Поделиться Поделиться

Кір, краснуха, вітряна віспа, скарлатина


1. На 5-й день захворювання у дитини посилився кашель, нежить, з’явився плямисто-папульозний висип за вухами з поступовим впродовж кількох днів розповсюдженням на тулуб та кінцівки. Ці симптоми дозволяють запідозрити:

A* Кір

BСкарлатину

CЕксудативно-катаральний діатез

DВітряну віспу

EМенінгококову інфекцію

2. Хто не може бути джерелом інфекції у разі скарлатини?

AВірусоносій.

BХворий на скарлатину.

CХворий на стрептококцемію.

DХворий на ангіну.

EХворий на стрептококовий назофарингіт.

3 Ви дільнична медсестра. На прийомі дитина 5 років. З анамнезу: захворіла гостро, t(до 38,5(С, кашель, нежить, сльозотеча, світлобоязнь. При огляді на слизовій оболонці щік проти кутніх зубів – дрібні білуваті цятки. Лікарем діагностовано кір. Яке ускладнення є найчастішим при кору?

A*Пневмонія

BГнійний отит

CГнійний бронхит

DПлеврит

EСтоматит

4. Збудником скарлатини є?

A*Бета-гемолітичний стрептокок групи А

BПаличка Борде-Жангу

CФільтруючий вірус

DЗолотистий стафілокок

EБацила Коха

5. Скільки днів триває карантин у вогнищі вітряної віспи?

A*21 день

B10 днів

C7 днів

D23 дні

E14 днів

6. Яке дитяче інфекційне захворювання характеризується плямисто-папульозним висипом на незмінному тлі шкіри, що висипає етапно: 1й день – обличчя та шия, 2й день – тулуб, 3й день – кінцівки?

A*Кір

BСкарлатина

CВітряна віспа

DЧервона висипка

EМенінгококецемія

7. Термін ізоляції хворого при скарлатині

A* 22 дні

B10 днів

C12 днів

D21 день

E4 краплі перорально

8. Яке з вказаних ускладнень скарлатини заставляє провести контроль сечі?

A* Гломерулонефрит

BЛімфаденіт

CГайморит

DРевматизм

EАденофлегмона

9. Які обстеження потрібно провести для лікування стрептококової ангіни?

A*мазок із зіву

Bпосів крові на стерильність

Cсерологічне дослідження крові

Dзагальний аналіз крові

Eелектрокардіограма

10. Для якого захворювання є характерним збільшення задньошийних і потиличних лімфовузлів, плямисто-папульозний висип на шкірі:

A*краснуха

Bкір

Cскарлатина

Dдифтерія

Eменінгококова інфекція

11. Чим потрібно змащувати везикули при вітряній віспі?

A*розчином діамантового зеленого

Bфурациліном

Cвазеліновою олією

Dрозчином перманганату калію

Eспиртовим розчином йоду

12. Для якого захворювання характерна етапність висипки?

A*кір

Bкраснуха

Cвітряна віспа

Dскарлатина

Eменінгококцемія

13. Назвіть термін вакцинації проти кору

A12 міс

B3 міс

C5 міс

D10 міс

E6 міс

14. Назвіть термін вакцинації проти червоної висипки [краснухи]

A12 міс

B18 міс

C3 міс

D6 міс

E4 міс

15. У дитини спостерігається дрібноточковий висип, палаючий зів, білий дермографізм. Виберіть симптом, що підтвердить діагноз скарлатини.

A*Блідий трикутник Філатова

BПлями Філатова - Копліка

CЗбільшення потиличних лімфовузлів

DЕнантема на піднебінні

EФібринозні плівки на мигдаликах

16. При огляді у дитини 4 років відмічається сухий кашель, нежить, кон’юнктивіт, температура 37,80С. Ви запідозрили кір, оскільки дитина контактна по даному захворюванню. Які симптоми підтвердять ваш діагноз.

A*Плями Бельського – Філатова - Копліка

BАнгіна

CЯзва на вуздечці язика

D“Малиновий язик”

E“Географічний” язик

17. Дитина народилася від першої вагітності з вагою 2.800 г. При народженні виявлені множинні вади розвитку: мікроцефалія, катаракта, глухота, вроджена вада серця. Матері 16 років. В перші тижні вагітності перенесла гостре інфекційне захворювання. Яке інфекційне захворювання матері стало найбільш вірогідною причиною даної патології новонародженої дитини?

A*Краснуха

BКір

CСкарлатина

DВітряна віспа

EМенінгококова інфекція

18. Визначте збудника краснухи:

A*РНК-вміщуючий вірус

BПаличка Лефлера

CБета-гемолітичний стрептокок

DПаличка Борде-Жангу

EМенінгокок

19. Вказати метод введення та дозу корової вакцини для проведення профілактичного щеплення:

A*0,5 мл п/ш

B0,5 мл в/ш

C0,5 мл в/м

D0,1 мл в/ш

E0,2 мл в/в

20. У 6 летнего ребенка повысилась температура тела до 37,7 0С, на коже живота, спины, конечностей, волосистой части головы появилась сыпь в виде мелких пятен. Через несколько часов эти элементы превратились в папулы и пузырьки с гиперемией вокруг. О каком заболевании можно думать?

A* Ветряная оспа

BКорь

CГерпес

DКраснянка

EСкарлатина

21. Скільки днів триває інкубаційний період у імунізованих дітей у разі кору?

A21 день

B7 днів

C10 днів

D35 днів

E14 днів

22. Вкажіть характер висипу при кору:

AМакуло-папульозний

BПапульозно-везикульозний

CПапульозно-пустульозний

DДрібнокрапчастий

EГеморагічний

23. У дитини на 2-му тижні захворювання спостерігається пластинчасте лущення на долонях. Для якого захворювання це характерно?

AСкарлатини

BКору

CВітряної віспи

DКраснухи

EМенінгококцемії

24. Який характер буде мати висипка на тілі, якщо у хворого діагностуються плями Філатова - Копліка - Бельського на слизовій оболонці щік?

A*Плямисто-папульозна висипка, яка з’являється за вухами в перший день висипання.

BДрібно-точковий червоний висип, який з’являється одномоментно в 1 день захворювання.

CПлямисті елементи, які з’являються разом з симптомом збільшення задньошийних лімфатичних вузлів

DГеморагічний висип на тулубі та кінцівках

EВеликі пухирі наповнені серозною рідиною

25. У дитини 5 років в 1-й день захворювання діагностується скарлатина, виражена блідість носогубного трикутника. Які клінічні прояви можна ще виявити?

A*Палаючий зів, дрібноточковий висип на гіперемійованому фоні шкіри

BВисип геморагічного характеру, зірчастої форми.

CПлями Філатова-Копліка на слизовій оболонці рота.

DВезикульозний висип на волосистій частині голови

EПустульозний висип

26. Визначте, який характер висипу притаманний для кору:

Aплямисто-папульозний поетапний

Bдрібноточковий одномоментний

Cплямистопапульозно-везикулярний

Dгеморагічний зіркоподібний

Eвезикуло-пустульозний

27. У дитині на шкірі тулуба, кінцівок, волосистій частині голови поліморфний висип в вигляді папул, везикул, кірочок характерний для:

A* Вітряна віспа

BКропивниця

CКір

DСкарлатина

EКраснуха

28. На яке захворювання вказують такі симптоми, як збільшення потиличних лімфовузлів, плямисто-папульозний висип на шкірі?

A* Краснуха

BКір

CСкарлатина

DЛімфаденіт

EВітряна віспа

29. “Малиновий язик” є симптомом при такому захворюванні:

Aскарлатина

Bкір

Cдифтерія

Dкашлюк

Eкраснуха

30. При якому захворюванні спостерігається симптом Філатова-Бельського-Копліка?

Aкір

Bкраснуха

Cвітряна віспа

Dдифтерія

Eменінгококова інфекція

31. У дитини віком 1 рік 6 місяців після введення АКДП-вакцини розвинувся анафілактичний шок. Назвіть основну проблему:

AРізке зниження артеріального тиску

BПідвищення температури

CРідкі випорожнення з домішками слизу

DЗірчастий геморагічний висип

EВиражена гіперемія зіву

32 ..Дитині 9 років. Скаржиться на підвищену t тіла до 38С, нежить, висип на шкірі. Під час огляду дитина квола, з носу слизисті виділення, зів гіперемійований, збільшені задньошийні, потиличні, біля вушні лімфатичні вузли, на обличчі, спині та кінцівках дрібно плямистий висип рожевого кольору, не схильний до злиття. Який діагноз найбільш вірогідний у даному випадку?

А. Краснуха

В. Кір

С. Кашлюк

Д. Скарлатина

Е. Грип

33 .Який симптом є патогномонічним для краснухи?

А. Збільшення потиличних лімфовузлів

В. Світлобоязнь

С. Плями Філатова-Бельського-Копліка

Д. Енантема

Е. Лихоманка

34.Вы медсестра детского комбината. Вам сооб

щили, что ребенок посещающий группу 3-го года жизни заболел ветряной оспой. Сформулируйте приоритетную проблему.

А.Высокий риск инфицирования контактных

В.Нарушение целостности кожи

С.Нарушение физической мобильности

Д.Высокий риск осложнений

Е.Высокий риск изменения температуры тела

35 . Вы участковая медсестра. Ребенок 5 лет заболел корью. В семье имеется младший ребенок 11 месяцев, который не вакцинирован против кори. При планировании сестринских вмешательств по проблеме “Высокий риск инфицирования контактных” с целью повышения специфического иммунитета Вы должны включить в первую очередь:

А. Введение имунноглобулина

В.Термометрия 2 раза в день

С.Наблюдение за характером стула

Д. Проветривание помещения

Е.Влажная уборка

36. Для специфічної профілактики інфекційних захворювань застосовують:

А. Вакцини;

В.Сироватки;

С. Вітаміни;

Д.Антибіотики;

Е.Антигістамінні препарати.

37. Під час ранкового огляду дітей в дитячому садку медична сестра виявила у дівчинки 5 років підвищену температуру тіла 38 С, висип на шкірі. Викликавши батьків, медична сестра заборонила відвідування дитячого садку без дозволу лікаря. Чи правильні дії медичної сестри?

А. Так, це входить в її обов’язки В. Необхідно викликати швидку допомогу

С. Потрібно дати дитині аспірин

Д. Потрібно негайно призначити лікування

Е. Призначити загальний аналіз крові

38 . Дитина 6 місячного віку була в контакті з хворим на кір. Які профілактичні заходи першочергово слід провести медсестрі?

А. Ввести дитині імуноглобулін

В. Вести вакцину одночасно з імуноглобуліном

С. Провести активну імунізацію живою коровою вакциною

Д. Спостерігати за дитиною 17 днів

Е. Спостерігати за дитиною 10 днів

39 . Яку вакцину оберете дитині 12-міс віку для щеплення проти кору, краснухи, епідемічного паротиту ?

А. Пріорікс

В. Імовак

С. Тетракок

Д. Енджерікс

Е. Ебербіовак

40. У хворої на кір дитини на 5-й день від початку хвороби з’явився “гавкаючий” кашель, охриплість голосу задишка інспіраторного характеру, неспокій. Яке з ускладнень кору приєдналося в даному випадку ?

А. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

В. Пневмонія

С. Обструктивний бронхіт

Д. Стороннє тіло дихальних шляхів

Е. Ларінгоспазм

41 . У дитини 8 р. t -37,4С, дрібноплямистий блідо-рожевий висип переважно на розгинальних поверхнях кінцівок, спині, сідницях, збільшені потиличні та задньошийні лімфатичні вузли. Ці проблемивказують на:

А. Краснуху

В. Скарлатину

С. Менінгококцемію

Д. Кір

Е. Вітряну віспу

42 .На шкірі тулуба, волосяній частині голови – висипу вигляді “крапель роси”. При якому захворюванні спостерігається такі висип ?

А. вітряна віспа

В.краснуха

С.скарлатина

Д.дифтерія

Е. кір

43 . У дитячому садку випадок кору . Ви м/с ДДЗ, який карантин встановите ?

А. 21 день

В.14 днів

С.30 днів

Д. 7 днів

Е. не встановлюється

44. Який характерний симптом спостерігають на

3-й день висипу у разі захворювання на вітряну

віспу ?

А. поліморфізм висипу

В.палаючий зів

С. афонію

Д. плями Філатова- Копліка – Бельського

Е. симптом Керніга

45 . Коли потрібно відвідати дитину після щеплення проти кору:

А. через 9 – 11 днів

В. на 3-й день

С. на 2-й день

Д. через 5 днів

Е. через 8 днів

46 .Існуюча проблема у дитини 4 р., яка хворіє на вітряну віспу:

А. свербіж шкіри

В. блювання

С. порушення дихання

Д.порушення сечовипускання

Е. зниження апетиту

47. Першочерговими заходами у вогнищі корової інфекції мають бути :

А.ізоляція хворого

В.подання термінового повідомлення

С.проведення заключної дезінфекції

Д.щеплення по епідемічним показанням

Е.накладання карантину

48. Визначить етіологію вітряної віспи :

А.паличка Лефлера

В.менінгокок

С.паличка Борде – Жангу

Д.вірус

Е. В – гемолітичний стрептокок групи А

49 .Найбільш частим ускладненням кору в продормальному періоді є :

А. ларинготрахеїт

В.пневмонія

С.бронхіт

Д. отит

Е.серозний енцефаліт

50Реконвалесцентів при вітряній віспі виписують

А. через 5 днів з моменту появи останніх елементів висипу

В.на 22 день від початку захворювання

С. на 10 день

Д. на 14 день

Е. через 30 днів

← Предыдущая страница | Следующая страница →