Поделиться Поделиться

Завдання 2. Будова тканин рослинного організму

1. Розгляньте під мікроскопом поперечний зріз стебла. Знайдіть покривну тканину (шкірочку і корок). Зверніть увагу на форму клітин, розташування, на зріз. Побачене замалюйте.

 
  Завдання 2. Будова тканин рослинного організму - Инвестирование - 1


х мікр=

2. Розгляньте твірну тканину стебла(камбій). Виявіть її характерні можливості. Побачене замалюйте.

 
  Завдання 2. Будова тканин рослинного організму - Инвестирование - 2


х мікр=

3. Розгляньте провідні тканини стебла (флоему і ксилему). З’ясуйте особливості будови цієї тканини залежно від її функцій. Побачене замалюйте.

Завдання 2. Будова тканин рослинного організму - Инвестирование - 3

х мікр=

4. Розгляньте механічну тканину (луб’яні волокна). Зверніть увагу на оболонки клітин. Побачене замалюйте.

Завдання 2. Будова тканин рослинного організму - Инвестирование - 4


х мікр=

5. Розгляньте запасаючу тканину стебла(серцевину). Побачене замалюйте.

 
  Завдання 2. Будова тканин рослинного організму - Инвестирование - 5


х мікр=

2.1. Використовуючи результати лабораторної роботи та підручник, заповніть таблицю.

  Місцезнаходження Будова тканини Функції
1. Твірні        
2. Покривні        
3. Провідні а) ксилема;      
б) флоема      
4. Механічні      
5. Основні а)фотосинтезуюча паренхіма;      
б) запасаюча паренхіма      

ВИСНОВОК ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Підпис студента:____________

Підпис викладача:__________

Контрольні запитання

1. Які типи рослинних тканин ви знаєте?

2. У чому полягають особливості рослинних тканин?

3. Що таке твірні тканини?. Які види меристем ви знаєте?

4. Що таке епідерма та корок?

5. Які функції виконує епітеліальна тканина?

6. Які функції може виконувати основна тканина?

7. Які типи тканин характерні для тваринного організму? У чому полягають їх особливості?

8. Що становлять собою епітеліальні тканини?

9. Які види м’язової тканини Вам відомі?

10. Що таке гістологія?


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

ТЕМА: Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду та варіаційної кривої. .

МЕТА: сформувати знання про модифікаційну мінливість, ознайомитися зі статистичними закономірностями модифікаційної мінливості; навчитися варіаційний ряд і графік мінливості досліджуваної ознаки, показати статистичні закономірності модифікаційної мінливості на прикладі використання математичних методів у біології.

ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ : насіння різних рослин(квасолі, кукурудзи, соняшника, жолудів тощо), листя (дуба, клена, липи тощо), лінійка.

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Вивчити мінливість у рослин.

1. Порівняйте кілька рослин одного виду(злаки, насіння квасолі, бульби картоплі тощо) за фенотипом (зовнішній вигляд, розміри тощо). Знайдіть характерні видові ознаки в різних представників. Поясність це явище. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Знайдіть відмінності в будові різних представників рослин одного виду, а також порівняйте з представниками інших видів. Поясніть причини, що обумовлюють і ці відмінності……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Зробіть висновок про внутрішньовидову та міжвидову мінливість……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


← Предыдущая страница | Следующая страница →