Поделиться Поделиться

До якого роду належить ВІЛ?

A. Lentivirus В. Alpharetrovirus
Б. Spumavirus Г. Betaretrovirus
Д. Epsilonretrovirus

Який геном має ВІЛ?

А. Лінійна однониткова нефрагментована РНК В. Двоспіральна РНК
Б. Лінійна однониткова фрагментована РНК Г. Односпіральна ДНК
Д. Дві самостійні нитки РНК

З якими рецепторами клітини взаємодіє ВІЛ?

А. З рецепторами С6 компоненту комплементу В. З рецепторами до Fc-фрагмента Ig
Б. СD-4 Г. СD-8
Д. Із жодним з перерахованих

4. В Україні діагностика ВІЛ-інфекції базується на виявленні:

А. Імунологічних порушень В. Життєздатного ВІЛ
Б. Клінічних проявів Г. Антитіл до ВІЛ
Д. Анамнестичних та епідеміологічних даних

5. Який з способів профілактики ВІЛ-інфекції н е м о ж л и в и й на сьогодні?

А. Санітарно - просвітня робота В. Стороге дотримання режиму обробки медичного інструментарію
Б. Скринініг донорів крові, органів та тканин на інфікованість ВІЛ Г. Запобігання випадкових статевих контактів
Д. Вакцинація

Які методи лабораторної діагностики ВІЛ використовуються на сьогодні ?

А. ІФА В. Реакція непрямої гемаглютинації(РНГА)
Б. Флюоросціюючих антитіл МФА) Г. Реакція зв’язування комплементу (РЗК)
Д. Рекція гальмування гемаглютинації (РГГА)  

7. Які біологічні рідини ВІЛ-інфікованої людини являють найбільшу небезпеку ?

А. Фекалії В. Піт
Б. Кров Г. Слина
Д.Сеча

До якої родини належить вірус імунодефіциту людини?

A. Togaviridae В. Orthomyxoviridae
Б. Paramyxoviridae Г. Retroviridae
Д. Picornaviridae

Який фермент ВІЛ забезпечує створення ДНК копії вірусної РНК?

А. Зворотна транскриптаза В. Інтеграза
Б. Фосфатаза Г. Ліпаза
Д. Протеїнкіназа

Хто відкрив збудника СНІДу?

А. А. Айзекс та О. Обермейер В. К. Фінлей та У.Рід
Б. М. Колеман та Л.О. Зільбер Г. Ф. Леффлер та П. Фрош
Д. Л. Монтаньє та Р. Галло  

“Ретровіруси. ВІЛ.”

2 варіант

1. В Україні діагностика ВІЛ-інфекції базується на виявленні:

А. Імунологічних порушень В. Життєздатного ВІЛ
Б. Клінічних проявів Г. Антитіл до ВІЛ
Д. Анамнестичних та епідеміологічних даних

Хто відкрив збудника СНІДу?

А. А. Айзекс та О. Обермейер В. К. Фінлей та У.Рід
Б. М. Колеман та Л.О. Зільбер Г. Ф. Леффлер та П. Фрош
Д. Л. Монтаньє та Р. Галло  

3.Який з способів профілактики ВІЛ-інфекції н е м о ж л и в и й на сьогодні?

А. Санітарно-просвітня робота В. Стороге дотримання режиму обробки медичного інструментарію
Б. Скринініг донорів крові, органів та тканин на інфікованість ВІЛ Г. Запобігання випадкових статевих контактів
Д. Вакцинація

До якого роду належить ВІЛ?

A. Lentivirus В. Alpharetrovirus
Б. Spumavirus Г. Betaretrovirus
Д. Epsilonretrovirus

З якими рецепторами клітини взаємодіє ВІЛ?

А. З рецепторами С3 компоненту комплемента В. З рецепторами до Fc-фрагмента Ig
Б. СD-4 Г. СD-8
Д. Із жодним з перерахованих

6. Які біологічні рідини ВІЛ-інфікованої людини являють найбільшу небезпеку ?

А. Фекалії В. Піт
Б. Кров Г. Слина
Д.Сеча

Які методи лабораторної діагностики ВІЛ використовуються на сьогодні ?

А. ІФА В. Реакція непрямої гемаглютинації(РНГА)
Б. Флюоросціюючих антитіл МФА) Г. Реакція зв’язування комплементу (РЗК)
Д. Рекція гальмування гемаглютинації (РГГА)  

Який геном має ВІЛ?

А. Лінійна однониткова нефрагментована РНК В. Двоспіральна РНК
Б. Лінійна однониткова фрагментована РНК Г. Односпіральна ДНК
Д. Дві самостійні нитки РНК

До якої родини належить вірус імунодефіциту людини?

A. Togaviridae В. Orthomyxoviridae
Б. Paramyxoviridae Г. Retroviridae
Д. Picornaviridae

Який фермент ВІЛ забезпечує створення ДНК копії вірусної РНК?

А. Зворотна транскриптаза В. Інтеграза
Б. Фосфатаза Г. Ліпаза
Д. Протеїнкіназа

“Ретровіруси. ВІЛ.”

3 варіант

← Предыдущая страница | Следующая страница →