальна температура для житлових, громадських і адміністративно-побутових приміщень в холодний період року нормується в межах:

А. *20-22 оС

В. 19-20 оС

С. 18-20 оС

D. 16-18 оС

Е. 14-16 оС

36. Про ступінь забруднення повітря приміщень продуктами життє-діяльності організму свідчить:

А. *Збільшення кількості вуглекислого газу

В. Зменшення кількості азоту

С. Зменшення кількості інертних газів

D. Зменшення кількості кисню

Е. Підвищення вологості

37. Який метод найбільш широко використовується в санітарній практиці для визначення концентрації СО2 у повітрі приміщень?

А. *Лунге-Цекендорфа

В. Суботіна-Нагорського

С. Прохорова

D. Калмикова

Е. Реберга-Винокурова

38. Знаючи об’єм приміщення і фактичну кратність повітрообміну, можна визначити:

А. *Фактичний об’єм вентиляції

В. Фактичну концентрацію СО2 у приміщенні

С. Необхідний об’єм вентиляції

D. Кількість людей у приміщенні

Е. Допустиму концентрацію СО2 у приміщенні.

39. Співставляючи необхідний та фактичний об’єм вентиляції, оцінюють:

А. *Ефективність вентиляції

В. Фактичну концентрацію СО2 у приміщенні

С. Фактичну кратність повітрообміну

D. Фактичний об’єм вентиляції

Е. Необхідну кратність повітрообміну

40. У стані спокою одна людина за одну годину виділяє таку кількість СО2:

А. *21,6 л

В. 16,2 л

С. 12,1 л

D. 30,0 л

Е. 40,0 л

41. В основу наукового обгрунтування норм житлової площі покладені:

А. *Необхідний об’єм вентиляції і кратність повітрообміну

В. Фактичний об’єм вентиляції і кратність повітрообміну

С. Необхідний об’єм і концентрація СО2 в приміщенні

D. Допустима концентрація СО2 і необхідна кратність

Е. Допустима концентрація СО2 і необхідний об’єм вентиляції

42. Клас розрахований на 30 учнів. Площа його 50 м2, висота – 3 м. У класі є три вікна з кватирками площею 0,6×0,45 м кожна, швидкість руху повітря становить 0,5 м/с. Які показники вентиляції можна оцінити?

А. *Усі названі показники

В. Фактичний об’єм вентиляції, коефіцієнт аерації

С. Фактичну кратність обміну повітря

D. Необхідну кратність обміну повітря

Е. Необхідний об’єм вентиляції

РОЗДІЛ 2. „ГІГІЄНА ВОДИ ТА ГРУНТУ”

1. Які з цих джерел при централізованому водопостачанні не потребують очистки і тільки інколи необхідне знезараження або спеціальні методи обробки:

А. *Міжпластові напірні води

В. Міжпластові ненапірні води

С. Грунтові води

D. Відкриті природні водойми

Е. Штучні водосховища

2. Для децентралізованого водопостачання за рахунок шахтних колодязів найчастіше використовують:

А. *Грунтові води

В. Міжпластові ненапірні води

С. Міжпластові ненапірні і напірні води

D. Міжпластові напірні води

Е. Верховодку

3. Санація шахтного колодязя – це комплекс заходів, який включає:

А. *Ремонт, очищення та дезинфекцію колодязя

В. Очищення та дезинфекцію колодязя

С. Ремонт та дезинфекцію колодязя

D. Дезинфекцію води у колодязі

Е. Очищення та ремонт колодязя

4. Підвищується навантаження на серцево-судинну систему при систематичному вживанні:

А. *Солоної та солонуватої води

В. Мало мінералізованої

С. Солонуватої

D. Солоної

Е. Прісної води

5. Про давнє забруднення органічного походження водойми свідчить підвищена кількість у ній:

А. *Нітратів

В. Нітритів

С. Амонійних солей

D. Амонійних солей і нітритів

Е. Амонійних солей, нітритів і нітратів

6. Колірність (природна властивість води) зумовлена:

А. *Наявністю у воді гумінових речовин

В. Наявністю у воді органічних речовин

С. Наявністю у воді стоків підприємств

D. Наявністю у воді господарсько-побутових стоків

Е. Стоків з сільськогосподарських ланів

7. Які з цих джерел при централізованому водопостачанні не потребують очистки і тільки інколи необхідне знезараження або спеціальні методи обробки:

А. *Міжпластові напірні води

В. Міжпластові ненапірні води

С. Грунтові води

D. Відкриті природні водойми

Е. Штучні водосховища

8. Колодязь необхідно розташовувати за нахилом місцевості вище всіх джерел забруднення на відстані не менше:

А. *30-50 м

В. 60 м

С. 70 м

D. 80 м

Е. 90 м

9. Кількість бактерій кишкових паличок при централізованому водопостачанні і колі-індекс при децентралізованому водопостачанні повинні бути не більше:

А. *3 і 10

В. 20 і 30

С. 10 і 20

D. 100 і 400

Е. 1 і 3

10. При диспансерному огляді населення міста у 25% обстежених осіб виявлено ознаки флюорозу: плямиста емаль зубів, у частини обстежених – генералізований остеосклероз з кальцифікацією міжхребетних зв’язок. Яка найбільш імовірна причина виникнення флюорозу?

А. *Надмірний вміст фтору у ґрунті і воді

В. Недостатній вміст фтору у ґрунті і воді

С. Недостатнє надходження фтору в організм з чаєм

D. Надмірний вміст фтору у рослинних продуктах

Е. Недостатній вміст фтору у тваринних продуктах

11. У місті N для поліпшення якості води використовували методи очищення і знезаражування. Який з наведених методів може використовуватись для знезараження води на сучасних водогонах?

А. *Озонування

В. Коагуляція

С. Фільтрація

D. Кип’ятіння

Е. Дезактивація

12. Під час лабораторного аналізу питної води з артезіанської свердловини встановлено, що прозорість складає 50 см, кольоровість – 20о, каламутність – 0,5 мг/дм3, запах і присмак – 1 бал, загальна твердість – 12,5 мг-екв/дм3, вміст фтору – 1,5 мг/дм3, окиснюваність – 0,7 мг/дм3, колі-індекс – 2, число бактерій в 1 см3 води – 10 КУО/см3. Який метод обробки води необхідно провести з метою покращення якості води?

А.*Пом’якшення

В. Дезодорація

С. Дефторування

D. Знезаражування

E. Освітлення

13. Проведено дослідження води, яка відібрана з шахтної криниці. Встановлено: прозорість – 18 см, кольоровість - 150, запах – 3 бали, окиснюваність – 8 мг/дм3, вміст азоту амонійного - 0,4 мг/ дм3, нітратів- 59 мг/дм3, число бактерій в 1 см3 – 500 КУО/ см3, число бактерій групи кишкових паличок – 12 КУО/дм3. Оцініть якість питної води.

А. *Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідно провести санацію колодязя

В. Вода відповідає гігієнічним вимогам

С. Вода відповідає гігієнічним вимогам , необхідна її очистка

D. Вода відповідає гігієнічним вимогам, необхідне її знешкодження

Е. Вода відповідає гігієнічним вимогам, необхідна її дезактивація

14. До загальних методів поліпшення якості води на водогонах не належить:

А. *Опріснення

В. Знебарвлення

С. Освітлення

D. Знезараження

Е. Освітлення та знебарвлення

15. Яка з цих споруд не має відношення до очистки води ?

А. *Озонатор

В. Резервуар-відстійник

С. Змішувач

D. Камера реакції

Е. Фільтри

16. Пом’якшення води на водогонних спорудах здійснюється шляхом фільтрації її через:

А. *Іонообмінні смоли

В. Вугільні фільтри

С. Шар піску

D. Біологічну плівку

Е. Перманганат калію

17. Для освітлення і знебарвлення води на водогонах найчастіше використовують обробку:

А. *Коагулянтами

В. Хлором

С. Перманганатом калію

D. Озоном

Е. Іонітами

18. При повільній фільтрації на біологічній плівці затримуються бактерії в кількості до:

А. *99 %

В. 80 %

С. 70 %

D. 65 %

Е. 60 %

19. До найефективніших методів очистки води на водогонах відносять:

А. *Коагуляцію

В. Озонування

С. Електроліз

D. Гіперфільтрацію

Е. Аерування

20. Фторування води необхідно проводити при концентрації фтору у воді менше, ніж:

А. *0,5 мг/л

В. 0,7 мг/л

С. 0,9 мг/л

D. 1,0 мг/л

Е. 1,5 мг/л

21. Який з цих методів знезараження води на водогінних спорудах є найбільш доступним, дешевим і надійним.

А. *Хлорування

В. Кип’ятіння

С. Опромінення УФ-променями

D. Озонування

Е. Обробка 10 % розчином йоду

22. Надійний бактерицидний ефект хлорування досягається в тому разі, якщо після 60 хвилин знезаражування у воді залишається вільного хлору:

А. *0,3-0,5 мг/л

В. До 0,3 мг/л

С. 0,6-0,7 мг/л

D. 0,1 мг/л

Е. 0,7 мг/л

23. Вода набуває блакитного відтінку і приємного подібного до джерельної, смаку при знезараженні і методом:

А. *Озонування

В. Кип’ятіння

С. Опромінення УФ-променями

D. Хлорування

Е. Обробка 10 % розчином йоду

24. Про надійне знезараження води свідчить:

А. *Залишковий вільний хлор

В. Хлорпотреба води

С. Зв’язаний хлор

D. Хлорпоглинання води

Е. Активність хлору

РОЗДІЛ 3. „ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ”

1. Добові енерговитрати організму не залежать від:

А. *Калорійності добового раціону

В. Витрат енергії на травлення їжі

С. Фізичних та емоційних навантажень

D. Величини основного обміну

Е. Клімато-погодних умов місцевості

2. Коефіцієнт фізичної активності для першої групи працездатного населення становить:

А. *1,4

В. 2,2

С. 1,9

D. 1,6

Е. 2,3

3. До третьої групи працездатного населення (в залежності від фізичної активності) належать:

А. *Слюсарі, лікарі-хірурги, продавці продтоварів.

В. Агрономи, медсестри, продавці промтоварів

С. Агрономи, медсестри, продавці продтоварів

D. Науковці, агрономи, медсестри

Е. Педагоги, диспетчери, студенти

4. Який відсоток загальних енерговитрат повинен покриватись за рахунок білків:

А. *12 %

В. 18-20 %

С. 25 %

D. 30 %

Е. 63 %

5. В добовому раціоні жири рослинного походження від загальної кількості жирів повинні становити:

А. *30 %

В. 18-20 %

С. 12 %

D. 55 %

Е. 63 %

6. Найбільшу енергетичну цінність мають:

А. *Жири і вироби зі злаків і бобових

В. Жири і м’ясо

С. Жири і риба

D. М’ясо і риба

Е. Овочі і фрукти

7. Незамінні амінокислоти у співвідношеннях близьких до оптимальних для людського організму містяться у таких продуктах:

А. *М’ясо, риба, молоко

В. М’ясо, овочі, молоко

С. М’ясо, яйця, фрукти

D. Фрукти, овочі, ягоди

Е. Фрукти, овочі, молоко

8. Найбільша кількість крохмалю міститься в:

А. *Злакових, бобових, картоплі

В. Овочах і картоплі

С. Овочах і бобових

D. Картоплі, овочах, фруктах

Е. Овочах, фруктах, ягодах

9. Яка з цих речовин зв’язує холестерин, важкі метали та інші токсичні речовини і виводить їх з організму ?

А. *Пектини

В. Клітковина

С. Пектини і клітковина

D. Крохмаль

Е. Рафінований цукор

10. Тривалість перебування їжі в шлунку і відчуття ситості залежить від вмісту в їжі:

А. *Жирів, білків, вуглеводів

В. Білків, вуглеводів, клітковини

С. Вуглеводів, жирів, клітковини

D. Клітковини, пектинів, крохмалю

Е. Пектинів, жирів, білків

11. При чотирьохразовому харчуванні калорійність раціону повинна розподілятись між прийомами їжі у такий спосіб:

А.* І снід.-25%, ІІ снід.–10-15%, обід–35-40%, вечеря-25%.

В. І снід.–10-15%, ІІ снід.–25%, обід–35-40%, вечеря-25%.

С. І снід.–30%, ІІ снід.–10%, обід–40%, вечеря-20%.

D. І снід.–20-25%, ІІ снід.–15%, обід–40-45%, вечеря-20%.

Е. І снід.–10-15%, ІІ снід.–25%, обід–35-40%, вечеря-25%.

12. При збалансованому харчуванні співвідношення білків:жирів:вуглеводів повинно бути:

А. *1:1:5,8

В. 0,9:1:4

С. 1:2:6

D. 1:1:4

Е. 1:1,5:5,6

13. Який відсоток добових енерговитрат повинен покриватися за рахунок білків?

А. *11%

В. 25%

С. 30%

D. 56%

Е. 64%

14. Який відсоток добових енерговитрат повинен покриватися за рахунок жирів?

А. *25%

В. 11%

С. 30%

D. 56%

Е. 64%

15. Меню-розкладка в організованих колективах складається на:

А. *1 тиждень

В. 2 дні

С. 1 день

D. 1 місяць

Е. квартал

16. Для нормального обміну речовин у кістках і м’яких тканинах необхідне поєднання таких хімічних елементів як:

А. *Магній і калій

В. Калій і кальцій

С. Фосфор і кальцій

D. Мідь і залізо

Е. Мідь і калій

17. При трьохразовому харчуванні калорійність раціону повинна розподілятись між прийомами їжі у такий спосіб:

А.*Сніданок - 30%, обід - 45%, вечеря - 25%

В. Сніданок - 25%, обід - 50%, вечеря - 25%

С. Сніданок - 25%, обід - 45%, вечеря - 30%

D. Сніданок - 30%, обід - 55%, вечеря - 15%

Е. Сніданок - 25%, обід - 55%, вечеря - 20%

18. Який відсоток добових енерговитрат повинен покриватися за рахунок вуглеводів?

А. 64%

В. 25%

С. 30%

D. 56%

Е. 11%

19. В яких продуктах багато фосфору?

А. *Сирах, бобових, крупах, м’ясі

В. Рибі, яйцях, м’ясі

С. Овочах, фруктах, молоці

D. Картоплі, фруктах, молоці

Е. Крупах, рибі, яйцях

20. Енергетична цінність і нутрієнтний склад кожного продукту, згідно меню-розкладки розраховують користуючись:

А. *Таблицями хімічного складу харчових продуктів

В. Даними анкети

С. Технологічними картами

D. Нормами харчування

Е. Результати лабораторного дослідження

21. Для визначення масово-ростових показників необхідні такі дані:

А. *Стать, ріст і вік

В. Стать і маса тіла

С. Ріст і маса тіла

D. Вік і маса тіла

Е. Стать, ріст і конституція

22. Чому дорівнює калоричний коефіцієнт для прибавки маси тіла на 1 кг?

А. *6800 ккал

В. 3000 ккал

С. 4100 ккал

D. 4800 ккал

Е. 2500 ккал

23. Яке з цих аліментарних захворювань пов’язане з переїданням?

А. *Панкреатит

В. Гіповітаміноз

С. Квашиоркор

D. Гастрит

Е. Виразка шлунку

24. До соматометричних показників відносять:

А. *Визначення зросту

В. Визначення конституції

С. Визначення деформації хребта

D. Визначення гармонійності статури

Е. Визначення плоскостопості

25. Який з цих категорій харчового статусу не входить в класифікацію?

А. *Загальний

В. Оптимальний

С. Надлишковий

D. Недостатній

Е. Звичайний

26. Кількісна повноцінність добового харчового раціону їжі передбачає:

А. *Відповідність калорійності енерговитратам організму

В. Оптимальний вміст всіх харчових речовин

С. Оптимальну кількість і співвідношення харчових речовин

D. Оптимальне співвідношення харчових речовин

Е. Оптимальна кількість біологічно-активних речовин

27. Які з цих даних при оцінці харчового статусу не є об’єктивними?

А. *Анкетні

В. Клінічні

С. Фізіометричні

D. Біохімічні

Е. Стоматоскопічні

28. Чому дорівнює калоричний коефіцієнт для втрати маси тіла на 1 кг?

А. *4100 ккал

В. 3000 ккал

С. 2500 ккал

D. 4800 ккал

Е. 6800 ккал

29. До фізіометричних показників не належить:

А. *Визначення товщини жирової складки

В. Визначення станової динамометрії

С. Визначення ручної динамометрії

D. Визначення частоти дихання і пульсу

Е. Ергометрія

30. Для визначення ідеальної маси тіла за формулою Брейтмана необхідно знати:

А. *Зріст (в см)

В. Зріст і вік

С. Зріст (в см) і фактичну масу

D. Зріст, вік, стать

Е. Зріст і стать

31. До методів контролю за повноцінністю харчування як окремих осіб, так і організованих колективів не відноситься:

А. *Оцінка фактичного харчування

В. Виявлення аліментарних захворювань

С. Визначення чи розрахунок енерговитрат

D. Визначення чи розрахунок енергії основного обміну

E. Оцінка харчового статусу

32. Лікар виявив у жінки ознаки остеомаляції та остеопорозу, а в добовому раціоні - нестачу вітаміну. Якими продуктами необхідно поповнити раціон жінки з метою недопущення погіршення її стану?

А. *Печінка морських риб, жовток яйця, риб’ячий жир

В. Печінка тварин, молоко, м’ясо

С. Молоко, молочні продукти

D. Соняшникова олія, житній хліб

Е. Молоко, яйця, житній хліб

33. Хворому з ознаками гіповітамінозу А призначена рослинна дієта, до складу якої входить ряд продуктів: цибуля зелена, перець червоний солодкий, салат, горошок зелений, морква. Які з перерахованих продуктів є основним джерелом каротину?

А. *Морква

В. Перець червоний солодкий

С. Салат

D. Горошок зелений

Е. Цибуля зелена

34. До жиророзчинних вітамінів належать:

А. *Вітаміни А, Д, Е, К

В. Вітаміни С, група В

С. Вітаміни А, Д, С, В

D. Вітаміни С, А, Е, К

Е. Вітаміни А, Д, Е, група В

35. Засвоєння ß-каротину покращується, якщо продукти, які містять цей вітамін, вживати:

А. *Сирими разом з олією

В. Підсмаженими на олії

С. Відвареними

D. Підтушеними

Е. Сирими

36. Потреба організму людини у вітамінах зростає при:(вибрати неправильну відповідь):

А. *У зимово-весняний період

В. Ендокринних розладах

С. Інфекційних захворюваннях

D. Нервово-психічному напруженні

Е. Важкій фізичній роботі

37. Згідно наказу МОЗ України в лікувальних закладах повинна проводитись щоденна, цілорічна вітамінізація готових страв аскорбіновою кислотою. Вкажіть кількість аскорбінової кислоти для жінок, що годують груддю?

А. *120 мг

В. 100 мг

С. 90 мг

D. 80 мг

Е. 70 мг

38. Нормальна кишкова мікрофлора з переважанням в ній біфідобактерій після вживання молока формується завдяки вмісту в ньому:

А. *Лактози

В. Жирів

С. Казеїну, альбуміну

D. Білків

Е. Кальцію, фосфору, заліза

39. Який з цих продуктів посилює перистальтику кишок і володіє послаблювальною дією ?

А. *Одноденне кисле молоко

В. Кефір

С. Молоко

D. Ряжанка

Е. Дво-триденне кисле молоко

40. Для визначення густини молока використовують:

А. *Лактоденсиметр

В. Прилад Журавльова

С. Прилад „Новус”

D. Прилад „Рекорд”

Е. Бутирометр

41. Визначення свіжості молока проводять за допомогою:

А. *Кип’ятіння

В. Бутирометра

С. Лактоденсиметра

D. Приладу „Рекорд”

Е. Розчину Люголя

42. Закріплювальну дію має:

А. *Дво-триденне кисле молоко

В. Кефір

С. Одноденне кисле молоко

D. Ряжанка

Е. Молоко

43. До органолептичних властивостей молока не належить визначення:

А. *Кислотності

В. Запаху

С. Кольору

D. Консистенції

Е. Смаку

44. Який з цих продуктів засвоюється важче ?

А. *Молоко

В. Кефір

С. Кисле молоко

D. Ряжанка

Е. Кисломолочні продукти

45. Цінність жиру молока зумовлена наявністю в ньому:

А. *Ліпідів, ретинолу і кальциферолу

В. Лактози

С. Кальцію, фосфору, заліза

D. Казеїну і альбуміну

Е. Рибофлавіну, піридоксину

46. Молоко рекомендують особам, які хворіють на нефрит і мають набряки тому, що в ньому мало:

А. *Солей

В. Вуглеводів

С. Білків

D. Жирів

Е. Фосфору, кальцію

47. Під час лабораторного дослідження молока встановлено, що кислотність становить 17о за Тернером. Дайте оцінку якості молока.

А. *Відповідає вимогам ДСТУ

В. Не відповідає вимогам ДСТУ за жирністю

С. Не відповідає вимогам ДСТУ за густиною

D. Не відповідають за кислотністю

Е. Розведене молоко

48. У лабораторію для проведення дослідження надійшла проба молока. Встановлено такі дані: колір – білуватий, запах - без особливостей, присмак, характерний для молока, густина - 1,030 г/см3, кислотність -350 Т, жирність - 3,2%. Оцініть якість молока.

А. *Молоко недоброякісне

В. Молоко доброякісне

С. Молоко зниженої якості

D. Молоко фальсифіковане

Е. Молоко умовно-придатне

49. З висівками майже повністю втрачаються :

А. *Білки, мінеральні солі, вітаміни групи В

В. Білки, жири, вітаміни групи В

С. Мінеральні солі, клітковина

D. Клітковина, білки, жири

Е. Білки, вуглеводи

50. При випіканні хліба можуть вижити лише:

А. *Спори бактерій і плісневих грибів

В. Вегетативні форми мікроорганізмів

С. Вегетативні форми і віруси

D. Стафілококи і стрептококи

Е. Віруси

51. Який прилад використовують для визначення пористості хліба?

А. *Прилад Журавльова

В. Прилад „Новус”

С. Прилад „Рекорд”

D. Лактоденсиметр

Е. Бутирометр

52. Із загальної кількості вітамінів в зернових культурах переважають:

А. *Вітаміни групи В

В. Водорозчинні вітаміни

С. Вітамін С

D. Жиророзчинні вітаміни

Е. Ретинол і ß-каротин

53. Високим вмістом вуглеводів, добрим засвоєнням харчових речовин і легким перетравлюванням характеризуються хлібобулочні вироби виготовлені з борошна, що містить переважно:

А. *Ендосперм

В. Оболонки і ендосперм

С. Зародки і ендосперм

D. Оболонки і зародок

Е. Зародки, оболонки, ендосперм

54. Через який час після виходу з печі повинні визначатися фізико-хімічні показники хлібобулочних виробів?

А. *1 – 3 години

В. 4 години

С. 6 годин

D. 12 годин

Е. 24 години

55. У харчуванні хворих дітей повинен переважати хліб, виготовлений з борошна, що містить:

А. *Ендосперм

В. Оболонки

С. Зародки і ендосперм

D. Зародки, ендосперм, оболонки

Е. Оболонки і зародки

56. За якими показниками оцінюють стан внутрішньої поверхні консервної бляшанки? Виберіть невірну відповідь.

А. *Колір покриття

В. Ступінь поширення темних плям

С. Мармуровість

D. Ступінь цілісності лаку та емалі

Е. Стан гумових прокладок

57. В якому рядку маркування консерви наводиться дата виготовлення?

А. *1 рядок

В. 3 рядок

С. 1 і 2 рядок

D. 2 і 3 рядок

Е. 4 рядок

58. Які показники визначаються при органолептичному дослідженні консервів? Виберіть невірну відповідь.

А. *Наповнення банки

В. Колір продукту

С. Зовнішній вигляд продукту

D. Смак і запах продукту

Е. Консистенція продукту

59. Який метод консервування продуктів відносять до фізичних?

А. *Стерилізація

В. Маринування

С. Цукрування

D. Соління

Е. Консервування за допомогою антисептичних засобів

60. Найкращими видами консервування харчових продуктів з гігієнічної точки зору вважається:

А. *Охолодження і заморожування

В. Стерилізація і заморожування

С. Стерилізація і пастеризація

D. Соління і маринування

Е. Висушування

61. Здуття внаслідок газовиділень мікроорганізмів, що залишились життєздатними при порушенні технології стерилізації консервів, це:

А. *Мікробіологічний бомбаж

В. Механічний бомбаж

С. Фізико-хімічний бомбаж

D. Фізичний бомбаж

Е. Хімічний бомбаж

62. Які з нижче перелічених даних повинні бути нанесені на кришку консерви?

А. *Дата виготовлення продукту

В. Найменування продукції

С. Нормативно-технічна документація

D. Сорт продукції

Е. Маса нетто

63. Метод консервування в асептичних умовах використовується для виготовлення консервів з таких продуктів:

А. *Молока і дитячого харчування

В. Молока і молочних продуктів

С. М’яса і м‘ясопродуктів

D. Овочів

Е. Риби

64. У якому рядку маркування консерви наводиться номер підприємства-виробника?

А. *2 рядок

В. 3 рядок

С. 1 і 2 рядок

D. 2 і 3 рядок

Е. 1 рядок

65. До біологічного способу консервування продуктів належить:

А. *Квашення

В. Пастеризація

С. Висушування

D. Пресерви

Е. Маринування

66. При якому методі консервування молока зберігається його харчова цінність, а термін зберігання в пакетах збільшується до 30 діб?

А. *Стерилізація в асептичних умовах

В. Стерилізація

С. Висушування

D. Сублімаційне сушіння

Е. Пастеризація

67. Здуття внаслідок перегрівання або перемерзання вмісту консервної бляшанки, це:

А. *Фізичний бомбаж

В. Механічний бомбаж

С. Біологічний бомбаж

D. Мікробіологічний бомбаж

Е. Хімічний бомбаж

68. Який з цих методів консервування продуктів не відноситься до хімічних?

А. *Стерилізація

В. Цукрування

С. Маринування

D. Соління

Е. Консервування за допомогою антисептичних засобів

69. Під час огляду банки консервів було виявлено, що причиною бомбажу є деформація банки. Який це вид бомбажу?

А. *Механічний

В. Мікробіологічний

С. Змішаний

D. Деформуючий

Е. Фізичний

70. На практиці розрізняють 4 види бомбажу консервів. Який з них названий невірно?

А. *Фізико-хімічний бомбаж

В. Механічний бомбаж

С. Мікробіологічний бомбаж

D. Фізичний бомбаж

Е. Хімічний бомбаж

71. Під час розслідування випадку харчового отруєння, з блювотних мас потерпілих та харчових продуктів, висіяли Proteus vulgaris. Які умови необхідні для виникнення даного отруєння?

А. *Кількість мікроорганізмів 105-109 в 1 г продукту

В. Велика кількість мікроорганізмів в продуктах

С. Велика кількість токсину в продуктах

D. Анаеробні умови зберігання харчового продукту

E. Порушення правил реалізації продуктів

72. Під час розслідування випадку масового харчового отруєння з матеріалу від хворого та харчових продуктів висіяли Str. fаеcalis. Які продукти найбільш імовірно послужили причиною цього отруєння?

А. *Холодець, салат, паштет

В. Молоко і молочні продукти

С. Кондитерські вироби з кремом

D. Консерви домашнього приготування

E. Овочеві салати, тушонки

73. Під час розслідування випадку харчового отруєння, з крові потерпілого і харчових продуктів(шинка, рибний балик),виділили Сl.botulinum. До якої підгрупи згідно класифікації належить дане харчове отруєння?

А.*Бактеріальні токсикози

В. Мікотоксикози

С. Токсикоінфекції

D. Міксти

Е. Мікробного походження

74. Під час розслідування випадку харчового отруєння, з блювотних мас потерпілих та залишків їжі, висіяли Proteus vulgaris. До якої підгрупи згідно класифікації належить дане отруєння?

А. *Токсикоінфекції

В. Мікотоксикози

С. Бактеріальні токсикози

D. Міксти

Е. Мікробного походження

75. Які з цих мікроорганізмів викликають харчові отруєння змішаної етіології ?

А. *Staphylococcus aureus, bac.cereus

B. Proteus mirabilis, bac.cereus

C. Proteus mirabilis et vulgaris

D. Cl. botulinum, bac.cereus

E. Cl. botulinum, staphylococcus aureus

76. Науково-методичне та організаційне керування дієтхарчуванням у лікарні покладається на :

А. *Лікаря-дієтолога

В. Головного лікаря

С. Дієтсестру

D. Інженера-технолога

Е. Завідувача харчового блоку

77. Доброякісність продуктів, що надходять на склад, перевіряє:

А. *Працівник комори

В. Лікар-дієтолог

С. Дієтсестра

D. Інженер-технолог

Е. Завідувач харчового блоку

78. Якість продуктів, що видають на кухню, контролюють:

А. *Шеф-кухар і завідувач харчового блоку

В. Дієтсестра і лікар-дієтолог

С. Дієтсестра і завідувач харчового блоку

D. Головний лікар і лікар-дієтолог

Е. Шеф-кухар і лікар-дієтолог

79. Яку температуру повинні мати перші страви при роздачі хворим:

А. *не менше, ніж 75оС

В. не менше, ніж 70оС

С. не менше, ніж 65оС

D. не менше, ніж 60оС

Е. не менше, ніж 50оС

80. Результати огляду продуктів під час надходження їх на склад харчоблоку заносять у:

А. *Контрольний журнал комори

В. Санітарний журнал

С. Контрольний журнал готової їжі

D. Журнал С-вітамінізації

Е. Журнал лабораторних аналізів

82. Які з цих приміщень харчового блоку не належать до виробничих?

А. *Холодильні камери для продуктів

В. Заготівельні для м’яса і риби

С. Мийна для кухонного посуду

D. Кухня-варочна і холодний цех

Е. Заготівельні для риби і овочів

83. До складських приміщень харчового блоку належать:

А. *Холодильні камери для продуктів

В. Варильний цех

С. Мийна для кухонного посуду

D. Заготівельні для м’яса і риби

E. Заготівельні для риби і овочів

РОЗДІЛ 4. "ГІГІЄНА ПРАЦІ"

1. Який клас умов не відноситься до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності?

А. *Умови праці звичайні

В. Умови праці оптимальні

С. Умови праці припустимі

Д. Умови праці шкідливі

Е. Умови праці небезпечні

2. На території міста відмічено підвищений рівень марганцю в атмосферному повітрі, питній воді та продуктах харчування сільськогосподарського походження. Яка дія вказаних чинників на здоров’я населення?

А. *Комплексна

В. Комбінована

С. Поєднана

D. Синергічна

E. Роздільна

3. На залізничній станції, де проводиться розвантаження вагонів з пеком, при фізіолого-гігієнічному дослідження характеру роботи вантажників, що вручну лопатою розбивають запечену масу і переплавляють її, встановлено, що їх праця відноситься до третього ступеня важкості. За яким із перерахованих критеріїв могла бути проведена оцінка важкості працівників вантажників?

А. *Максимальна маса вантажу, що переміщується

В. Величина статичного навантаження за зміну

С. Час активних дій, % до тривалості зміни

D. Час пасивного спостереження, % до тривалості зміни

E. Інтелектуальне навантаження

4. У слюсаря-складальника, що працює на пайці деталей припоєм, скарг на стан здоров’я не було. При поглибленому медичному огляді виявлено ознаки астено-вегетативного синдрому, в крові – еритроцити з базофільною зернистістю і дещо підвищена кількість ретикулоцитів, у сечі – підвищений вміст дельта-амінолевулінової кислоти. На яке професійне отруєння вказує комплекс зазначених симптомів?

А.*Свинцем

В. Марганцем

С. Ртуттю

D. Оловом

E. Етанолом

5. На підприємстві з виробництва синтетичних миючих засобів зросла кількість випадків захворювань ринітами, вазоринітами, фарингітами, дерматитами. У повітрі робочої зони присутній пил миючих засобів. Фахівці вважають, що клінічні прояви і ріст захворюваності обумовлений впливом пилу. Які особливості дії пилу лежать в основі патогенезу?

А. *Алергічна дія

В. Загальнотоксична дія

С. Фіброгенна дія

D. Канцерогенна дія

E. Мутагенна дія

6. Робітники гранітного кар’єру працюють в умовах високої запиленості, що сприяє виникненню силікозу, причиною якого є наявність у складі пилу:

А. *Двоокису кремнію

В. Оксиду алюмінію

С. Оксиду вуглецю

D. Оксидів азоту

E. Двоокису сірки

7. Робітники холодильних цехів рибних промислів працюють в умовах низьких температур оточуючого повітря – від -5 до -15 оС. Які з перерахованих змін в організмі робітників є найбільш характерними і провідними при зазначених впливах?

А. *Звуження судин шкіри і м’язів

В. Збільшення споживання кисню

С. Прискорення дихання

D. Зміни систолічного об’єму крові

E. Зміни хвилинного об’єму крові

8. Ефективним заходом попередження виникнення пневмоконіозів у робітників, які працюють в умовах підвищеної запиленості, є максимальне зменшення вмісту пилу в зоні дихання працюючих. Цього можна досягти шляхом:

А.*Дистанційного керування технологічним процесом з інших приміщень

В. Розбавлення запиленого повітря чистим

С. Встановлення перегородок між різними видами обладнання, яке є джерелом пилу

D. Організації провітрювань робочих приміщень протягом робочого дня

E. Зрошення повітря водою

9. Робітники працюють в умовах високої запиленості. Для виникнення професійних пилових захворювань мають значення хімічні (вміст двооксиду кремнію) та фізичні властивості аерозолів пилу. Яка головна фізична властивість аерозолів пилу з позиції ймовірності виникнення пневмоконіозу?

А. *Дисперсність

В. Намагнічування

С. Електрозарядженість

D. Розчинність

E. Іонізація

10. Робітник зайнятий литтям кольорових металів і сплавів протягом 12 років. У повітрі робочої зони реєструється перевищення ГДК сполук важких металів, оксидів вуглецю й азоту. При проведенні періодичного медичного огляду в нього виявлено астено-вегетативний синдром, різкі болі в животі, запори, біль в ділянці печінки. У сечі – амінолевулінова кислота і копропорфірин. З боку крові – ретикулоцитоз, зниження рівня гемоглобіну. Причиною цих проявів є:

А. *Свинець і його солі

В. Олово

С. Оксид вуглецю

D. Оксид азоту

E. Цинк

11. Водій ремонтував машину в закритому гаражі, після чого звернувся зі скаргами на головний біль, запаморочення, нудота, м’язову слабкість, сонливість. При огляді відзначено прискорення пульсу, дихання, збудження, гіпертензія, манія переслідування. Який найбільш імовірний діагноз?

А. *Інтоксикація оксидом вуглецю

В. Інтоксикація етилованим бензином

С. Посттравматична енцефалопатія

D. Гіпертонічний криз

E. Астено-вегетативний синдром

12. Робітники рибних промислів працюють в умовах низьких температур оточуючого повітря-від -500С до -150С. Захворювання яких органів і систем найчастіше зустрічається у робітників цих виробництв?

А. *Дихальної системи

В. Серцево-судинної системи

С. Крові

D. Печінки

Е. Шлунково-кишкового тракту

13. Хворий 38 років скаржиться на біль і відчуття стиснення у грудях, задишку при фізичному навантаженні, кашель без мокротиння. Об’єктивно: крайова емфізема легень, бронхіт, при роботі з навантаженням-слабо виражена функціональна недостатність дихальної та серцево-судинної системи. Для якої стадії силікозу характерні ці скарги та симптоми?

А. *І стадія

В. ІІ стадія

С. ІІІ стадія

D. Інкубаційний період

Е. Період одужання

14. Під час проведення очисних робіт у шахті концентрація вугільного пилу в повітрі робочої зони складає 45 мг/м3 (ГДК=10 мг/м3 ). Розвиток якого професійного захворювання органів дихання можливий у гірників очисного вибою?

А. *Антракоз

В. Алергічний ринофарингіт

С. Бісиноз

D. Сидероз

Е. Талькоз

15. У повітрі робочої зони ливарника присутній аерозоль конденсації з розміром пилових частинок до 2 нм (90 %), 2-5 нм (2 %), понад 5 нм (6 %). Охарактеризуйте дисперсність пилу.

А. *Дрібнодисперсний

В. Середньодисперсний

С. Крупнодисперсний

D. Ультрадрібнодисперсний

Е. Туман

16. На підприємстві, де виробляється свинцевий сурик, формується бригада лікарів-спеціалістів для проведення періодичного медичного огляду. Хто із спеціалістів повинен бути обов’язково у складі бригади?

А. *Невропатолог

В. Гінеколог

С. Психіатр

D. Дерматолог

Е. Отоларинголог

17. Під час виробництва коксу в повітрі робочої зони концентрація пилу протягом багатьох років перевищує ГДК у 4-8 разів. Назвіть хворобу, розвиток якої найбільш імовірний у працівників даного виробництва.

А. *Антракоз

В. Сидероз

С. Бісиноз

D. Силікоз

Е. Азбестом

18. Заготівельниці автокамер працюють стоячи і нахиляються на кут 32о більше, ніж 300 разів за зміну. Одночасно спостерігають за 5 об’єктами. Тривалість робочих операцій – 2 - 4 с. Активні дії займають 87 % від тривалості зміни. За якими показниками можна визначити монотонність праці?

А. *За тривалістю виконання операції

В. За кількістю нахилів

С. За відсотком активних дій

D. За кількістю об’єктів спостереження

Е. За нахилами тулуба

19. З метою пилостримування і газовидалення на промислових підприємствах використовуються різні засоби, однак їх ефективність не завжди достатня. Чим необхідно керуватися при встановленні періодичності контролю за станом повітря робочої зони?

А.*Станом систем і засобів пилостримування і газовидалення

В. Технологією виробничого процесу

С. Механізмом пилоутворення

D. Класом небезпеки шкідливих речовин, що виділяються

Е. Концентрацією пилу і хімічних речовин у повітрі

20. Вміст пилу в повітрі робочої зони при бурінні свердловини в гранітному кар'єрі перевищує ГДК у 6-10 разів. Бурильник скаржиться на задишку при навантаженні, біль і почуття стиснення у грудях, кашель. Рентгенологічно: посилення дифузійного процесу в паренхімі легень. Зазначені ознаки характерні для пилу, що має наступну дію:

А. *Фіброгенну

В. Алергенну

С. Подразливу

D. Гостро направлену

Е. Канцерогенну

21. Робітники-металурги піддаються впливу нагрівного мікроклімату. Який вид теплової професійної патології можна прогнозувати у робітників?

А. *Перегрів

В. Термічний опік

С. Катаракту

D. Облітеруючий ендартеріїт

Е. Електрофтальмію

РОЗДІЛ 5. «ГІГІЄНА ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ»

1. Оцінка функціональної готовності дітей до навчання у школі передбачає:

А. *Проведення експрес-оцінки функціональних можливостей організму

В. Проведення вимірювання антропометричних величин

С. Проведення оцінки соматоскопічних ознак

D. Проведення вимірювання фізіометричних величин

Е. Оцінювання ознак статевого дозрівання

2. Скільки годин на тиждень відводиться для навчальних занять у класах, де займаються 6-річні діти?

А. *20 годин

В. 15 годин

С. 10 годин

D. 25 годин

Е. 30 годин

3. Який із наведених критеріїв належить до психофізіологічних критеріїв визначення готовності 6-річних дітей до навчання у школі?

А. *Якість вимови звуків

В. Адекватні санітарно-гігієнічні умови

С. Стан здоров'я в момент огляду

D. Окремий блок у школі

Е. Рівень біологічного розвитку

4. Укажіть найгіршу оцінку при виконанні дитиною теста Керна-Ірасека:

А. *5 балів

В. 4 бали

С. 3 бали

D. 2 бали

Е. 1 бал

5. Тривалість уроку в 1 класах загальноосвітніх навчальних закладах становить:

А. *35 хвилин

В. 40 хвилин

С. 45 хвилин

D. 30 хвилин

Е. 25 хвилин

6. Одне із завдань тесту Керна-Ірасека є перемальовування дитиною фрази. Скільки слів повинна містити ця фраза?

А. *3-4

В. 1-2

С. 5-6

D. 8-9

Е. 7-8

7. За допомогою якого тесту оцінюють готовність дитини до сприйняття навичок письма?

А.*Тест «Вирізання кола»

В. Тест на вербально-логічне мислення

С. Тест на механічну пам'ять

D. Тест Керна-Ірасека

Е. Тест на вербально-логічну пам'ять

8. Який із наведених критеріїв відноситься до медичних критеріїв визначення готовності 6-річних дітей до навчання у школі?

А. *Стан здоров'я на момент огляду

В. Якість вимови звуків

С. Адекватне харчування

D. Результат виконання тесту Керна-Ірасека

Е. Окремий майданчик на шкільній ділянці

9. Оцінка функціональної готовності дітей до навчання у школі передбачає:

А. *Поглиблене психофізіологічне обстеження ВНД кожної окремої дитини

В. Поточний санітарний нагляд

С. Зпобіжний санітарний нагляд

D. Комплекс профілактичних заходів

Е. Оздоровчі заходи

10.Яка кількість балів за виконання тесту Керна-Ірасека свідчить про високий рівень готовності дитини до навчання у школі з 6 років?

А. *3-5 балів

В. 6-8 балів

С. 8-10 балів

D. 10-11 балів

Е. понад 11 балів

11. На який колір світла не повинен реагувати піддослідний в ході визначення диференційованої зорово-моторної реакції?

А. *Червоний

В. Білий

С. Чорний

D. Зелений

Е. Голубий

12. При поглибленому щорічному медичному огляді у школяра встановлено: фізичний розвиток середній, міопія - 1,5 Д, 3 рази хворів ГРЗ. З боку інших органів та систем відхилень не виявлено. До якої групи здоров’я необхідно віднести цього школяра?

А. *ІІ група здоров’я

В. ІІІ група здоров’я

С. І група здоров’я

D. IV група здоров’я

Е . V група здоров’я

13. Для оцінки гармонійності фізичного розвитку враховують співвідношення між масою тіла, обводом грудної клітки та зростом дитини. При яких величинах сигмальних відхилень за шкалою регресії фізичний розвиток дітей та підлітків вважається дисгармонійним?

А. Від М-1,1 σR до-2 σR та від М+1,1 σR за рахунок підвищеного відкладення жиру

В. Від М-3 σR до -4 σR

С. Від М+2,5 σR і більше за рахунок підвищеного відкладення жиру

D. Від М-0,5σR до 1,0 σR

Е. Від М+4 σR і більше за рахунок підвищеного відкладення жиру

14. Для вивчення показників фізичного розвитку дітей та підлітків широко використовують антропометричні та фізіометричні методи дослідження. Оберіть з наведеного фізіометричний метод досліджень.

А. *Визначення життєвої ємності легень

В. Вимірювання зросту

С. Визначення форми грудної клітки

D. Визначення форми хребта

Е. Визначення маси тіла

15. У класі середньої школи навчаються 38 школярів протягом року 4 дитини не хворіло зовсім 18 хворіло - 1 раз, 1 дитина - 2 рази, 6 дітей - 3 рази, 5 дітей - 4 рази, 2 дітей - 5 разів, 1 дитина - 6 разів, 1 дитина - 8 раз. Скільки учнів у класі відносяться до групи часто хворіючих дітей?

А. *9 учнів

В. 15 учнів

С. 4 учні

D. 2 учні

Е. 1 учень

16. Під час медичного огляду учнів 7-го класу визначали відповідність біологічного розвитку календарному віку за такими критеріями: щорічне збільшення довжини тіла, осифікація кісток кисті, кількість постійних зубів, розвиток вторинних статевих ознак. Який з перерахованих критеріїв є найбільш інформативним показником біологічного віку?

А. *Осифікація кісток кисті

В. Зріст

С. Щорічне збільшення зросту

D. Кількість постійних зубів

Е. Розвиток вторинних статевих ознак

17. Визначити групу здоров'я школяра, який має ревмокардит у стадії субкомпенсації:

А. *Четверта група

В. П'ята група

С. Перша група

D. Друга група

Е. Третя група

18. Хлопчик 7-ми років має зріст 122 см, масу тіла - 22,4 кг (-0,8 σR), обвід грудної клітки - 62,1см (-0,5 σR). Біологічний рівень розвитку відповідає календарному віку. Функціональні показники в межах М±σ. Розвиток цієї дитини за комплексною методикою можна оцінювати як:

А. *Гармонійний

В. Різко дизгармонійний

С. Пропорційний

D. Дисгармонійний

Е. Нижче гармонійного

19. 9-річний хлопчик має зріст 127 см, масу тіла - 28,2 кг (+0,7 σR), обвід грудної клітки - 63,9 см (+0,6 σR). Дайте оцінку фізичного розвитку дитини за шкалами регресії.

А. *Гармонійний

В. Дисгармонійний

С. Різко дисгармонійний

D. Надмірний

Е. Нижче середнього

20. За учбовим розкладом у 1 класі (діти шестирічного віку) при п’ятиденному робочому тижні всього 20 уроків на тиждень. Перерви між уроками 15 і 20 хвилин, тривалість уроку 45 хвилин. Яке порушення має місце у розкладі?

А. *Велика тривалість уроку

В. Недостатня тривалість уроків

С. Недостатня кількість уроків на тиждень

D. Велика кількість уроків на тиждень

E. Недостатня тривалість перерв

21. Критеріями чого є наступний комплекс ознак: довжина тіла, маса, осифікація скелету, прорізування зубів, ступінь статевого дозрівання?

А. *Біологічного віку

В. Харчового статусу

С. Генетичного розвитку

D. Психічного розвитку

E. Статевого розвитку

← Предыдущая страница | Следующая страница →