Поделиться Поделиться

Коди правильних відповідей

На тестові завдання з теми

"Виділення чистих культур бактерій" (2-Й ПРАКТИКУМ)

І варіант ІІ варіант ІІІ варіант
Е D B
E В А
С А Е
В A Е
A С В
D B А
B С D
А E E
А D B
В А В

Додаток 2. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ

“Виділення чистих культур бактерій” (3-й практикум)

Варіант


1. З метою ідентифікації чистої культури бактерій необхідно визначити властивості:

А.Морфологічні і тинкторіальні.

В.Активну рухливість.

С.Культуральні.

D.Біохімічні.

Е.Всі відповіді правильні.

2. Яка ознака характерна для поверхні колоній капсульних форм бактерій?

А. Суха.

В. Шорстка.

С. Грубозерниста.

D. Плоска.

Е. Слизиста.

3. Сутьбактеріологічного методу дослідження полягає у:

А. Визначенні тинкторіальних та морфологічних властивостей мікроорганізму.

В. Висіві матеріалу, який містить збудника на поживні середовища.

С.Виділенні чистої культури мікроорганізму та його ідентифікації.

D. Визначенні токсигенності чистої культури мікроорганізму.

Е.Дослідженні культуральних властивостей мікроорганізму .

4. Для визначення здатності бактерій ферментувати вуглеводи з утворенням, крім кислоти, ще й газу використовують середовище:

А. Ендо.

В. Плоскірєва.

С. Гісса.

D. МПБ.

Е. МПА.

5. Якого кольору набуває вуглеводне середовище з індикатором ВР (суміш водного голубого і розолової кислоти) після ферментації вуглеводу мікроорганізмами?

А.Синього.

В.Червоного.

С. Жовтого.

D. Рожевого.

Е. Фіолетового.

6. Виявлення на середовищі Ендо колоній різних за розміром і кольором свідчить про те, що в досліджуваному матеріалі є

А.Бактерії одного виду.

В. Бактерії різних форм.

С.Бактерії одного штаму.

D. Різні види бактерій.

Е. Бактерії одного клону.

7 .Який з вказаних методів є найбільш доступним в лабораторних умовах для виявлення рухливості мікроорганізмів?

А.Електронна мікроскопія.

В.Здатність до “повзучого росту” (метод Шукевича).

С. Метод Леффлера.

D. Метод “роздавленої краплі”.

Е.Обробка сріблом.

8. Яке середовище і з яким індикатором треба використати для визначення здатності бактерій розщеплювати пептон з утворенням індолу?

А. Гісса з індикатором ВР.

В.МПБ з індикатором ацетатом свинцю.

С.МПБ з індикатором щавлевою кислотою.

D.Гісса з індикатором Андреде.

Е.МПБ з лакмусовим папірцем.

9. Яке поживне середовище використовують для визначення протеолітичних властивостей мікроорганізмів?

А. Гісса.

В. МПА.

С.Ендо.

D. МПЖ.

Е. Плоскірєва

10. Ідентифікувати виділену культуру бактерій означає, перш за все, визначити таку таксономічну категорію в систематиці мікроорганізмів, як

А.Царство.

В.Відділ.

С.Вид.

D.Клас.

Е. Порядок.


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ

“Виділення чистих культур бактерій” (3-й практикум)

Варіант


1.Виявлення на середовищі Ендо колоній різних за розміром і кольором свідчить про те, що в досліджуваному матеріалі є

А.Бактерії одного виду.

В. Бактерії різних форм.

С.Бактерії одного штаму.

D. Різні види бактерій.

Е. Бактерії одного клону.

2. Сутьбактеріологічного методу дослідження полягає у:

А. Визначенні тинкторіальних та морфологічних властивостей мікроорганізму.

В. Виділенні чистої культури мікроорганізму та його ідентифікації.

С.Висіві матеріалу, який містить збудника на поживні середовища.

D. Визначенні токсигенності чистої культури мікроорганізму.

Е.Дослідженні культуральних властивостей мікроорганізму .

3. Яка ознака характерна для колоній капсульних форм бактерій?

А. Плоска.

В. Суха.

С. Шорстка.

D. Слизиста.

Е. Грубозерниста.

4. Який з вказаних методів є найбільш доступним в лабораторних умовах для виявлення рухливості мікроорганізмів?

А.Метод “роздавленої краплі”.

В.Метод Леффлера.

С. Здатність до “повзучого росту” (метод Шукевича).

D.Обробка сріблом.

Е.Електронна мікроскопія.

5. З метою ідентифікації чистої культури бактерій необхідно визначити властивості

А.Морфологічні і тинкторіальні.

В.Активну рухливість.

С.Культуральні.

D.Біохімічні.

Е.Всі відповіді правильні.

6. Для визначення здатності бактерій ферментувати вуглеводи з утворенням, крім кислоти, ще й газу використовують середовище:

А. Гісса.

В. Плоскірєва.

С. Ендо.

D. МПБ.

Е. МПА.

7. Яке поживне середовище використовують для визначення протеолітичних властивостей мікроорганізмів?

А. Ендо.

В. Плоскірєва.

С.МПЖ.

D. МПА.

Е. Гісса.

8. Якого кольору набуває вуглеводне середовище з індикатором ВР (суміш водного голубого і розолової кислоти) після ферментації вуглеводу мікроорганізмами?

А.Рожевого.

В.Синього.

С. Червоного.

D. Жовтого.

Е. Фіолетового

9. .Яке середовище і з яким індикатором треба використати для визначення здатності бактерій розщеплювати пептон з утворенням аміаку?

А. МПБ з індикатором щавлевою кислотою.

← Предыдущая страница | Следующая страница →