Поделиться Поделиться

Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду?

1. Мінімальна і максимальна варіанта

2. Частота варіант

3. Мода і медіана

4. Число спостережень

97. Назвіть складові варіаційного ряду:

1. Варіанти і їх частоти

2. Періоди та відповідні їм рівні

3. Групи та інтервали

4. Середні величини

98. Дайте визначення моди:

1. Числове значення варіаційного ряду, що найчастіше зустрічається

2. Окреме числове значення однорідної сукупності параметрів, явищ тощо

3. Різниця між мінімальним і максимальним значенням варіаційного ряду

4. Числове значення варіаційного ряду, яке ділить його наполовину

5.

99. Назвіть види середніх величин:

1. Середня арифметична, гармонійна, геометрична

2. Показники екстенсивності, інтенсивності, співвідношення і наочності

3. Варіанта, частота, мода, медіана, амплітуда.

4. Проста, зважена, розрахована способом моментів

Який рівень коефіцієнта варіації свідчить про високий ступінь різноманітності варіант ряду?

1. Понад 20 %

2. Понад 10 %

3. Понад 30 %

4. Понад 40 %

101.Особливості дискретного ряду:

1. варіанти представлені тільки цілими числами

2. розміщення варіант у порядку збільшення (зменшення) їх числового значення

3. варіанти представлені тільки цілими числами в результаті виміру

4. варіанти представлені тільки цілими числами в результаті підрахунку

Яка формула застосовується для обчислення середньої арифметичної простої?

Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду? - Инвестирование - 1 Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду? - Инвестирование - 2 Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду? - Инвестирование - 3 Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду? - Инвестирование - 4
1. 2. 3. 4.

Яким символом прийнято позначати частоту?

Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду? - Инвестирование - 5 1. р або ƒ 2. v або х 3. σ або δ 4. mM або mp

Інформація, необхідна для обчислення коефіцієнта варіації?

1. Середня арифметична

2. Частота варіант

3. Амплітуда ряду

4. Число спостережень

Для яких досліджень проводиться оцінка достовірності отриманих результатів?

1. Вибіркових

2. Суцільних

3. Одномоментних

4. Поточних

Що таке інтервал, всередині якого з певною імовірністю знаходиться середня чи відносна величина генеральної сукупності?

1. Довірчі межі

2. Репрезентативність

3. Амплітуда ряду

4. Похибка величин

Яка формула застосовується для визначення граничної помилки?

Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду? - Инвестирование - 6 Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду? - Инвестирование - 7 Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду? - Инвестирование - 8 Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду? - Инвестирование - 9
1. 2. 3. 4.

Якою є ймовірність безпомилкового прогнозу, якщо критерій вірогідності дорівнює 1?

1. 68,3 %

2. 100,0 %

3. 95,5 %

4. 99,7 %

Яка формула застосовується для визначення критерію Стьюдента для середніх величин?

Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду? - Инвестирование - 10 Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду? - Инвестирование - 11 Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду? - Инвестирование - 12 Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду? - Инвестирование - 13
1. 2. 3. 4.

Відмінності результатів дослідження порівнюваних груп є випадковими і несуттєвими. Що це означає?

1. Всі гіпотези підтвердились

2. Нульова гіпотеза не підтвердилася

3. Альтернативна гіпотеза підтвердилася

4. Нульова гіпотеза підтвердилася

← Предыдущая страница | Следующая страница →