Поделиться Поделиться

Ключ до тестів “Серологічні реакції (2 заняття)”

№ питання Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
С С С
Е С Е
С С А
С А Е
В А В
А В Д
А А Д
С В А
А А А
Е А Е

Додаток 1.

Тести до теми “Серологічні реакції з мітками”.

І варіант.


1. Які серологічні реакції відносяться до методів експрес-діагностики?

А. Реакція зв’язування комплементу (РЗК)

В. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)

С. Імуноферментний аналіз (ІФА)

Д. Реакція нейтралізації (РН) бляшкоутворення

Е. РН токсину антитоксином

2. Які мітки можна застосовувати при постановці ІФА?

А. Авідин-біотин-пероксидаза

В. Аурамін-родамін

С. Інозитол-3-фосфат

Д. Еритроцити барана

Е. Тимідинфосфосфорилаза

3. Недоліком мікроскопічного методу діагностики є його недостатня інформативність для ідентифікації мікроорганізмів. Яку імунологічну реакцію слід поставити, щоб підвищити інформативність цього методу?

А. Імуноферментний аналіз (ІФА)

В. Радіоімунний аналіз (РІА)

С. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)

Д. Реакція імунної флуоресценції (РІФ)

Е. Реакція гемадсорбції

4. Який метод слід обрати для визначення антитіл до ВІЛ у донорській крові?

А. ІФА

В. ПЛР

С. РЗК

Д. РІФ

Е. РІА

5. Як відомо, МКАТ отримують при культивуванні гібридомних клітин. З чого походять такі гібридоми?

А. Є наслідком злиття збуджених антигенів В-лімфоцитів та мієломних клітин

В. Пухлинні клітини з В-клітинної лімфоми

С. Спленоцити білої миші, гіперімунізовані антигеном

Д. Є наслідком злиття збуджених антигенів В-лімфоцитів та макрофагів

Е. Є наслідком злиття В- та Т-лімфоцитів

6. Виберіть два вірні твердження, що характеризують ІФА:

А. Це високочутливий та високоспецифічний метод

В. Метод дає можливість оцінити реакцію лише якісно

С. Можливе застосування з метою експрес-діагностики

Д. Метод заснований на ампліфікації НК

Е. Метод передбачає застосування антитіл, мічених флюорохромом

7. Виберіть два вірні твердження щодо МФА:

А. Метод дає можливість виявити наростання титру АТ в крові

В. Метод передбачає застосування АТ, мічених флюорохромом

С. Визначаємо АГ на поверхні мікробних клітин

Д. Результати оцінюємо за допомогою електронного мікроскопу

Е. Метод має низьку специфічність, але високу чутливість

8. За допомогою якого обладнання слід оцінювати результати РІФ?

А. Електронного мікроскопу

В. Світлового мікроскопу

С. Люмінісцентного мікроскопу

Д. Мікроскопу з темнопольним конденсором

Е.Мікроскопу з фазово-контрастним пристроєм

9. Які компоненти мають бути в прямій РІФ (Кунса)?

А. Мічені АТ проти невідомого АГ + невідомий АГ

В. Мічені АГ проти невідомих АТ у сироватці крові хворого + невідомі АТ

С. Невідомий АГ, АТ проти шуканого АГ + антиглобулінові мічені АТ

Д. Невідомий антиген + АТ проти шуканого АГ з міткою та без мітки

Е. Невідомий АГ + антитіла проти АГ + комплемент

10. До прикладів застосування МКАТ відносять все наведене, ОКРІМ:

А. Виявлення АГ мікроорганізмів при діагностиці інфекційного захворювання

В. Диференційна діагностика новоутворень

С. Лікування новоутворень

Д. Специфічна профілактика інфекційних захворювань

Е. Нейтралізація токсинів


Тести “Серологічні реакції з мітками”.

ІІ варіант.


1. Виберіть два вірні твердження щодо реакції імунної флуореценції (РІФ):

А. Визначаємо АГ на поверхні мікробних клітин

В. Метод має низьку специфічність, але високу чутливість

С. Метод дає можливість виявити наростання титру АТ в крові

Д. Результати оцінюємо за допомогою електронного мікроскопу

Е. Метод передбачає застосування АТ, мічених флюорохромом

2. Які мітки можна застосовувати при постановці імуноферментного аналізу (ІФА)?

А. Інозитол-3-фосфат

В. Тимідинфосфосфорилаза

С. Авідин-біотин-пероксидаза

Д. Еритроцити барана

Е. Аурамін-родамін

3. Які серологічні реакції відносяться до методів експрес-діагностики?

А. Реакція нейтралізації (РН) бляшкоутворення

В. Імуноферментний аналіз (ІФА)

С. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)

Д. Реакція зв’язування комплементу (РЗК)

Е. Реакція нейтралізації (РН) токсину антитоксином

4. Виберіть два вірні твердження, що характеризують ІФА:

А. Можливе застосування з метою експрес-діагностики

В. Метод передбачає застосування антитіл, мічених флюорохромом

С. Це високочутливий та високоспецифічний метод

Д. Метод заснований на ампліфікації НК

Е. Метод дає можливість оцінити реакцію лише якісно

5. Який метод слід обрати для визначення антитіл до ВІЛ у донорській крові?

А. РЗК

В. ПЛР

С. ІФА

Д. РІА

Е. РІФ

6. Як відомо, МКАТ отримують при культивуванні гібридомних клітин. З чого походять такі гібридоми?

А. Є наслідком злиття В- та Т-лімфоцитів

В. Пухлинні клітини з В-клітинної лімфоми

С. Є наслідком злиття збуджених антигенів В-лімфоцитів та макрофагів

Д. Спленоцити білої миші, гіперімунізовані антигеном

Е. Є наслідком злиття збуджених антигенів В-лімфоцитів та мієломних клітин

7. Недоліком мікроскопічного методу діагностики є його недостатня інформативність для ідентифікації мікроорганізмів. Яку імунологічну реакцію слід поставити, щоб підвищити інформативність цього методу?

А. ПЛР

В. РІА

С. ІФА

Д. Реакція гемадсорбції

Е. РІФ

8. До прикладів застосування МКАТ відносять все наведене, ОКРІМ:

А. Лікування новоутворень

В. Нейтралізація токсинів

С. Виявлення АГ мікроорганізмів при діагностиці інфекційного захворювання

Д. Специфічна профілактика інфекційних захворювань

Е. Диференційна діагностика новоутворень

9. За допомогою якого обладнання слід оцінювати результати РІФ?

А. Люмінісцентного мікроскопу

В. Мікроскопу з фазово-контрастним пристроєм

С. Електронного мікроскопу

Д. Мікроскопу з темнопольним конденсором

Е. Світлового мікроскопу

10. Які компоненти мають бути в прямій РІФ (Кунса)?

А. Невідомий антиген + АТ проти шуканого АГ з міткою та без мітки

В. Мічені АГ проти невідомих АТ у сироватці крові хворого + невідомі АТ

С. Невідомий АГ, АТ проти шуканого АГ + антиглобулінові мічені АТ

Д. Невідомий АГ + антитіла проти АГ + комплемент

Е. Мічені АТ проти невідомого АГ + невідомий АГ

← Предыдущая страница | Следующая страница →