Поделиться Поделиться

Завдання 2. Побудувати варіаційний ряд

1. Візьміть не менше 75рослин, які відрізняються за розмірами. Виміряйте довжину листової пластинки у всіх листків. Запишіть результати, розташовуючи їх послідовно від найменших за розміром до найбільших. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Визначте частоту, з якою зустрічається кожне із цифрових значень, і запишіть отримані цифри.

Кількість (довжина)                  
Частота зустрічальності                  

3. Визначте середню величину вказаної ознаки (М)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Зробіть висновок проте, яку мінливість відображає варіаційний ряд. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Завдання 3. Побудувати варіаційну криву.

На основі отриманих раніше даних побудуйте варіаційну криву модифікаційної мінливості; на осі абсцис відкладіть варіанти, а на осі ординат – частоту прояву числових показників ознаки. Дайте характеристику цієї кривої.

                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             

Зробіть висновки, давши відповіді на запитання:

1. Яку закономірність модифікаційної мінливості ви встановили?

2. У яких випадках модифікаційна мінливість установлюється чіткіше: при великій чи при малій статистичній кількості варіант?

3. Які варіанти варіаційного ряду зустрічаються частіше – із середніми значеннями чи з крайніми? …………………………………...................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Підпис студента:____________

Підпис викладача:__________

Контрольні запитання

1. Чому модифікаційну мінливість вважають не спадковою?

2. Які властивості притаманні модифікаційній мінливості?

3. Чому більшість мутацій має адаптивне значення?

4. Що визначає норму реакції організмів?

5. Що таке варіаційний ряд і варіаційна крива?

6. Яка роль генотипу та умов довкілля у формуванні фенотипу особин?

7. Яке біологічне значення модифікаційної мінливості?

← Предыдущая страница | Следующая страница →