Поделиться Поделиться

Коди правильних відповідей. На тестові завдання з теми

На тестові завдання з теми

"Виділення чистих культур бактерій" (1-Й ПРАКТИКУМ)

І варіант ІІ варіант ІІІ варіант
Е C D
A A E
Е E E
А A B
E В A
E Е Е
C E E
B E E
В A D
В B D

Додаток 2. Тестові завдання до заняття по темі

"Виділення чистих культур бактерій" (2-й практикум)

I варіант


1. Як можна назвати фазу розвитку бактеріальної популяції, яка характеризується рівновагою між кількістю загиблих, знову утворених і перебуваючих у стані спокою клітин?

А . Вихідна стаціонарна фаза.

В.Лаг-фаза (затримки розмноження).

С.Лог-фаза (експоненціальна).

D.Фаза негативного прискорення.

Е. Максимальна стаціонарна фаза.

2. Яка тенденція характерна для росту анаеробних бактерій в рідких поживних середовищах?

А.Поверхневий ріст.

В. Пристінковий ріст.

С.Дифузне помутніння.

D. Дифузне помутніння з незначним осадом.

Е. Утворення осаду.

3. Який з вказаних методів виділення чистих культур бактерій НЕ ґрунтується на біологічних властивостях мікроорганізмів?

А.Виділення анаеробів.

В.Виділення рухливих бактерій.

С.Метод пластинчатих розведень Коха.

D. Виділення бактерій на елективних середовищах.

Е.Виділення термостійких бактерій.

4. Під розмноженням мікроорганізмів розуміють:

А . Координоване відтворення всіх клітинних компонентів та структур, яке призводить до збільшення маси.

В.Збільшення числа клітин в популяції.

С.Утворення спор.

D.Всі відповіді правильні.

5. Який контур краю буває у S-форм колоній бактерій?

А. Рівний.

В. Зазублений.

С. Зубчастий.

D. Хвилястий.

Е. Війчастий.

6. Який режим температурної обробки є раціональним для знищення в матеріалі вегетативних клітин і виділення з нього спороутворюючих бактерій?

А.100˚С – 2год.

В.4˚С – 2год.

С.Заморожування.

D.80˚С – 20хв.

Е.120˚С – 20хв.

7. Яка з ознак характерна для колоній мікроорганізмів у R-формі?

А.Гладка.

В. Шорстка.

С. Однорідна.

D. Волога.

Е. Прозора.

8. Що таке колонія мікроорганізмів (класичне визначення)?

А.Потомство однієї мікробної клітини, що виросло на поверхні або в глибині твердого поживного середовища.

В.Популяція мікроорганізмів одного виду, яка вирощена на поживному середовищі.

С.Популяція мікроорганізмів, яка одержана з однієї клітині за допомогою мікроскопу і маніпулятора.

D.Мікроби одного виду. які виділено з різних джерел, або з одного й того ж джерела. але в різний час.

9. Як називається процес утворення S- та R-колоній під час репродукції певного виду бактерій?

А.Дисоціація.

В.Конверсія.

С.Індукція.

D.Асоціація.

Е.Редукція.

10. Як можна назвати мікроорганізми, які відрізняються між собою за біохімічними властивостями?

А.Серовари.

В.Хемовари.

С.Фаговари.

D.Морфовари.

Е.Резистенсвари.


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ

"Виділення чистих культур бактерій" (2-й практикум)

ІІ варіант


1. Як можна назвати фазу розвитку бактеріальної популяції, яка характеризується початком інтенсивного росту клітин, але швидкість їх поділу залишається невисокою?

А.Максимальна стаціонарна фаза.

В.Фаза негативного прискорення.

С.Лог-фаза (експоненціальна).

D.Лаг-фаза (затримки розмноження).

Е.Вихідна стаціонарна фаза.

2. Який з вказаних методів виділення чистих культур бактерій НЕ ґрунтується на біологічних властивостях мікроорганізмів?

А.Виділення рухливих бактерій.

В.Метод пластинчатих розведень Коха.

С.Виділення анаеробів.

D.Виділення термостійких бактерій.

Е.Виділення бактерій на елективних середовищах.

3. Під ростом мікроорганізмів розуміють:

А . Координоване відтворення всіх клітинних компонентів та структур, яке призводить до збільшення маси.

В.Збільшення числа клітин в популяції.

С.Утворення спор.

D.Всі відповіді правильні.

4. Який контур краю буває у S-форм колоній бактерій?

А. Рівний.

В. Зазублений.

С. Зубчастий.

D. Хвилястий.

Е. Війчастий.

5. Який режим температурної обробки є раціональним для знищення в матеріалі вегетативних клітин і виділення з нього спороутворюючих бактерій?

А.120˚С – 20хв.

В.100˚С – 2год.

С.80˚С – 20хв.

D.Заморожування.

Е.4˚С – 2 год.

6. Яка з ознак характерна для колоній мікроорганізмів у R-формі?

А.Гладка.

В. Шорстка.

С. Однорідна.

D. Волога.

Е. Прозора.

7. Як називається процес утворення S- та R-колоній під час репродукції певного виду бактерій?

А.Індукція

В.Конверсія.

С.Дисоціація.

D.Асоціація.

Е.Редукція.

8. Яка тенденція характерна для росту анаеробних бактерій в рідких поживних середовищах?

А.Поверхневий ріст.

В. Пристінковий ріст.

С.Дифузне помутніння.

D. Дифузне помутніння з незначним осадом.

Е. Утворення осаду.

9. Що таке колонія мікроорганізмів (класичне визначення)?

А.Популяція мікроорганізмів одного виду, яка вирощена на поживному середовищі.

В.Популяція мікроорганізмів, яка одержана з однієї клітині за допомогою мікроскопу і маніпулятора.

С.Мікроби одного виду. які виділено з різних джерел, або з одного й того ж джерела. але в різний час.

D.Потомство однієї мікробної клітини, що виросло на поверхні або в глибині твердого поживного середовища.

10. Як можна назвати мікроорганізми, які відрізняються між собою за антигенами?

А.Серовари.

В.Морфовари.

С.Хемовари.

D.Фаговари.

Е.Біовари.


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ

"Виділення чистих культур бактерій" (2-й практикум)

ІІІ варіант


1. Як можна назвати фазу розвитку бактеріальної популяції, яка починається після внесення бактерій в поживне середовище, протягом даної фази кількість бактерій не збільшується?

А.Вихідна стаціонарна фаза.

В.Лаг-фаза (затримки розмноження).

С.Лог-фаза (експоненціальна).

D.Фаза негативного прискорення.

Е.Максимальна стаціонарна фаза.

2. Який контур краю буває у S-форм колоній бактерій?

А. Рівний.

В. Зазублений.

С. Зубчастий.

D. Хвилястий.

Е. Війчастий.

3. Який з вказаних методів виділення чистих культур бактерій НЕ ґрунтується на біологічних властивостях мікроорганізмів?

А.Виділення анаеробів.

В.Виділення рухливих бактерій .

С.Виділення термостійких бактерій.

D. Виділення бактерій на елективних середовищах.

Е.Метод пластинчатих розведень Коха.

2. Який режим температурної обробки є раціональним для знищення в матеріалі вегетативних клітин і виділення з нього спороутворюючих бактерій?

А.100˚С – 2год.

В.4˚С – 2 год.

С.120˚С – 20хв.

D.Заморожування.

Е.80˚С – 20хв.

3. Під розмноженням мікроорганізмів розуміють:

А . Координоване відтворення всіх клітинних компонентів та структур, яке призводить до збільшення маси.

В.Збільшення числа клітин в популяції.

С.Утворення спор.

D.Всі відповіді правильні.

4. Як називається процес утворення S- та R-колоній під час репродукції певного виду бактерій?

А.Дисоціація.

В.Конверсія.

С.Індукція.

D.Асоціація.

Е.Редукція.

5. Як можна назвати мікроорганізми, які відрізняються між собою за стійкістю до антибіотиків?

А.Серовари.

В.Хемовари.

С.Морфовари.

D.Резистенсвари.

Е.Фаговари.

8. Яка тенденція характерна для росту анаеробних бактерій в рідких поживних середовищах?

А.Поверхневий ріст.

В. Пристінковий ріст.

С.Дифузне помутніння.

D. Дифузне помутніння з незначним осадом.

Е. Утворення осаду.

9. Яка з ознак характерна для колоній мікроорганізмів у R-формі?

А.Гладка.

В. Шорстка.

С. Однорідна.

D. Волога.

Е. Прозора.

10.Що таке колонія мікроорганізмів (класичне визначення)?

А.Популяція мікроорганізмів одного виду, яка вирощена на поживному середовищі.

В.Потомство однієї мікробної клітини, що виросло на поверхні або в глибині твердого поживного середовища.

С.Популяція мікроорганізмів, яка одержана з однієї клітині за допомогою мікроскопу і маніпулятора.

D.Мікроби одного виду. які виділено з різних джерел, або з одного й того ж джерела. але в різний час.

← Предыдущая страница | Следующая страница →