Поделиться Поделиться

З якою метою використовують динамічні ряди?

1. Для оцінки впливу окремих факторів на темп росту

2. Для оцінки тенденції розвитку явищ;

3. Для розрахунку статистичних показників;

4. Для оцінки впливу окремих факторів на динаміку процесу;

40. Виберіть вірне визначення поняття “темп росту динамічного ряду”:

1. Відношення між даним рівнем ряду та попереднім, прийнятого за 100%;

2. Середнє арифметичне ряду;

3. Сума рівнів динамічного ряду;

4. Різниця між кожним рівнем ряду та середньою арифметичною величиною ряду.

41. Для розрахунку екстенсивного показника потрібні такі дані:

1. Частина явища, явище в цілому

2. Середовище, явище в цілому;

3. Частина середовища, частина явища;

4. Жодна з відповідей не є вірною.

42. Суть показників співвідношення:

1. Відношення між різнорідними величинами

2. Розподіл сукупності на її складові частини

3. Частота явища в середовищі, в якому воно відбувається

4. Відношення кожної із порівнювальних величин до вихідного рівня, прийнятого за 1 чи 100%

43. Які показники та величини не можна використовувати для розрахунку показників наочності:

1. Екстенсивні

2. Інтенсивні

3. Співвідношення

4. Середні

44. Наведені дані про динаміку рівня смертності в області та про частоту її в різних районах. На якому графіку не зображають ці дані:

1. Картодіаграма

2. Стовпчикова діаграма;

3. Картограма;

4. Секторна діаграма

Захворюваність дизентерією у районі по місяцях року в абсолютних цифрах склала: січень – 6; лютий – 9; березень – 11; квітень – 10; травень – 16; червень – 23; липень – 19; серпень - 33; вересень – 58; жовтень – 19; листопад – 11; грудень – 5. Всього за рік – 220 випадків. Який вид графічного зображення найбільш наочно покаже помісячні відхилення захворюваності дизентерією від середнього рівня?

1. Радіальна діаграма

2. Картодіаграма;

3. Стовпчикова діаграма

4. Лінійна діаграма

46. Поле графіка це:

1. Місце розташування графічних символів;

2. Геометричні знаки, лінії, фігури, за допомогою яких зображають статистичні дані;

3. Системи координатних сіток;

4. Назва з коротким викладом змісту

47. Види динамічних рядів:

1. Моментні, інтервальні

2. Інкретні, дискретні

3. Ранговані та неранговані

4. Прості та комбіновані

48.Виберіть вірне визначення поняття “абсолютний приріст динамічного ряду”:

1. Різниця між даним рівнем ряду та попереднім

2. Середнє арифметичне ряду

3. Різниця між даним рівнем ряду та рівнем, взятим за основу виражена в процентах

4. Сума рівнів динамічного ряду

Кількість лікарів стоматологів, що обслуговує дитяче населення району М. складає 8. Які дані необхідно мати для обчислення показника співвідношення?

1. Чисельність населення району

2. Чисельність всіх лікарів району

3. Розподіл лікарів за окремими спеціальностями

4. Чисельність лікарів окремих спеціальностей

Можливі помилки при застосуванні відносних величин?

1. Визначення рівня явища на основі екстенсивних показників

2. Розрахунок показників тільки у відсотках

3. Розрахунок показників тільки в проміллях

4. Все вище перераховане є вірним

Який із відносних показників не дасть можливості охарактеризувати зміну явища в часі?

1. Екстенсивності

2. Наочності

3. Співвідношення

4. Інтенсивності

В районі проживає 70 000 населення. З них у віці 0-14 років – 13,0 %, 15 - 49 років – 52,0 %, 50 років і старше – 35,0 %. З допомогою якого виду графічного зображення найдоцільніше зобразити вікову структуру населення району.

1. Секторна діаграма

2. Радіальна діаграма

3. Стовпчикова діаграма

4. Лінійна діаграма

53. Просторові орієнтири графічного зображення це:

1. Системи координатних сіток

2. Геометричні знаки, лінії, фігури, за допомогою яких зображають статистичні дані

3. Місце розташування графічних символів

4. Назва з коротким викладом змісту

Комплексна оцінка областей України за рівнями смертності населення при інфекційних захворюваннях за 1997-2007 роки показала значне коливання від дуже низьких до дуже високих рівнів. Яким графічним зображенням наочно зобразити отримані дані?

1. Картограма

2. Картодіаграма

3. Секторна діаграма

4. Лінійна діаграма

55. Які показники не використовуються для аналізу динамічного ряду:

1. Середнє квадратичне відхилення

2. Темп росту чи зниження

3. Приріст або зменшення ряду

4. Темп приросту чи зменшення

56. Виберіть вірне визначення поняття “динамічний ряд”:

1. Числові значення певної величини в послідовні періоди часу

2. Розмір явища на певний момент часу

3. Розподіл явища на складові частини

4. Структура явища за окремі періоди часу, по територіях

← Предыдущая страница | Следующая страница →