Поделиться Поделиться

ІФА з метою виявлення анти-HBsAg антитіл

Компоненти реакції:

1. Специфічний антиген, адсорбований на твердій фазі.

2. Сироватка крові людини, що обстежується.

3. Антиглобулінова сироватка, мічена ферментом пероксидазою хрону.

4. Субстрат.

5. Індикатор.

Принцип ІФА:

ензимна реакція забарвлення
хромогенний субстрат
зв'язування з кон'югатом
анти-людські Ig кон'югат
утворення комплекса антиген+антитіло
антитіло
ІФА з метою виявлення анти-HBsAg антитіл - Инвестирование - 1

Зробіть облік демонстраційної ІФА з метою виявлення анти-HBsAg антитіл, результати досліду та висновок занесіть до таблиці.

   
                                    А  
                                    B  
                                    C  
                                    D  
                                    E  
Висновок ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
                         

Підпис чергового студента __________

Підпис викладача __________________

Практичне заняття ДАТА _______________

Тема. «КЛІТИННА ІМУННА ВІДПОВІДЬ. ІМУННА ТОЛЕРАНТНІСТЬ. РЕГУЛЯЦІЯ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ. ГОЛОВНИЙ КОМПЛЕКС ГІСТОСУМІСНОСТІ»

Питання для підготовки

1. Набута клітинна імунна відповідь: визначення, різновиди. Антигени, які зумовлюють клітинну імунну відповідь.

2. Клітинна імунна відповідь цитотоксичного типу: схема, цитокіни, клітини-ефектори, механізми дії, апоптоз.

3. Захворювання, при яких основна роль належить цитотоксичному типу імунної відповіді.

4. Клітинна імунна відповідь запального типу: схема, цитокіни, клітини-ефектори, механізм дії.

5. Захворювання, при яких провідна роль належить імунній відповіді по типу ГСТ .

6. Первинна та вторинна імунна відповідь. Клітини пам'яті, практичне значення.

7. Імунологічна толерантність : визначення , типи, механізми , практичне використання.

8. Регуляція імунної відповіді в організмі: перелік факторів та механізмів.

9. Головний комплекс гістосумісності: визначення, локалізація, система НLА, номенклатура, функції, роль в імунній відповіді.

Список літератури

1. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для студ. вищ. навч. закл. / за редакцією В.П. Широбокова. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – С. 256 – 259.

2. Ярилин А.А.Основи иммунологии: Учебник.- М.: Медицина, 1999.- С. 21-278; 339-382; 432-439.

2. Якобисяк МІ. Імунологія. / Переклад з польської за ред. проф. В.В.Чоп'як. - Вінниця:Нова книга, 2004.- С.38-39; 97-103; 104-121; 140-149; 221-253; 283-288; 316-327.

3. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: ученик / под ред. А.А. Воробьева. – М.: Медицинское информационное агетнство, 2004. – С. 209-212, 220-225, 227-232, 249-255.

4. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. - М.: МИА, 2001.- С. 244-250; 253-256; 258-261; 271-273; 287-290; 319-320.

5. Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология. – СПб., 2002. – С. 173-176.

6. Поздеев О.К. Медицинская микробиология/ Под редакцией акад. РАМН В.И. Покровского-М.:ГЗОТАР-Мед., 2001. - С. 202-206; 217-218; 221-223; 226-227.

7. Каплін М.М. Імунна система: фізіологія І патологія, навчальний посібник.- Суми: Вид-во СумДУ, 2002.- С. 18-60, 67-69.

8. Климнюк СІ., Ситник І.О., Творко М.С., Широбоков В.П. Практична мікробіологія. -Тернопіль:Укрмедкнига, 2004. - С. 154-156.

9. Иммунология:практикум / Пастер Е.У., Овод В.В., Пазур В.К., Вихоть Н.Е. - К.:Вища школа:изд-во при Киев. ун-те, 1989. - С. 206-211; 220-225.

← Предыдущая страница | Следующая страница →